หน้าแรก แพ็คเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ ประเภทถุง อุปกรณ์ สินค้าอื่นๆ ล้างสต็อค พรีออเดอร์


รหัส 11932-6
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายหมาป่าคละลาย)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 67 บาท

รหัส 51122-1
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 10x15 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 51122-2
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีฟ้า
ขนาด 10x15 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 51122-5
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 10x15 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 51122-6
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-8
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีชมพู
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-9
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีทอง
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-10
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-11
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-12
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีฟ้า
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-14
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีทอง
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-15
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-16
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-17
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีฟ้า
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-18
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีชมพู
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-19
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีทอง
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-20
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-21
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 18x26 ซม.
น้ำหนัก 650 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 142 บาท

รหัส 40001-1
กระดาษห่อของขวัญคละลาย
ขนาด 51x75 cm.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคา/แผ่น 10 บาท

รหัส 10305
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส
ขนาด 50ซม. x 140เมตร
น้ำหนัก 1400 กรัม
ราคา/ม้วน 85 บาท

รหัส 8858915531759
กล่องใส PP ฝาพับ SB912
ขนาด 11x14x4 ซม.
น้ำหนัก 375 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859368800706
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F650-B
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก 609 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859368800195
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก 650 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859368800713
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F750-B
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก 650 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859368800201
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก 690 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 53 บาท

รหัส 8859368800720
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F1000-B
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก 683 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 56 บาท

รหัส 43422
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43417
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43420
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
ขนาด 100 หลา
น้ำหนัก 225 กรัม
ราคา/ม้วน 18 บาท

รหัส 43415
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
ขนาด 100 หลา
น้ำหนัก 225 กรัม
ราคา/ม้วน 18 บาท

รหัส 43432
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43427
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43436
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 62 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43409
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 62 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43327
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43324
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43507
เทปกาวเงียบ 2 นิ้ว แกนดำ 50 ไมครอน
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 178 กรัม
ราคา/ม้วน 21 บาท

รหัส 43330
เทปกาว Thank you สีชมพู
ขนาด ยาว 45 หลา
น้ำหนัก 130 กรัม
ราคา/ม้วน 17 บาท

รหัส 43331
เทปกาว Thank you สีขาว
ขนาด ยาว 45 หลา
น้ำหนัก 130 กรัม
ราคา/ม้วน 17 บาท

รหัส 45105-1
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 45105-4
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 45105-7
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 45105-10
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 10207
บับเบิ้ล 4 ดาว
ขนาด 25 ซม. x 90 เมตร
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 65 บาท

รหัส 20207-01
บับเบิ้ล 4 ดาว สีฟ้า
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 20207-02
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูอ่อน
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 20207-03
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเขียว
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 20207-04
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเหลือง
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 20207-05
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูเข้ม
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 20207-06
บับเบิ้ล 4 ดาว สีม่วง
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 20207-07
บับเบิ้ล 4 ดาว สีดำ
ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 69 บาท

รหัส 10206
บับเบิ้ล 4 ดาว
ขนาด 32.5 ซม. x 90 เมตร
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 85 บาท

รหัส 20307-01
บับเบิ้ล 4 ดาว สีฟ้า
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 20307-02
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูอ่อน
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 20307-03
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเขียว
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 20307-04
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเหลือง
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 20307-05
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูเข้ม
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 20307-06
บับเบิ้ล 4 ดาว สีม่วง
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 20307-07
บับเบิ้ล 4 ดาว สีดำ
ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 82 บาท

รหัส 10204
บับเบิ้ล 4 ดาว
ขนาด 65 ซม. x 90 เมตร
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 139 บาท

รหัส 20407-01
บับเบิ้ล 4 ดาว สีฟ้า
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 20407-02
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูอ่อน
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 20407-03
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเขียว
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 20407-04
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเหลือง
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 20407-05
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูเข้ม
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 20407-06
บับเบิ้ล 4 ดาว สีม่วง
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 20407-07
บับเบิ้ล 4 ดาว สีดำ
ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 155 บาท

รหัส 8859258100312
แก้วเรียบใส PP 22 ออนซ์ ปาก 95 เพชร (คละ)
ขนาด
น้ำหนัก 735 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 40 บาท

รหัส 8858915532114
แก้วเรียบใส 32ออนซ์
ขนาด
น้ำหนัก 590 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8859258100015
แก้ว 32ออนซ์+ฝาโดม116 เจาะรู (ตราเพชร)
ขนาด
น้ำหนัก 875 กรัม
จำนวน 50 ชุด/เเพ็ค
ราคา/แพ็ค 79 บาท

รหัส 31001-3
หม้อร้อนถ้วยชานม ไม่มีฝา สีใส
ขนาด
น้ำหนัก 140 กรัม
ราคา/ชุด 10 บาท

รหัส 8858915536082
ฝาโดม116 เจาะรู
ขนาด
น้ำหนัก 285 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 25 บาท

รหัส 885056270
น้ำผึ้งเดือน 5 พรพัชราฟาร์ม 750 ml. (เกสรดอกลำไย)
ขนาด
น้ำหนัก 1510 กรัม
ราคา/ขวด 79 บาท

รหัส 18850151143113
เนยสด-ชนิดเค็ม orchid บัตเตอร์เบลน (500 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ก้อน 100 บาท

รหัส 18850151143120
เนยสด-ชนิดจืด orchid บัตเตอร์เบลน (500 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ก้อน 100 บาท

รหัส 8859149131098
Mealmate Butterblends Diamond (Salted) 1 kg.
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/กล่อง 175 บาท

รหัส 8859149131104
Mealmate Butterblends Diamond (Unsalted) 1 kg.
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/กล่อง 175 บาท

รหัส 8856024009893
สตรอว์เบอรี่แช่แข็ง ขนาด 1 กก.
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ถุง 85 บาท

รหัส 8858870308243
สตรอเบอร์รี่แช่แข็ง 1Kg. ตราโฟรเซ่นเฮาส์
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 85 บาท

รหัส 51743
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
ขนาด 35*50 ซม.
น้ำหนัก 18 กรัม
ราคา/ใบ 2 บาท

รหัส 51762-1
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
ขนาด 45x55 ซม.
น้ำหนัก 27 กรัม
ราคา/ใบ 2 บาท

รหัส 8859094610167
กล่องOPS HB-104 (แทน OEX-104)
ขนาด 9x13x6.5 ซม.
น้ำหนัก 900 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 120 บาท

รหัส 8859462400116
กล่อง OPS M-104 ล็อค
ขนาด 10x14x6.5 ซม.
น้ำหนัก 1089 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 129 บาท

รหัส 8859462410436
กล่อง OPS M-104 HLS (ล็อค)
ขนาด 10x14x6.5 ซม.
น้ำหนัก 1011 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8850310000632
แป้งแพนเค้กมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 71 บาท

รหัส 8850310001516
แป้งขนมปังมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 35 บาท

รหัส 8850310000564
แป้งสาลี 555(ปาท่องโก๋) UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 31 บาท

รหัส 8850448005837
แป้งปาท่องโก๋ ตราสนเขียว
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 30 บาท

รหัส 8857045000104
แป้งปาท่องโก๋ มงกุฎแดง
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 33 บาท

รหัส 8850310001202
แป้งปุยฝ้ายมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 50 บาท

รหัส 8850310000656
แป้งสปันจ์เค้กมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 8850310000410
แป้งบราวนี่มิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 70 บาท

รหัส 8850310001165
แป้งโดนัทยีสต์มิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 8850310000427
แป้งคุกกี้สำเร็จรูป UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 8857045001033
แป้งโรตี มงกุฎฟ้า
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 33 บาท

รหัส 9555805800399
คอร์นเฟลกส์ เคลล็อกส์ 1.2kg
ขนาด
น้ำหนัก 1200 กรัม
ราคา/ถุง 245 บาท

รหัส 8850011060850
เนสที ชา100%
ขนาด
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ถุง 150 บาท

รหัส 8859693700023
ครีมเทียมข้นหวาน กู๊ดวิล 2กก.
ขนาด
น้ำหนัก 2000 กรัม
ราคา/ถุง 95 บาท

รหัส 8859469414253
กล่องเค้กครึ่งปอนด์ ลูกฟูกโชว์ลอน เหลืองฮันนี่
ขนาด 15x15x7.5 ซม.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา/ใบ 10 บาท

รหัส 8859469414260
กล่องเค้กครึ่งปอนด์ ลูกฟูกโชว์ลอน เรดเชอร์รี่
ขนาด 15x15x7.5 ซม.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา/ใบ 10 บาท

รหัส 8853165004794
มายองเนสรสชีส 920g. เพียวฟู้ดส์
ขนาด
น้ำหนัก 920 กรัม
ราคา/ถุง 108 บาท

รหัส 8853165017169
เฟร้นซ์ฟรายส์ชีส 200g.เพียวฟู้ดส์
ขนาด
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ขวด 68 บาท

รหัส 8857124563247
น้ำมันปาล์ม 900ml. อินทรีทอง
ขนาด
น้ำหนัก 941 กรัม
ราคา/ขวด 50 บาท

รหัส 60130-2
กระดาษรองหม้อทอดไร้น้ำมัน สีน้้ำตาล
ขนาด 20x16x4.5 ซม.
น้ำหนัก 150 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 26 บาท