หน้าแรก แพ็คเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ ประเภทถุง อุปกรณ์ สินค้าอื่นๆ ล้างสต็อค พรีออเดอร์


รหัส 11932-6
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายหมาป่าคละลาย)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 67 บาท

รหัส 51122-1
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 10x15 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 51122-2
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีฟ้า
ขนาด 10x15 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 51122-5
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 10x15 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 51122-6
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-8
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีชมพู
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-9
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีทอง
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-10
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 12x20 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 51122-11
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-12
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีฟ้า
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-14
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีทอง
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-15
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 15x23 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 51122-16
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-17
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีฟ้า
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-18
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีชมพู
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-19
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีทอง
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-20
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีเขียว
ขนาด 16x24 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 51122-21
ถุงซิปล็อคตั้งได้ สีดำ
ขนาด 18x26 ซม.
น้ำหนัก 650 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 142 บาท

รหัส 40001-1
กระดาษห่อของขวัญคละลาย
ขนาด 51x75 cm.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคา/แผ่น 10 บาท

รหัส 8859339000319
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
ขนาด 6x11 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859339000326
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน คละ (ตราแพะ,กระต่าย)
ขนาด 6x14 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859339000333
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
ขนาด 7x15 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859339000340
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
ขนาด 8x16 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859339000357
ถุงหิ้วใส PP หนา 70 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย,สุขใจ)
ขนาด 9x18 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859339000364
ถุงหิ้วใส PP หนา 70 ไมครอน (ตราแพะ,สุขใจ)
ขนาด 12x20 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859339000562
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
ขนาด 6x11 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859339000579
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ/งาช้าง/กระต่าย/OK)
ขนาด 6x14 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859339000586
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/กระต่าย)
ขนาด 7x15 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859339000593
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 35 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
ขนาด 8x16 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859339000609
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 40 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/กระต่าย)
ขนาด 9x18 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859339000616
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 40 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/สุขใจ)
ขนาด 12x20 นิ้ว
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 38 บาท

รหัส 10305
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส
ขนาด 50ซม. x 140เมตร
น้ำหนัก 1400 กรัม
ราคา/ม้วน 85 บาท

รหัส 8858915531759
กล่องใส PP ฝาพับ SB912
ขนาด 11x14x4 ซม.
น้ำหนัก 375 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 37 บาท

รหัส 8859368800171
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0500
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก 552 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859748800012
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส 500 ml. (เหมือน F0500)
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก 552 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859368800188
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0650
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก 554 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 59 บาท

รหัส 8859368800195
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก 650 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859368800201
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก 690 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 54 บาท

รหัส 8851688015518
กล่องใส่อาหาร 1 ช่อง+ฝา สีใส TLH-051 500 Ml.
ขนาด 9.5x15x4.5 ซม.
น้ำหนัก 597 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 36 บาท

รหัส 8851688101518
กล่องใส่อาหาร 1 ช่อง+ฝา สีใส TLH-051 500 Ml. [ยกลัง]
ขนาด 9.5x15x4.5 ซม.
น้ำหนัก 7164 กรัม
จำนวน 0
ราคา/แพ็ค 432 บาท

รหัส 8859368800430
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส 500 ml. [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก 6000 กรัม
จำนวน 0
ราคา/แพ็ค 545 บาท

รหัส 8859368800447
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส 650 ml. [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก 6648 กรัม
จำนวน 0
ราคา/แพ็ค 585 บาท

รหัส 8859368800454
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส 750 ml. [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก 7800 กรัม
จำนวน 0
ราคา/แพ็ค 574 บาท

รหัส 8859368800461
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส 1000 ml. [ยกลัง]
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก 8280 กรัม
จำนวน 0
ราคา/แพ็ค 597 บาท

รหัส 11504-1
เชือกฟาง2 สีน้ำเงิน
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ม้วน 15 บาท

รหัส 11504-4
เชือกฟาง2 สีขาว
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ม้วน 15 บาท

รหัส 11504-2
เชือกฟาง2 สีเขียว
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ม้วน 15 บาท

รหัส 11504-3
เชือกฟาง2 สีเหลือง
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ม้วน 15 บาท

รหัส 11504-5
เชือกฟาง2 สีแดง
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ม้วน 15 บาท

รหัส 11504-14
เชือกฟางลวด สีเขียวมรกต
ขนาด กว้าง 1 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ม้วน 15 บาท

รหัส 43422
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43417
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43420
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
ขนาด 100 หลา
น้ำหนัก 225 กรัม
ราคา/ม้วน 16 บาท

รหัส 43415
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
ขนาด 100 หลา
น้ำหนัก 225 กรัม
ราคา/ม้วน 16 บาท

รหัส 43432
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43427
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล
ขนาด 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43436
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 62 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43409
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 62 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43327
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43324
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 43506
เทปไร้เสียงพรีเมี่ยม 2 นิ้ว สีใส
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 130 กรัม
ราคา/ม้วน 24 บาท

รหัส 43507
เทปกาวเงียบ 2 นิ้ว แกน COSMOS 50 ไมครอน
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 178 กรัม
ราคา/ม้วน 21 บาท

รหัส 45105-1
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 45105-4
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 45105-7
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 45105-10
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า
ขนาด ยาว 20 หลา
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา/ม้วน 9 บาท

รหัส 29102-01
เทปเงียบพิมพ์โลโก้ สีแดง (ยกเบาๆระวังแตก)
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 155 กรัม
ราคา/ม้วน 32 บาท

รหัส 29102-02
เทปเงียบพิมพ์โลโก้ สีน้ำเงิน (มาอุดหนุนใหม่นะงับ)
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 155 กรัม
ราคา/ม้วน 32 บาท

รหัส 29102-03
เทปเงียบพิมพ์โลโก้ สีชมพู (COD)
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 155 กรัม
ราคา/ม้วน 32 บาท

รหัส 29102-04
เทปเงียบพิมพ์โลโก้ สีน้ำตาลทอง (โปรดถ่าย VDO)
ขนาด ยาว 50 หลา
น้ำหนัก 155 กรัม
ราคา/ม้วน 32 บาท

รหัส 10207
บับเบิ้ล 4 ดาว
ขนาด 25 ซม. x 90 เมตร
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคา/ม้วน 65 บาท

รหัส 10206
บับเบิ้ล 4 ดาว
ขนาด 32.5 ซม. x 90 เมตร
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคา/ม้วน 85 บาท

รหัส 10204
บับเบิ้ล 4 ดาว
ขนาด 65 ซม. x 90 เมตร
น้ำหนัก 2100 กรัม
ราคา/ม้วน 139 บาท

รหัส 8859350500263
แก้ว 12ออนซ์ GPPS ปาก85
ขนาด
น้ำหนัก 600 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 86 บาท

รหัส 8859350500270
แก้ว 16ออนซ์ GPPS ปาก95
ขนาด
น้ำหนัก 800 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 108 บาท

รหัส 8858915532114
แก้วเรียบใส 32ออนซ์ SB
ขนาด
น้ำหนัก 590 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8859258100015
แก้ว 32ออนซ์+ฝาโดม116 เจาะรู (ตราเพชร)
ขนาด
น้ำหนัก 875 กรัม
จำนวน 50 ชุด/เเพ็ค
ราคา/แพ็ค 79 บาท

รหัส 31001-3
หม้อร้อนถ้วยชานม ไม่มีฝา สีใส
ขนาด
น้ำหนัก 140 กรัม
ราคา/ชุด 10 บาท

รหัส 8859350500232
ถ้วย 6ออนซ์ GPPS ปาก75
ขนาด
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8859350500249
ถ้วย 7ออนซ์ GPPS ปาก75
ขนาด
น้ำหนัก 400 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859350500294
ถ้วย 100กรัม GPPS ปาก95
ขนาด
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 71 บาท

รหัส 8859350501659
ถ้วย 150กรัม GPPS ปาก95
ขนาด
น้ำหนัก 600 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 80 บาท

รหัส 8859350500300
ถ้วย 200กรัม GPPS ปาก95
ขนาด
น้ำหนัก 600 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 87 บาท

รหัส 8858915536082
ฝาโดม116 เจาะรู SB
ขนาด
น้ำหนัก 285 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8858836320029
เผือกกวน 1 Kg. EmWe
ขนาด
น้ำหนัก 1080 กรัม
ราคา/ถุง 42 บาท

รหัส 20037-17
ถั่วแดงกวน 1 Kg. EmWe
ขนาด
น้ำหนัก 1080 กรัม
ราคา/ถุง 84 บาท

รหัส 8858836321033
ถั่วทองกวน 1 Kg. EmWe
ขนาด
น้ำหนัก 1080 กรัม
ราคา/ถุง 42 บาท

รหัส 20037-14
มันม่วงกวน 1 Kg. (SWP-01)
ขนาด
น้ำหนัก 1080 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 885056270
น้ำผึ้งเดือน 5 พรพัชราฟาร์ม 750 ml. (เกสรดอกลำไย)
ขนาด
น้ำหนัก 1510 กรัม
ราคา/ขวด 79 บาท

รหัส 18850151143113
เนยสด-ชนิดเค็ม orchid บัตเตอร์เบลน (500 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ก้อน 100 บาท

รหัส 18850151143120
เนยสด-ชนิดจืด orchid บัตเตอร์เบลน (500 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ก้อน 100 บาท

รหัส 8858669900061
เนยเบเกอร์เชฟ-เบลนด์สเปรต น้ำมันเนย 30% (1 กิโลกรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ก้อน 95 บาท

รหัส 8859149131098
Mealmate Butterblends Diamond (Salted) 1 kg.
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/กล่อง 175 บาท

รหัส 8859149131104
Mealmate Butterblends Diamond (Unsalted) 1 kg.
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/กล่อง 175 บาท

รหัส 8856024009893
สตรอว์เบอรี่แช่แข็ง ขนาด 1 กก.
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ถุง 85 บาท

รหัส 8858870308243
สตรอเบอร์รี่แช่แข็ง 1Kg. ตราโฟรเซ่นเฮาส์
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 85 บาท

รหัส 5414477061542
ช็อคโกแลตดำ D600/J ชนิดเข้มข้น 60% (ถุง 100 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ถุง 20 บาท

รหัส 1000013
ช็อคโกแลตโรย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ถุง 100 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ถุง 20 บาท

รหัส 1000014
ช็อคโกแลตโรย รูปดาว (ถุง 100 กรัม)
ขนาด
น้ำหนัก 0 กรัม
ราคา/ถุง 20 บาท

รหัส 8858870310864
ครัวซองค์โกลด์เนยสด 50g. (ขาตรง) Premium frozenhouse
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ชิ้น/ถุง 330 บาท

รหัส 8858870311632
ครัวซองค์โกลด์เนยสด 30g. (ขาตรง) Premium frozenhouse
ขนาด
น้ำหนัก 300 กรัม
ราคา/ถุง 117 บาท

รหัส 50002-01
กล่อง E-111 สีน้ำตาล
ขนาด 9.5x20x8.5 ซม.
น้ำหนัก 916 กรัม
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 165 บาท

รหัส 8859326210349
กล่อง E-120 สีน้ำตาล
ขนาด 6x8x4.5 ซม.
น้ำหนัก 975 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 165 บาท

รหัส 8859326210400
กล่อง E-52 สีน้ำตาล
ขนาด 5x10.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก 675 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 127 บาท

รหัส 8859326210417
กล่อง E-53 สีน้ำตาล
ขนาด 6x13x5.5 ซม.
น้ำหนัก 815 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 139 บาท

รหัส 8859326210431
กล่องใส E-55
ขนาด กว้าง7 ยาว13 สูง4 ซม.
น้ำหนัก 750 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 147 บาท

รหัส 8859326210462
กล่อง E-59 สีน้ำตาล
ขนาด 4.5x13x4.5 ซม.
น้ำหนัก 885 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 175 บาท

รหัส 8859326210479
กล่อง E-60 สีน้ำตาล
ขนาด 4.5x15.5x4 ซม.
น้ำหนัก 1070 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 217 บาท

รหัส 8859326210486
กล่องเค้กสามเหลี่ยม E61
ขนาด ยาว12 ฐาน6 สูง5 ซม.
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 102 บาท

รหัส 8859326210493
กล่อง E-122 สีน้ำตาล
ขนาด 4.5x11.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก 910 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 156 บาท

รหัส 8859326210516
กล่อง E-123 สีน้ำตาล
ขนาด 5x11x4.5 ซม.
น้ำหนัก 660 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 99 บาท

รหัส 8859326210523
กล่อง E-62 สีน้ำตาล
ขนาด 6x10.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก 774 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 96 บาท

รหัส 8859326210554
กล่อง E-67 สีน้ำตาล
ขนาด 9.5x9.5x6 ซม.
น้ำหนัก 885 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 140 บาท

รหัส 8859326210561
กล่อง E-68 สีน้ำตาล
ขนาด 12.5x12.5x8.5 ซม.
น้ำหนัก 1524 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 244 บาท

รหัส 8859326210578
กล่อง E-69 สีน้ำตาล
ขนาด 6x9x7 ซม.
น้ำหนัก 734 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 98 บาท

รหัส 8859326210585
กล่อง E-70 หรือ E-70-2 สีน้ำตาล
ขนาด 5x21x3 ซม.
น้ำหนัก 1530 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 264 บาท

รหัส 8859326210615
กล่อง E-75 สีน้ำตาล
ขนาด 8x9x6 ซม.
น้ำหนัก 770 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 139 บาท

รหัส 8859326210622
กล่อง E-76 สีน้ำตาล
ขนาด 7.5x14.5x5 ซม.
น้ำหนัก 978 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 140 บาท

รหัส 8859326210639
กล่องใส E-77
ขนาด กว้าง10 สูง6.5 ซม.
น้ำหนัก 270 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 73 บาท

รหัส 8859326210677
กล่อง E-80 สีน้ำตาล
ขนาด 10x26.5x3 ซม.
น้ำหนัก 1798 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 258 บาท

รหัส 8859326210684
กล่องใส 8ช่อง E-81
ขนาด กว้าง10 ยาว21 สูง2 ซม.
น้ำหนัก 1100 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 196 บาท

รหัส 8859326210691
กล่องใส 6ช่อง E-82
ขนาด กว้าง10 ยาว16 สูง1.5 ซม.
น้ำหนัก 910 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 158 บาท

รหัส 8859326210752
กล่อง E-85 สีน้ำตาล
ขนาด 5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก 1035 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 231 บาท

รหัส 8859326210769
กล่อง E-86 สีน้ำตาล
ขนาด 6x10.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก 1081 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 203 บาท

รหัส 8859326210783
กล่อง E-88 สีน้ำตาล
ขนาด 7x14x7.5 ซม.
น้ำหนัก 1195 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 143 บาท

รหัส 8859326210790
กล่องใส E-89
ขนาด กว้าง8 ยาว12 สูง5 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 63 บาท

รหัส 8859326210806
กล่อง E-90 สีน้ำตาล
ขนาด 6x18x5 ซม.
น้ำหนัก 825 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 119 บาท

รหัส 8859326210813
กล่อง E-92 สีน้ำตาล
ขนาด 7x21x7 ซม.
น้ำหนัก 834 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 124 บาท

รหัส 8859326210844
กล่อง E-94 สีน้ำตาล
ขนาด 8.5x8.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก 743 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 136 บาท

รหัส 8859326210912
กล่อง E-104 สีน้ำตาล
ขนาด 5x6x6.5 ซม.
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 76 บาท

รหัส 8859326210929
กล่อง E-106 สีน้ำตาล
ขนาด 6x8x3.5 ซม.
น้ำหนัก 781 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 126 บาท

รหัส 8859326210936
กล่อง E-109 สีน้ำตาล
ขนาด 5.5x7.5x6.7 ซม.
น้ำหนัก 1090 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 153 บาท

รหัส 8859326210943
กล่อง E-110 สีน้ำตาล + ฝาล็อค
ขนาด 9.5x12x5 ซม.
น้ำหนัก 740 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 135 บาท

รหัส 8859326210967
กล่อง E-114 สีน้ำตาล+ฝาล็อค
ขนาด 11.5x5 ซม.
น้ำหนัก 634 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 142 บาท

รหัส 8859326211988
กล่อง อเวย์สั้น สีน้ำตาล
ขนาด 8x11x7 ซม.
น้ำหนัก 1020 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 111 บาท

รหัส 8859326212015
กล่องใส อเวย์ยาว
ขนาด กว้าง8 ยาว21 สูง5.5 ซม.
น้ำหนัก 600 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 135 บาท

รหัส 8859326212022
กล่อง อเวย์ตื้น สีน้ำตาล
ขนาด 8x11.5x4 ซม.
น้ำหนัก 1359 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 231 บาท

รหัส 8859326212039
กล่อง อเวย์กลาง สีน้ำตาล
ขนาด 8x11x5 ซม.
น้ำหนัก 745 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 132 บาท

รหัส 8859326218424
กล่องใส E-54
ขนาด กว้าง8 ยาว13 สูง6 ซม.
น้ำหนัก 870 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 152 บาท

รหัส 8859326270657
กล่อง E-44 สีน้ำตาล + ฝาล็อค 4 ช่อง
ขนาด 11.5x11.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก 674 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 105 บาท

รหัส 8859326270794
กล่อง E-84 สีน้ำตาล
ขนาด 10x10x3 ซม.
น้ำหนัก 667 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 105 บาท

รหัส 8859420004387
กล่องเค้ก ครึ่งปอนด์ T-93
ขนาด ฐาน13 สูง6 ซม.
น้ำหนัก 500 กรัม
ราคา/ใบ 92 บาท

รหัส 8859420006107
กล่องเค้ก TS-1P 1ปอนด์
ขนาด ฐาน20 สูง8 ซม.
น้ำหนัก 2400 กรัม
ราคา/ใบ 491 บาท

รหัส 8859420006121
กล่องเค้ก TS-2P 2ปอนด์
ขนาด ฐาน24 สูง8 ซม.
น้ำหนัก 3400 กรัม
ราคา/ใบ 688 บาท

รหัส 51762-1
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
ขนาด 45x55 ซม.
น้ำหนัก 27 กรัม
ราคา/ใบ 2 บาท

รหัส 8859094610167
กล่องOPS HB-104 (แทน OEX-104)
ขนาด 9x13x6.5 ซม.
น้ำหนัก 900 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 120 บาท

รหัส 8859462400116
กล่อง OPS M-104 ล็อค
ขนาด 10x14x6.5 ซม.
น้ำหนัก 1089 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 129 บาท

รหัส 8859462410436
กล่อง OPS M-104 HLS (ล็อค)
ขนาด 10x14x6.5 ซม.
น้ำหนัก 1011 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8850310000632
แป้งแพนเค้กมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 71 บาท

รหัส 8850310001516
แป้งขนมปังมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 35 บาท

รหัส 8850310000564
แป้งสาลี 555(ปาท่องโก๋) UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 31 บาท

รหัส 8850448005837
แป้งปาท่องโก๋ ตราสนเขียว
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 30 บาท

รหัส 8857045000104
แป้งปาท่องโก๋ มงกุฎแดง
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 33 บาท

รหัส 8850310001202
แป้งปุยฝ้ายมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 50 บาท

รหัส 8850310000656
แป้งสปันจ์เค้กมิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 8850310000410
แป้งบราวนี่มิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 70 บาท

รหัส 8850310001165
แป้งโดนัทยีสต์มิกซ์ UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 8850310000427
แป้งคุกกี้สำเร็จรูป UFM
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 64 บาท

รหัส 8857045001033
แป้งโรตี มงกุฎฟ้า
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 33 บาท

รหัส 8857118176385
กล่องอาหาร B001 เกรซ
ขนาด 13.7x18.2x4.5 ซม.
น้ำหนัก 1239 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 24 บาท

รหัส 8857118176934
กล่องอาหาร 2ช่อง B002 เกรซ
ขนาด 16.5x24x4.5 ซม.
น้ำหนัก 1885 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8857118176408
กล่องอาหาร B004 เกรซ
ขนาด 12.5x17.4x3.6 ซม.
น้ำหนัก 1095 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 22 บาท

รหัส 8857118182690
กล่องอาหาร B007 เกรซ
ขนาด 14.5x19x4.5 ซม.
น้ำหนัก 1330 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 24 บาท

รหัส 8857118176446
ชาม L001 เกรซ
ขนาด 15.5x5.4 ซม.
น้ำหนัก 753 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 19 บาท

รหัส 8857118182829
ชาม L008 เกรซ
ขนาด 17x7 ซม.
น้ำหนัก 1150 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 21 บาท

รหัส 8857118176507
ชาม L038 เกรซ
ขนาด 17x6 ซม.
น้ำหนัก 1026 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 22 บาท

รหัส 8859698300549
ชามหูจับ L039 เกรซ
ขนาด 17.5x6 ซม.
น้ำหนัก 1366 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 41 บาท

รหัส 8857118176460
ชามทรงตื้น L006
ขนาด 18.9x4 ซม.
น้ำหนัก 906 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 20 บาท

รหัส 8859698300716
ชุดถาดเบเกอรี่+ฝาPET U005 เกรซ
ขนาด 10.5x15x3.5 ซม.
น้ำหนัก 646 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 46 บาท

รหัส 8859698300723
ชุดถาดเบเกอรี่ 6 ช่อง+ฝาPET U007 เกรซ
ขนาด 12.8x18.5x2 ซม.
น้ำหนัก 946 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8859698300563
ชามหูจับ+ฝาชานอ้อย G039 เกรซ
ขนาด 17.5x6 ซม.
น้ำหนัก 1304 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 71 บาท

รหัส 8857118179966
ชุดถาด+ฝาโดม T151 เกรซ
ขนาด 19.5x27x14.5 ซม.
น้ำหนัก 1676 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 83 บาท

รหัส 8857118176606
ถาด T501 เกรซ
ขนาด 13.2x18.2x3.2 ซม.
น้ำหนัก 942 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 35 บาท

รหัส 8857118177726
กล่องอาหาร 2 ช่อง T602 เกรซ
ขนาด 12x17.3x4.7 ซม.
น้ำหนัก 959 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8857118177702
กล่องอาหาร T601 เกรซ
ขนาด 12.4x17.5x4.7 ซม.
น้ำหนัก 983 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 23 บาท

รหัส 8857118184700
ถาด 3 ช่อง T300 เกรซ
ขนาด 16.8x22.2x3.5 ซม.
น้ำหนัก 1552 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 51 บาท

รหัส 8857118170925
กล่องเยื่อ B025 คลาสสิค เกรซ
ขนาด 9x9x2 นิ้ว
น้ำหนัก 3190 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 102 บาท

รหัส 8857118177764
กล่อง 1 ช่อง T611+ฝา PET เกรซ
ขนาด 12.5x17.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก 780 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 35 บาท

รหัส 9555805800399
คอร์นเฟลกส์ เคลล็อกส์ 1.2kg
ขนาด
น้ำหนัก 1200 กรัม
ราคา/ถุง 245 บาท

รหัส 60060-28
ลูกเกดดำ 1กิโล
ขนาด
น้ำหนัก 1010 กรัม
ราคา/ถุง 72 บาท

รหัส 8850011060850
เนสที ชา100%
ขนาด
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ถุง 150 บาท

รหัส 8850124037916
ครีมเทียมข้นหวานคาร์เนชั่น505g.
ขนาด
น้ำหนัก 560 กรัม
ราคา/กระป๋อง 35 บาท

รหัส 8851012011315
ครีมเทียมข้นหวานคาร์เนชั่น 388g.
ขนาด
น้ำหนัก 431 กรัม
ราคา/กระป๋อง 27 บาท

รหัส 8850124037473
ครีมเทียมข้นหวานถุง คาร์เนชั่น 2 กก.
ขนาด
น้ำหนัก 2000 กรัม
ราคา/ถุง 110 บาท

รหัส 8859693700023
ครีมเทียมข้นหวาน กู๊ดวิล 2กก.
ขนาด
น้ำหนัก 2000 กรัม
ราคา/ถุง 95 บาท

รหัส 8854729500028
ครีมเทียม คอฟฟี่ ดรีมมี่ (ถุงฟ้า)
ขนาด
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคา/ถุง 76 บาท

รหัส 8859469414253
กล่องเค้กครึ่งปอนด์ ลูกฟูกโชว์ลอน เหลืองฮันนี่
ขนาด 15x15x7.5 ซม.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา/ใบ 10 บาท

รหัส 8859469414260
กล่องเค้กครึ่งปอนด์ ลูกฟูกโชว์ลอน เรดเชอร์รี่
ขนาด 15x15x7.5 ซม.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา/ใบ 10 บาท

รหัส 8853165004794
มายองเนสรสชีส 920g. เพียวฟู้ดส์
ขนาด
น้ำหนัก 920 กรัม
ราคา/ถุง 108 บาท

รหัส 8853165017169
เฟร้นซ์ฟรายส์ชีส 200g.เพียวฟู้ดส์
ขนาด
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคา/ขวด 68 บาท

รหัส 60130-2
กระดาษรองหม้อทอดไร้น้ำมัน สีน้้ำตาล
ขนาด 20x16x4.5 ซม.
น้ำหนัก 150 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคา/แพ็ค 26 บาท