ยางวง
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1 8858817014084 ยางวงขนาดเล็ก สีแดง 500 กรัม 500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ) 66 65
2 8858817014084-1 ยางวงขนาดเล็ก คละสี 500 กรัม 500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ) 66 65
3 8858817014084-2 ยางวงขนาดเล็ก สีเขียว 500 กรัม 500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ) 66 65
4 8858817014084-3 ยางวงขนาดใหญ่ สีเแดง 500 กรัม 500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ) 66 65
5 8858817014084-4 ยางวงขนาดใหญ่ สีเขียว 500 กรัม 500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ) 66 65
6 8858817014084-5 ยางวงขนาดใหญ่ คละสี 500 กรัม 500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ) 66 65รหัส 8858817014084
น้ำหนัก 500 กรัม
500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ)
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65 บาท

รหัส 8858817014084-1
น้ำหนัก 500 กรัม
500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ)
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65 บาท

รหัส 8858817014084-2
น้ำหนัก 500 กรัม
500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ)
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65 บาท

รหัส 8858817014084-3
น้ำหนัก 500 กรัม
500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ)
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65 บาท

รหัส 8858817014084-4
น้ำหนัก 500 กรัม
500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ)
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65 บาท

รหัส 8858817014084-5
น้ำหนัก 500 กรัม
500 กรัม/ถุง(60 ถุง/กระสอบ)
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65 บาท