ใยสังเคราะห์
- ใยสังเคราะห์ สีขาว
- ใช้ยัดใส้ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ตุ๊กตา งานฝีมือต่างๆ
- ใช้ส่งต้นไม้ซับน้ำได้ดี
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัส
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคา
60037
ใยสังเคราะห์ (ขนาด 1 ขีด)
100 กรัม
17
60037-1
ใยสังเคราะห์ (ขนาด 8 กิโลกรัม)
8000 กรัม
566

Cinque Terre Cinque Terre