ถาดกระดาษสำหรับใส่อาหาร
- ผลิตจากกระดาษ 210 gram
- สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
- Food Grade
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
8859024602439
ถาดสาน 101 ขนาด 4x4 นิ้ว 1000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 106 103
8859024602446
ถาดสาน 102 ขนาด 4x6 นิ้ว 1000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 113 110
8859024604723
ถาดลายดอกไซส์มินิ ขนาด 8.5x8.5 ซม. 1000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 76 75
8859469412747
ถาดกระดาษไซส์ S คละลาย ขนาด 4x4 นิ้ว 645 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 98 94
8859469412761
ถาดกระดาษไซส์ M คละลาย ขนาด 4x6 นิ้ว 825 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 139 134
8859272711020
ถาดขาว PE 812 ขนาด 8x12x4 ซม. 450 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 2 แพ็ค/ลัง 69 67
101604000
ถาดขาว PE ขนาด 9x14x4 ซม. 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 2 แพ็ค/ลัง 77 75
101704000
ถาดขาว PE ขนาด 10x16x4 ซม. 600 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 2 แพ็ค/ลัง 90 88
885961530035
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว ใหญ่ ขนาด 11x18.5x4 ซม. 1138 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 164 160
101804000
ถาดขาว PE ขนาด 11x16.5x5 ซม. 806 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 2 แพ็ค/ลัง 111 109
8859615300348
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว กลาง ขนาด 10x14.5x3 ซม. 833 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 123 120
70006-1
ถาดกระดาษคราฟท์เคลือบกันซึม 6# ขนาด 12x5x3 ซม. 410 กรัม 50 ใบ/มัด 12 มัด 62 61
70006-2
ถาดกระดาษคราฟท์เคลือบกันซึม 5# ขนาด 20x6x3 ซม. 520 กรัม 50 ใบ/มัด 12 มัด 80 75
8859469411856
ถาดกระดาษ ทรงเรือ ลายเบนโตะ ขนาด 8x1.5 นิ้ว 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 118 116
8859469408214
ถาดกระดาษ ทรงเรือ ลายไม้ ขนาด 8x1.5 นิ้ว 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 118 116
8859469408207
ถาดกระดาษ ทรงเรือ ลายใบตอง ขนาด 7x1.5 นิ้ว 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 118 116
8859438800025
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีขาว 650ml. UTRAY ขนาด 12.4x17.3x4.4 ซม. 755 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 114 112
8859438802180
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีน้ำตาล 650ml. UTRAY ขนาด 12.4x17.3x4.4 ซม. 544 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 108 106
8859438800049
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีขาว 300ml. UTRAY ขนาด 10x12x3.5 ซม. 446 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 86 84
8859438801060
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีน้ำตาล 300ml. UTRAY ขนาด 10x12x3.5 ซม. 425 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 78 77
8859438802104
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีขาว UTRAY ขนาด 10x10x3.5 ซม. 411 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 86 84
8859438802272
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีน้ำตาล UTRAY ขนาด 10x10x3.5 ซม. 380 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 78 77
8859438802111
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีขาว 400ml. UTRAY ขนาด 12x12x3.5 ซม. 503 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 96 94
8859438802289
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีน้ำตาล 400ml. UTRAY ขนาด 12x12x3.5 ซม. 471 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 83 81
8859438800063
ถาดกระดาษ BOWL 133+ฝาปิด สีขาว 480ml. UTRAY 5.5 นิ้ว (แพ็ค) ขนาด 5.5 นิ้ว 571 กรัม 20 ชุด/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 114 112
8853863000272
ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม S010-P พร้อมฝา ขนาด 12.1x8.1x3.5 ซม. 410 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 113 111


รหัส 8859024602439
ถาดสาน 101
ขนาด 4x4 นิ้ว
ราคาปลีก 106 บาท/แพ็ค
ราคา sme 103 บาท/แพ็ค

รหัส 8859024602446
ถาดสาน 102
ขนาด 4x6 นิ้ว
ราคาปลีก 113 บาท/แพ็ค
ราคา sme 110 บาท/แพ็ค

รหัส 8859024604723
ถาดลายดอกไซส์มินิ
ขนาด 8.5x8.5 ซม.
ราคาปลีก 76 บาท/แพ็ค
ราคา sme 75 บาท/แพ็ค

รหัส 8859469412747
ถาดกระดาษไซส์ S คละลาย
ขนาด 4x4 นิ้ว
ราคาปลีก 98 บาท/แพ็ค
ราคา sme 94 บาท/แพ็ค

รหัส 8859469412761
ถาดกระดาษไซส์ M คละลาย
ขนาด 4x6 นิ้ว
ราคาปลีก 139 บาท/แพ็ค
ราคา sme 134 บาท/แพ็ค

รหัส 8859272711020
ถาดขาว PE 812
ขนาด 8x12x4 ซม.
ราคาปลีก 69 บาท/แพ็ค
ราคา sme 67 บาท/แพ็ค

รหัส 101604000
ถาดขาว PE
ขนาด 9x14x4 ซม.
ราคาปลีก 77 บาท/แพ็ค
ราคา sme 75 บาท/แพ็ค

รหัส 101704000
ถาดขาว PE
ขนาด 10x16x4 ซม.
ราคาปลีก 90 บาท/แพ็ค
ราคา sme 88 บาท/แพ็ค

รหัส 885961530035
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว ใหญ่
ขนาด 11x18.5x4 ซม.
ราคาปลีก 164 บาท/แพ็ค
ราคา sme 160 บาท/แพ็ค

รหัส 101804000
ถาดขาว PE
ขนาด 11x16.5x5 ซม.
ราคาปลีก 111 บาท/แพ็ค
ราคา sme 109 บาท/แพ็ค

รหัส 8859615300348
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว กลาง
ขนาด 10x14.5x3 ซม.
ราคาปลีก 123 บาท/แพ็ค
ราคา sme 120 บาท/แพ็ค

รหัส 70006-1
ถาดกระดาษคราฟท์เคลือบกันซึม 6#
ขนาด 12x5x3 ซม.
ราคาปลีก 62 บาท/แพ็ค
ราคา sme 61 บาท/แพ็ค

รหัส 70006-2
ถาดกระดาษคราฟท์เคลือบกันซึม 5#
ขนาด 20x6x3 ซม.
ราคาปลีก 80 บาท/แพ็ค
ราคา sme 75 บาท/แพ็ค

รหัส 8859469411856
ถาดกระดาษ ทรงเรือ ลายเบนโตะ
ขนาด 8x1.5 นิ้ว
ราคาปลีก 118 บาท/แพ็ค
ราคา sme 116 บาท/แพ็ค

รหัส 8859469408214
ถาดกระดาษ ทรงเรือ ลายไม้
ขนาด 8x1.5 นิ้ว
ราคาปลีก 118 บาท/แพ็ค
ราคา sme 116 บาท/แพ็ค

รหัส 8859469408207
ถาดกระดาษ ทรงเรือ ลายใบตอง
ขนาด 7x1.5 นิ้ว
ราคาปลีก 118 บาท/แพ็ค
ราคา sme 116 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438800025
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีขาว 650ml. UTRAY
ขนาด 12.4x17.3x4.4 ซม.
ราคาปลีก 114 บาท/แพ็ค
ราคา sme 112 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438802180
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีน้ำตาล 650ml. UTRAY
ขนาด 12.4x17.3x4.4 ซม.
ราคาปลีก 108 บาท/แพ็ค
ราคา sme 106 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438800049
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีขาว 300ml. UTRAY
ขนาด 10x12x3.5 ซม.
ราคาปลีก 86 บาท/แพ็ค
ราคา sme 84 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438801060
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีน้ำตาล 300ml. UTRAY
ขนาด 10x12x3.5 ซม.
ราคาปลีก 78 บาท/แพ็ค
ราคา sme 77 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438802104
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีขาว UTRAY
ขนาด 10x10x3.5 ซม.
ราคาปลีก 86 บาท/แพ็ค
ราคา sme 84 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438802272
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีน้ำตาล UTRAY
ขนาด 10x10x3.5 ซม.
ราคาปลีก 78 บาท/แพ็ค
ราคา sme 77 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438802111
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีขาว 400ml. UTRAY
ขนาด 12x12x3.5 ซม.
ราคาปลีก 96 บาท/แพ็ค
ราคา sme 94 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438802289
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีน้ำตาล 400ml. UTRAY
ขนาด 12x12x3.5 ซม.
ราคาปลีก 83 บาท/แพ็ค
ราคา sme 81 บาท/แพ็ค

รหัส 8859438800063
ถาดกระดาษ BOWL 133+ฝาปิด สีขาว 480ml. UTRAY 5.5 นิ้ว (แพ็ค)
ขนาด 5.5 นิ้ว
ราคาปลีก 114 บาท/แพ็ค
ราคา sme 112 บาท/แพ็ค

รหัส 8853863000272
ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม S010-P พร้อมฝา
ขนาด 12.1x8.1x3.5 ซม.
ราคาปลีก 113 บาท/แพ็ค
ราคา sme 111 บาท/แพ็ค