ถุงหูหิ้วพลาสติก

- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ / ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ขวด
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859736701123 ถุงหูหิ้วสีดำ HDB เกรด B ขนาด 9x18 นิ้ว 620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
32 31
2 8859736701147 ถุงหูหิ้วสีดำ HDB เกรด B ขนาด 12x20 นิ้ว 1,160 กรัม
1000 กรัม/แพ็ค (25 แพ็ค/กระสอบ)
61 60
3 20010-1 ถุงหูหิ้วสีเขียว HDB เกรด AB ขนาด 6x18 นิ้ว 580 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
45 44
4 20010-2 ถุงหูหิ้วสีเขียว HDB เกรด AB ขนาด 6x30 นิ้ว 580 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
45 44
5 8859736701949 ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB ขนาด 7x18 นิ้ว 580 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
30 29
6 8859736701956 ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB ขนาด 8x16 นิ้ว 620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
30 29
7 8859736702212 ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB ขนาด 12x20 นิ้ว 624 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
30 29
8 8859736702229 ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB ขนาด 12x26 นิ้ว 624 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
30 298859736701123
ถุงหูหิ้วสีดำ HDB เกรด B
9x18 นิ้ว


8859736701147
ถุงหูหิ้วสีดำ HDB เกรด B
12x20 นิ้ว


20010-1
ถุงหูหิ้วสีเขียว HDB เกรด AB
6x18 นิ้ว


20010-2
ถุงหูหิ้วสีเขียว HDB เกรด AB
6x30 นิ้ว


8859736701949
ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB
7x18 นิ้ว


8859736701956
ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB
8x16 นิ้ว


8859736702212
ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB
12x20 นิ้ว


8859736702229
ถุงหูหิ้วสีฟ้า HDB เกรด AB
12x26 นิ้ว

ม้าร้อย (บรรจุ 100 ใบเต็ม)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8858667401447 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 10 ไมครอน ขนาด 5x9 นิ้ว 108 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (200 แพ็ค/กระสอบ)
11 10
2 8859339000012 ม้าร้อย หนา 10 ไมครอน ขนาด 5x9 นิ้ว 60 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (400 แพ็ค/กระสอบ)
8 7
3 8858667401454 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 10 ไมครอน ขนาด 6x11 นิ้ว 159 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (250 แพ็ค/กระสอบ)
17 16
4 8859339000029 ม้าร้อย หนา 10 ไมครอน ขนาด 6x11 นิ้ว 100 กรัม
110 ใบ/แพ็ค (240 แพ็ค/กระสอบ)
8 7
5 8858667401461 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 10 ไมครอน ขนาด 6x14 นิ้ว 187 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (200 แพ็ค/กระสอบ)
13 12
6 8859339000036 ม้าร้อย หนา 10 ไมครอน ขนาด 6x14 นิ้ว 130 กรัม
110 ใบ/แพ็ค (200 แพ็ค/กระสอบ)
10 9
7 8858667401478 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 12.5 ไมครอน ขนาด 7x15 นิ้ว 263 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (150 แพ็ค/กระสอบ)
18 17
8 8859339000043 ม้าร้อย หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 7x15 นิ้ว 180 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (140 แพ็ค/กระสอบ)
13 12
9 8858667402062 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 12.5 ไมครอน ขนาด 8x16 นิ้ว 315 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (120 แพ็ค/กระสอบ)
23 22
10 8859339000067 ม้าร้อย หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 8x16 นิ้ว 210 กรัม
110 ใบ/แพ็ค (120 แพ็ค/กระสอบ)
17 16
11 8858667401492 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 12.5 ไมครอน ขนาด 9x18 นิ้ว 416 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (90 แพ็ค/กระสอบ)
27 26
12 8859339000074 ม้าร้อย หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 9x18 นิ้ว 300 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (90 แพ็ค/กระสอบ)
23 22
13 8858667401508 ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 15 ไมครอน ขนาด 12x20 นิ้ว 625 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (50 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
14 8859339000081 ม้าร้อย หนา 15 ไมครอน ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
100 ใบ/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 368858667401447
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 10 ไมครอน
5x9 นิ้ว


8859339000012
ม้าร้อย หนา 10 ไมครอน
5x9 นิ้ว


8858667401454
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 10 ไมครอน
6x11 นิ้ว


8859339000029
ม้าร้อย หนา 10 ไมครอน
6x11 นิ้ว


8858667401461
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 10 ไมครอน
6x14 นิ้ว


8859339000036
ม้าร้อย หนา 10 ไมครอน
6x14 นิ้ว


8858667401478
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 12.5 ไมครอน
7x15 นิ้ว


8859339000043
ม้าร้อย หนา 12.5 ไมครอน
7x15 นิ้ว


8858667402062
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 12.5 ไมครอน
8x16 นิ้ว


8859339000067
ม้าร้อย หนา 12.5 ไมครอน
8x16 นิ้ว


8858667401492
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 12.5 ไมครอน
9x18 นิ้ว


8859339000074
ม้าร้อย หนา 12.5 ไมครอน
9x18 นิ้ว


8858667401508
ถุงหูหิ้วกุญแจใจใส 15 ไมครอน
12x20 นิ้ว


8859339000081
ม้าร้อย หนา 15 ไมครอน
12x20 นิ้ว

ธงชาติ (เกรด A เนื้อบางเหนียว)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859339000258 ธงชาติ หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 6x11 นิ้ว 80 กรัม
60 ใบ/แพ็ค (300 แพ็ค/กระสอบ)
7 6
2 8859339000265 ธงชาติ หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 6x14 นิ้ว 110 กรัม
65 ใบ/แพ็ค (240 แพ็ค/กระสอบ)
11 10
3 8859339000272 ธงชาติ หนา 13.5 ไมครอน ขนาด 7x15 นิ้ว 160 กรัม
65 ใบ/แพ็ค (160 แพ็ค/กระสอบ)
15 14
4 8859339000289 ธงชาติ หนา 15 ไมครอน ขนาด 8x16 นิ้ว 180 กรัม
60 ใบ/แพ็ค (150 แพ็ค/กระสอบ)
17 16
5 8859339000296 ธงชาติ หนา 17.5 ไมครอน ขนาด 9x18 นิ้ว 270 กรัม
65 ใบ/แพ็ค (120 แพ็ค/กระสอบ)
25 24
6 8859339000302 ธงชาติ หนา 20 ไมครอน ขนาด 12x20 นิ้ว 450 กรัม
65 ใบ/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
41 408859339000258
ธงชาติ หนา 12.5 ไมครอน
6x11 นิ้ว


8859339000265
ธงชาติ หนา 12.5 ไมครอน
6x14 นิ้ว


8859339000272
ธงชาติ หนา 13.5 ไมครอน
7x15 นิ้ว


8859339000289
ธงชาติ หนา 15 ไมครอน
8x16 นิ้ว


8859339000296
ธงชาติ หนา 17.5 ไมครอน
9x18 นิ้ว


8859339000302
ธงชาติ หนา 20 ไมครอน
12x20 นิ้ว

ม้าเขียว (บางเหนียว)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859339000173 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 6x11 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
2 8859339000180 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 12.5 ไมครอน ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
3 8859339000197 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 13.5 ไมครอน ขนาด 7x15 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
4 8859339000203 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 15 ไมครอน ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
5 8859339000210 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 17.5 ไมครอน ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
6 8859339000227 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 20 ไมครอน ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
7 8859339000234 ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 20 ไมครอน ขนาด 12x26 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
8 8859339000241 ม้าเขียวหนา 25 ไมครอน ขนาด 15x30 นิ้ว 1,000 กรัม
1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ)
88 86
9 8858667404486 ถุงหิ้ว กุญแจม่วง ขนาด 15x30 นิ้ว 624 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 438859339000173
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 12.5 ไมครอน
6x11 นิ้ว


8859339000180
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 12.5 ไมครอน
6x14 นิ้ว


8859339000197
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 13.5 ไมครอน
7x15 นิ้ว


8859339000203
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 15 ไมครอน
8x16 นิ้ว


8859339000210
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 17.5 ไมครอน
9x18 นิ้ว


8859339000227
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 20 ไมครอน
12x20 นิ้ว


8859339000234
ม้าเขียว/กุญแจม่วง หนา 20 ไมครอน
12x26 นิ้ว


8859339000241
ม้าเขียวหนา 25 ไมครอน
15x30 นิ้ว


8858667404486
ถุงหิ้ว กุญแจม่วง
15x30 นิ้ว

ม้าม่วง/ม้าเหลือง/ม้าขาว/ม้าชมพู (สำหรับของหนัก)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 80104-1 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง เนื้อหนาเหนียว (10 ไมครอน) ขนาด 6x11 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
2 8859339000104 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J เนื้อหนาเหนียว (25 ไมครอน) ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
3 80105-2 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J เนื้อหนาเหนียว (30 ไมครอน) ขนาด 7x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
4 8859339000128 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (37.5 ไมครอน) ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
5 8859339000135 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (37.5 ไมครอน) ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
6 8859339000142 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (37.5 ไมครอน) ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
7 8859339000159 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (40 ไมครอน) ขนาด 12x26 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 34
8 8859339000166 ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (40 ไมครอน) ขนาด 15x30 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
35 3480104-1
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง เนื้อหนาเหนียว (10 ไมครอน)
6x11 นิ้ว


8859339000104
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J เนื้อหนาเหนียว (25 ไมครอน)
6x14 นิ้ว


80105-2
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J เนื้อหนาเหนียว (30 ไมครอน)
7x18 นิ้ว


8859339000128
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (37.5 ไมครอน)
8x16 นิ้ว


8859339000135
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/3J/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (37.5 ไมครอน)
9x18 นิ้ว


8859339000142
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (37.5 ไมครอน)
12x20 นิ้ว


8859339000159
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (40 ไมครอน)
12x26 นิ้ว


8859339000166
ม้าชมพู/ม้าม่วง/ม้าขาว/ม้าเหลือง/แจน้ำเงิน เนื้อหนาเหนียว (40 ไมครอน)
15x30 นิ้ว

Hiso PP
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859339000319 ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย) ขนาด 6x11 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
2 8859339000326 ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน คละ (ตราแพะ,กระต่าย) ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
3 8859339000333 ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย) ขนาด 7x15 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
4 8859339000340 ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย) ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
5 8859339000357 ถุงหิ้วใส PP หนา 70 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย,สุขใจ) ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
44 43
6 8859339000364 ถุงหิ้วใส PP หนา 70 ไมครอน (ตราแพะ,สุขใจ) ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
42 418859339000319
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
6x11 นิ้ว


8859339000326
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน คละ (ตราแพะ,กระต่าย)
6x14 นิ้ว


8859339000333
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
7x15 นิ้ว


8859339000340
ถุงหิ้วใส PP หนา 65 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
8x16 นิ้ว


8859339000357
ถุงหิ้วใส PP หนา 70 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย,สุขใจ)
9x18 นิ้ว


8859339000364
ถุงหิ้วใส PP หนา 70 ไมครอน (ตราแพะ,สุขใจ)
12x20 นิ้ว

Hiso LL/PE
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859339000562 ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย) ขนาด 6x11 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 36
2 8859339000579 ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ/งาช้าง/กระต่าย/OK) ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 36
3 8859339000586 ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/กระต่าย) ขนาด 7x15 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 36
4 8859339000593 ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 35 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย) ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 36
5 8859339000609 ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 40 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/กระต่าย) ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 36
6 8859339000616 ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 40 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/สุขใจ/กุญแจ) ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
37 368859339000562
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
6x11 นิ้ว


8859339000579
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ/งาช้าง/กระต่าย/OK)
6x14 นิ้ว


8859339000586
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 30 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/กระต่าย)
7x15 นิ้ว


8859339000593
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 35 ไมครอน (ตราแพะ,กระต่าย)
8x16 นิ้ว


8859339000609
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 40 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/กระต่าย)
9x18 นิ้ว


8859339000616
ถุงหิ้ว HISO LL/PE หนา 40 ไมครอน (ตราแพะ/ใบเรือ/สุขใจ/กุญแจ)
12x20 นิ้ว

ถุงหิ้วหนาสี (หนามาก เหนียวมาก)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 80112-1 ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
2 80111-10 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
3 80111-5 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 7x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
4 80112-3 ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง ขนาด 7x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
5 80111-6 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
6 80112-2 ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
7 80111-7 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
8 80112-4 ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
9 80111-8 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
10 80112-5 ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
11 80111-15 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 12x26 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
12 80112-6 ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง ขนาด 15x30 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
13 80111-14 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 15x30 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
14 80111-13 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล ขนาด 18x36 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
15 80111-9 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
16 80111-1 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 7x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
17 80111-2 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
18 80111-16 ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง ขนาด 8x16 นิ้ว 580 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
19 80111-3 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
20 80111-17 ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง ขนาด 9x18 นิ้ว 580 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
21 80111-4 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
22 80111-18 ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง ขนาด 12x20 นิ้ว 620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
23 80111-11 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 12x26 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
24 80111-12 ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล ขนาด 15x30 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
25 80111-19 ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง ขนาด 15x30 นิ้ว 620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 3880112-1
ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง
6x14 นิ้ว


80111-10
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล
6x14 นิ้ว


80111-5
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล
7x18 นิ้ว


80112-3
ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง
7x18 นิ้ว


80111-6
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล
8x16 นิ้ว


80112-2
ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง
8x16 นิ้ว


80111-7
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล
9x18 นิ้ว


80112-4
ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง
9x18 นิ้ว


80111-8
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล
12x20 นิ้ว


80112-5
ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง
12x20 นิ้ว


80112-6
ถุงพลาสติกสีฟ้าเข้ม ช้าง
15x30 นิ้ว


80111-14
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีฟ้า พิกุล
15x30 นิ้ว


80111-9
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล
6x14 นิ้ว


80111-1
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล
7x18 นิ้ว


80111-2
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล
8x16 นิ้ว


80111-16
ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง
8x16 นิ้ว


80111-3
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล
9x18 นิ้ว


80111-17
ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง
9x18 นิ้ว


80111-4
ถุงหูหิ้ว หนา 50 ไมครอน สีชมพู พิกุล
12x20 นิ้ว


80111-18
ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง
12x20 นิ้ว


80111-19
ถุงพลาสติกสีแดงเข้ม ช้าง
15x30 นิ้ว

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 80119-1 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ขนาด 6x11 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
2 80120-1 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 6x14 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
3 80120-2 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 7x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
4 80120-3 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 8x16 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
5 80120-4 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 9x18 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
6 80120-5 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 12x20 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
7 80120-6 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 12x26 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
8 80120-8 ถุงพลาสติกบานเย็น ปลามังกร สีขาว ขนาด 15x30 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 38
9 80120-7 ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร ขนาด 18x36 นิ้ว 500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
39 3880119-1
ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน
6x11 นิ้ว


80120-1
ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร
6x14 นิ้ว


80120-2
ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร
7x18 นิ้ว


80120-3
ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร
8x16 นิ้ว


80120-4
ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร
9x18 นิ้ว


80120-5
ถุงพลาสติก เกรด B ตราช้างห้าห่วง บานเย็น ส้ม น้ำเงิน ปลามังกร
12x20 นิ้ว

ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 80124-1 ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี ขนาด 6x11 นิ้ว 100 กรัม
100 กรัม/แพ็ค (300 แพ็ค/กระสอบ)
7 6
2 80124-2 ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี ขนาด 6x14 นิ้ว 130 กรัม
130 กรัม/แพ็ค (240 แพ็ค/กระสอบ)
10 9
3 80124-3 ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี ขนาด 8x16 นิ้ว 200 กรัม
200 กรัม/แพ็ค (150 แพ็ค/กระสอบ)
14 13
4 80124-4 ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี ขนาด 9x18 นิ้ว 300 กรัม
300 กรัม/แพ็ค (100 แพ็ค/กระสอบ)
22 2180124-1
ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี
6x11 นิ้ว


80124-2
ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี
6x14 นิ้ว


80124-3
ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี
8x16 นิ้ว


80124-4
ถุงพลาสติกบาง เกรดเอบี
9x18 นิ้ว