เทปกาว 2 หน้า แกนพระอาทิตย์
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
1
45101-1
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 12มม. ยาว 20หลา 45 กรัม 9 24 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 8
2
45101-2
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 18มม. ยาว 20หลา 70 กรัม 11 16 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 10
3
45101-3
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 24มม. ยาว 20หลา 90 กรัม 14 12 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 13
4
45101-4
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 48มม. ยาว 20หลา 180 กรัม 28 6 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 25
5
45102-1
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 12มม. ยาว 40หลา 85 กรัม 14 24 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 13
6
45102-2
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 18มม. ยาว 40หลา 125 กรัม 21 16 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 19
7
45102-3
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 24มม. ยาว 40หลา 160 กรัม 28 12 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 25
8
45102-4
เทปกาว 2หน้า แบบบาง กว้าง 48มม. ยาว 40หลา 325 กรัม 56 6 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 50
9
45103-1
เทปกาว 2หน้า แบบโฟม กว้าง 12มม. ยาว 10หลา 40 กรัม 18 24 ม้วน/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 16
10
45103-4
เทปกาว 2หน้า แบบโฟม ลายตาราง กว้าง 12มม. ยาว 10หลา 125 กรัม 18 24 ม้วน/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 16
11
45103-2
เทปกาว 2หน้า แบบโฟม กว้าง 18มม. ยาว 10หลา 60 กรัม 27 16 ม้วน/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 24
12
45103-3
เทปกาว 2หน้า แบบโฟม กว้าง 24มม. ยาว 10หลา 80 กรัม 35 12 ม้วน/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 31


ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
จำนวน 24 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 8.-

ราคาปลีก/ม้วน 11 บาท
จำนวน 16 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 10.-

ราคาปลีก/ม้วน 14 บาท
จำนวน 12 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 13.-

ราคาปลีก/ม้วน 28 บาท
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 25.-

ราคาปลีก/ม้วน 14 บาท
จำนวน 24 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 13.-

ราคาปลีก/ม้วน 21 บาท
จำนวน 16 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 19.-

ราคาปลีก/ม้วน 28 บาท
จำนวน 12 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 25.-

ราคาปลีก/ม้วน 56 บาท
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 50.-

ราคาปลีก/ม้วน 18 บาท
จำนวน 24 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 16.-

ราคาปลีก/ม้วน 18 บาท
จำนวน 24 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 16.-

ราคาปลีก/ม้วน 27 บาท
จำนวน 16 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 24.-

ราคาปลีก/ม้วน 35 บาท
จำนวน 12 ม้วน/แพ็ค
ราคา sme/ม้วน 31.-