เทปโน๊ตสติ๊กเกอร์
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT

รหัส 43322-1
เทปโน๊ตสติกเกอร์ สีเขียว
5x5.5x7.5 ซม. น้ำหนัก 55 กรัม
ราคาปลีก 31.-
ราคา sme 30.-

รหัส 43322-2
เทปโน๊ตสติกเกอร์ สีฟ้า
5x5.5x7.5 ซม. น้ำหนัก 55 กรัม
ราคาปลีก 31.-
ราคา sme 30.-

รหัส 43322-3
เทปโน๊ตสติกเกอร์ สีเหลือง
5x5.5x7.5 ซม. น้ำหนัก 55 กรัม
ราคาปลีก 31.-
ราคา sme 30.-

รหัส 43322-4
เทปโน๊ตสติกเกอร์ สีชมพู
5x5.5x7.5 ซม. น้ำหนัก 55 กรัม
ราคาปลีก 31.-
ราคา sme 30.-

Lights
Lights
Lights
Lights