เทปกาวนาโน
- เทปกาว 2 หน้า เนื้อหนา ติดแน่น
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43321
เทปนาโน กว้าง 3 ซม. หนา 2 มม. ยาว 5 เมตร 400 กรัม 49 44

Lights
Lights