เทปใสแกนเล็ก หนา 42 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43900-1
43900-1
เทปใสแกนพลาสติก กว้าง 12 มม. ยาว 36 หลา 18 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 8 7
43900-2
43900-2
เทปใสแกนพลาสติก กว้าง 18 มม. ยาว 36 หลา 26 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 8
43900-3
43900-3
เทปใสแกนกระดาษ กว้าง 12 มม. ยาว 36 หลา 18 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 8
43900-4
43900-4
เทปใสแกนกระดาษ กว้าง 18 มม. ยาว 36 หลา 25 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43900-5
43900-5
เทปใสแกนกระดาษ กว้าง 24 มม. ยาว 36 หลา 35 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 11 9


รหัส 43900-1

รหัส 43900-2

รหัส 43900-3

รหัส 43900-4

รหัส 43900-5