เทปกาวลายการ์ตูน
- ราคา sme ซื้อ 10 กล่องขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/กล่อง
จำนวน
ราคาปลีก/กล่อง
ราคา sme/กล่อง
6972086820084
เทปกาวลายการ์ตูน คละลาย กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร 70 กรัม 10 ม้วน/กล่อง 41 36

Lights
Lights
Lights

เทปกาวพิมพ์ลายการ์ตูน
- ราคา sme ซื้อ 50 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 43902-1
เทปกาวลายการ์ตูน พื้นม่วงพิมพ์ milk cake
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 43902-2
เทปกาวลายการ์ตูน พื้นโอรสพิมพ์ BEAR
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 43902-3
เทปกาวลายการ์ตูน พื้นขาวพิมพ์ 100%
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 43902-4
เทปกาวลายการ์ตูน พื้นขาวพิมพ์ LOVELY FRUIT
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 43902-5
เทปกาวลายการ์ตูน พื้นลายตารางพิมพ์ cute
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 43902-6
เทปกาวลายการ์ตูน พื้นขาวพิมพ์ Lovely
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-