บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารผลิตจากชานอ้อย
- ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง
- ย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน
- สามารถใช้กับไมโครเวฟ และเตาอบได้
- ใช้บรรจุอาหารได้เพียงครั้งเดียว
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 8857118176385
กล่องอาหาร B001 เกรซ
ขนาด 13.7x18.2x4.5 ซม. 600 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1239 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 24.-
ราคา sme/แพ็ค 24.-

รหัส 8857118176934
กล่องอาหาร 2ช่อง B002 เกรซ
ขนาด 16.5x24x4.5 ซม. 1000 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1885 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 51.-

รหัส 8857118176408
กล่องอาหาร B004 เกรซ
ขนาด 12.5x17.4x3.6 ซม. 450 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1095 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 22.-
ราคา sme/แพ็ค 22.-

รหัส 8857118182690
กล่องอาหาร B007 เกรซ
ขนาด 14.5x19x4.5 ซม. 700 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1330 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 24.-
ราคา sme/แพ็ค 24.-

รหัส 8857118176446
ชาม L001 เกรซ
ขนาด 15.5x5.4 ซม. 500 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 753 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 19.-
ราคา sme/แพ็ค 19.-

รหัส 8857118182829
ชาม L008 เกรซ
ขนาด 17x7 ซม. 850 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1150 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 21.-
ราคา sme/แพ็ค 21.-

รหัส 8857118176507
ชาม L038 เกรซ
ขนาด 17x6 ซม. 875 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1026 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 22.-
ราคา sme/แพ็ค 22.-

รหัส 8859698300549
ชามหูจับ L039 เกรซ
ขนาด 17.5x6 ซม. 850 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1366 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 41.-
ราคา sme/แพ็ค 41.-

รหัส 8857118176460
ชามทรงตื้น L006
ขนาด 18.9x4 ซม. 680 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 906 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 20.-
ราคา sme/แพ็ค 20.-

รหัส 8859698300716
ชุดถาดเบเกอรี่+ฝาPET U005 เกรซ
ขนาด 10.5x15x3.5 ซม. 370 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 646 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 46.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8859698300723
ชุดถาดเบเกอรี่ 6 ช่อง+ฝาPET U007 เกรซ
ขนาด 12.8x18.5x2 ซม. 0 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 946 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 51.-

รหัส 8859698300563
ชามหูจับ+ฝาชานอ้อย G039 เกรซ
ขนาด 17.5x6 ซม. 850 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1304 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 71.-
ราคา sme/แพ็ค 71.-

รหัส 8857118179966
ชุดถาด+ฝาโดม T151 เกรซ
ขนาด 19.5x27x14.5 ซม. 0 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1676 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 83.-
ราคา sme/แพ็ค 83.-

รหัส 8857118176606
ถาด T501 เกรซ
ขนาด 13.2x18.2x3.2 ซม. 500 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 942 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 35.-
ราคา sme/แพ็ค 35.-

รหัส 8857118177726
กล่องอาหาร 2 ช่อง T602 เกรซ
ขนาด 12x17.3x4.7 ซม. 600 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 959 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 25.-
ราคา sme/แพ็ค 25.-

รหัส 8857118177702
กล่องอาหาร T601 เกรซ
ขนาด 12.4x17.5x4.7 ซม. 650 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 983 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 23.-
ราคา sme/แพ็ค 23.-

รหัส 8857118184700
ถาด 3 ช่อง T300 เกรซ
ขนาด 16.8x22.2x3.5 ซม. 700 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 1552 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 51.-

รหัส 8857118170925
กล่องเยื่อ B025 คลาสสิค เกรซ
ขนาด 9x9x2 นิ้ว 1800 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 3190 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 102.-
ราคา sme/แพ็ค 102.-

รหัส 8857118177764
กล่อง 1 ช่อง T611+ฝา PET เกรซ
ขนาด 12.5x17.5x4.5 ซม. 650 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 780 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 35.-
ราคา sme/แพ็ค 35.-

รหัส 8859538800567
กล่องเยื่อ B001 สีขาว
ขนาด 7x5x2 นิ้ว 600 ml
50 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 1050 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 106.-
ราคา sme/แพ็ค 103.-

รหัส 8858805292135
กล่องเยื่อ B025 สีน้ำตาล
ขนาด 9x9x2 นิ้ว 1300 ml
50 ใบ/แพ็ค (5 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 2360 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 310.-
ราคา sme/แพ็ค 298.-

รหัส 8859538800024
กล่องเยื่อ B025 สีขาว
ขนาด 9x9x2 นิ้ว 1300 ml
50 ใบ/แพ็ค (5 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 2360 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 282.-
ราคา sme/แพ็ค 277.-

รหัส 8859538800055
กล่องเยื่อ B026 สีขาว
ขนาด 8x8x3 นิ้ว 1000 ml
50 ใบ/แพ็ค (5 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 1975 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 220.-
ราคา sme/แพ็ค 216.-

รหัส 8858805292128
กล่องเยื่อ B026 สีธรรมชาติ
ขนาด 8x8x2.5 นิ้ว 1000 ml
50 ใบ/แพ็ค (5 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 1975 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 278.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 8858805292173
จานเยื่อวงกลม P004 สีธรรมชาติ
ขนาด 6 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 62.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 8859538800062
จานเยื่อวงกลม P004 สีขาว
ขนาด 6 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 67.-
ราคา sme/แพ็ค 66.-

รหัส 8859538800772
จานเยื่อวงกลม P005 สีขาว
ขนาด 10 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 1100 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 120.-
ราคา sme/แพ็ค 117.-

รหัส 8858805292180
จานเยื่อวงกลม P011 สีธรรมชาติ
ขนาด 7 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 460 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 60.-
ราคา sme/แพ็ค 59.-

รหัส 8859538800697
จานเยื่อวงกลม P011 สีขาว
ขนาด 7 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 460 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 80.-
ราคา sme/แพ็ค 78.-

รหัส 8858805292197
จานเยื่อวงกลม P013 สีธรรมชาติ
ขนาด 9 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 780 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 113.-
ราคา sme/แพ็ค 110.-

รหัส 8859538800819
จานเยื่อวงกลม P013 สีขาว
ขนาด 9 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 780 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 89.-
ราคา sme/แพ็ค 87.-

รหัส 8858805292210
จานเยื่อวงรี P009 สีธรรมชาติ
ขนาด 6.5 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 792 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 88.-
ราคา sme/แพ็ค 84.-

รหัส 8859538800048
จานเยื่อวงรี P009 สีขาว
ขนาด 6.5 นิ้ว 0 ml
50 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 660 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 79.-
ราคา sme/แพ็ค 77.-

รหัส 8859538800420
ชามเยื่อ L001B สีขาว
ขนาด 6x4x2 นิ้ว 500 ml
50 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 670 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 82.-
ราคา sme/แพ็ค 80.-

รหัส 8858805292142
ชามเยื่อ LB001B สีธรรมชาติ
ขนาด 6x2x4 นิ้ว 500 ml
50 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 765 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 98.-
ราคา sme/แพ็ค 94.-

รหัส 8858805292166
ชามเยื่อ L010 สีธรรมชาติ
ขนาด 6x4x1.5 นิ้ว 530 ml
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 460 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 70.-
ราคา sme/แพ็ค 68.-

รหัส 8859538800246
ชามเยื่อ L010 สีขาว
ขนาด 6x4x1.5 นิ้ว 460 ml
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 530 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 70.-
ราคา sme/แพ็ค 68.-

รหัส 8858805292159
ชามเยื่อ L038 สีธรรมชาติ
ขนาด 6.5x3.5x2.5 นิ้ว 875 ml
50 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 830 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 114.-
ราคา sme/แพ็ค 112.-

รหัส 8859538800192
ชามเยื่อ L038 สีขาว
ขนาด 6.5x3.5x2.5 นิ้ว 875 ml
50 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 830 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 98.-
ราคา sme/แพ็ค 95.-

รหัส 60068-1
กล่องเยื่อ สีขาว
ขนาด 15x15.5x8.2 ซม. 0 ml
10 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค)
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 41.-
ราคา sme/แพ็ค 40.-

รหัส 60068-2
กล่องเยื่อ สีธรรมชาติ
ขนาด 15x15.5x8.2 ซม. 0 ml
10 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค)
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 41.-
ราคา sme/แพ็ค 40.-

รหัส 10300-1
ชามเยื่อ สีขาว
ขนาด 15.5x10x5.4 ซม. 500 ml
50 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค)
น้ำหนัก/แพ็ค 560 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 135.-
ราคา sme/แพ็ค 125.-

รหัส 10301-1
กล่องเยื่อ สีขาว 1 ช่อง
ขนาด 15.5x15.5x5.5 ซม. 0 ml
10 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค)
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 60.-
ราคา sme/แพ็ค 59.-

รหัส 10301-2
กล่องเยื่อ สีธรรมชาติ 1 ช่อง
ขนาด 15.5x15.5x5.5 ซม. 0 ml
10 ใบ/แพ็ค (0 )
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 60.-
ราคา sme/แพ็ค 59.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ความจุ
จำนวน
น้ำหนัก/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8857118176385 กล่องอาหาร B001 เกรซ 13.7x18.2x4.5 ซม. 600 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1239 กรัม 24 24
2 8857118176934 กล่องอาหาร 2ช่อง B002 เกรซ 16.5x24x4.5 ซม. 1000 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1885 กรัม 51 51
3 8857118176408 กล่องอาหาร B004 เกรซ 12.5x17.4x3.6 ซม. 450 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1095 กรัม 22 22
4 8857118182690 กล่องอาหาร B007 เกรซ 14.5x19x4.5 ซม. 700 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1330 กรัม 24 24
5 8857118176446 ชาม L001 เกรซ 15.5x5.4 ซม. 500 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 753 กรัม 19 19
6 8857118182829 ชาม L008 เกรซ 17x7 ซม. 850 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1150 กรัม 21 21
7 8857118176507 ชาม L038 เกรซ 17x6 ซม. 875 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1026 กรัม 22 22
8 8859698300549 ชามหูจับ L039 เกรซ 17.5x6 ซม. 850 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1366 กรัม 41 41
9 8857118176460 ชามทรงตื้น L006 18.9x4 ซม. 680 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 906 กรัม 20 20
10 8859698300716 ชุดถาดเบเกอรี่+ฝาPET U005 เกรซ 10.5x15x3.5 ซม. 370 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 646 กรัม 46 46
11 8859698300723 ชุดถาดเบเกอรี่ 6 ช่อง+ฝาPET U007 เกรซ 12.8x18.5x2 ซม. 0 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 946 กรัม 51 51
12 8859698300563 ชามหูจับ+ฝาชานอ้อย G039 เกรซ 17.5x6 ซม. 850 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1304 กรัม 71 71
13 8857118179966 ชุดถาด+ฝาโดม T151 เกรซ 19.5x27x14.5 ซม. 0 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1676 กรัม 83 83
14 8857118176606 ถาด T501 เกรซ 13.2x18.2x3.2 ซม. 500 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 942 กรัม 35 35
15 8857118177726 กล่องอาหาร 2 ช่อง T602 เกรซ 12x17.3x4.7 ซม. 600 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 959 กรัม 25 25
16 8857118177702 กล่องอาหาร T601 เกรซ 12.4x17.5x4.7 ซม. 650 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 983 กรัม 23 23
17 8857118184700 ถาด 3 ช่อง T300 เกรซ 16.8x22.2x3.5 ซม. 700 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 1552 กรัม 51 51
18 8857118170925 กล่องเยื่อ B025 คลาสสิค เกรซ 9x9x2 นิ้ว 1800 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 3190 กรัม 102 102
19 8857118177764 กล่อง 1 ช่อง T611+ฝา PET เกรซ 12.5x17.5x4.5 ซม. 650 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 780 กรัม 35 35
20 8859538800567 กล่องเยื่อ B001 สีขาว 7x5x2 นิ้ว 600 ml 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 1050 กรัม 106 103
21 8858805292135 กล่องเยื่อ B025 สีน้ำตาล 9x9x2 นิ้ว 1300 ml 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 2360 กรัม 310 298
22 8859538800024 กล่องเยื่อ B025 สีขาว 9x9x2 นิ้ว 1300 ml 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 2360 กรัม 282 277
23 8859538800055 กล่องเยื่อ B026 สีขาว 8x8x3 นิ้ว 1000 ml 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 1975 กรัม 220 216
24 8858805292128 กล่องเยื่อ B026 สีธรรมชาติ 8x8x2.5 นิ้ว 1000 ml 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค/ลัง 1975 กรัม 278 267
25 8858805292173 จานเยื่อวงกลม P004 สีธรรมชาติ 6 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 300 กรัม 62 60
26 8859538800062 จานเยื่อวงกลม P004 สีขาว 6 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 300 กรัม 67 66
27 8859538800772 จานเยื่อวงกลม P005 สีขาว 10 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 1100 กรัม 120 117
28 8858805292180 จานเยื่อวงกลม P011 สีธรรมชาติ 7 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 460 กรัม 60 59
29 8859538800697 จานเยื่อวงกลม P011 สีขาว 7 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 460 กรัม 80 78
30 8858805292197 จานเยื่อวงกลม P013 สีธรรมชาติ 9 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 780 กรัม 113 110
31 8859538800819 จานเยื่อวงกลม P013 สีขาว 9 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 780 กรัม 89 87
32 8858805292210 จานเยื่อวงรี P009 สีธรรมชาติ 6.5 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 792 กรัม 88 84
33 8859538800048 จานเยื่อวงรี P009 สีขาว 6.5 นิ้ว 0 ml 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 660 กรัม 79 77
34 8859538800420 ชามเยื่อ L001B สีขาว 6x4x2 นิ้ว 500 ml 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 670 กรัม 82 80
35 8858805292142 ชามเยื่อ LB001B สีธรรมชาติ 6x2x4 นิ้ว 500 ml 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 765 กรัม 98 94
36 8858805292166 ชามเยื่อ L010 สีธรรมชาติ 6x4x1.5 นิ้ว 530 ml 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 460 กรัม 70 68
37 8859538800246 ชามเยื่อ L010 สีขาว 6x4x1.5 นิ้ว 460 ml 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 530 กรัม 70 68
38 8858805292159 ชามเยื่อ L038 สีธรรมชาติ 6.5x3.5x2.5 นิ้ว 875 ml 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 830 กรัม 114 112
39 8859538800192 ชามเยื่อ L038 สีขาว 6.5x3.5x2.5 นิ้ว 875 ml 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 830 กรัม 98 95
40 60068-1 กล่องเยื่อ สีขาว 15x15.5x8.2 ซม. 0 ml 10 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 200 กรัม 41 40
41 60068-2 กล่องเยื่อ สีธรรมชาติ 15x15.5x8.2 ซม. 0 ml 10 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 200 กรัม 41 40
42 10300-1 ชามเยื่อ สีขาว 15.5x10x5.4 ซม. 500 ml 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 560 กรัม 135 125
43 10301-1 กล่องเยื่อ สีขาว 1 ช่อง 15.5x15.5x5.5 ซม. 0 ml 10 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 200 กรัม 60 59
44 10301-2 กล่องเยื่อ สีธรรมชาติ 1 ช่อง 15.5x15.5x5.5 ซม. 0 ml 10 ใบ/แพ็ค 0 200 กรัม 60 59