กระดาษสติกเกอร์ฉลากความร้อน
- สติกเกอร์กระดาษ เหมาะสำหรับติดวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียก และฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติกเกอร์วันหมดอายุ สติกเกอร์โลโก้เล็กๆ สติกเกอร์บาร์โค้ด สติกเกอร์ติดผลไม้ และอื่นๆอีกมากมายตามความเหมาะสม
- สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน สามารถโดนน้ำได้ 40% ทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส
- 1 ม้วนมี 700 ดวง
- ราคา sme ซื้อ 20 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
10804-1
สติกเกอร์ฉลากความร้อน ขนาด 30x20 มม. 200 กรัม 17 16
2
10804-2
สติกเกอร์ฉลากความร้อน ขนาด 40x30 มม. 200 กรัม 24 23
3
10804-3
สติกเกอร์ฉลากความร้อน ขนาด 50x40 มม. 215 กรัม 40 39
4
10804-4
สติกเกอร์ฉลากความร้อน ขนาด 60x40 มม. 250 กรัม 50 47

Lights
Lights
Lights
Lights