ถาดปลาหมึก
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859420002994
ถาดปลาหมึก TC-T0 (PET)
ขนาด 11.4*15.4*0.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 370 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคา sme/แพ็ค 49 บาท

รหัส 8859420003014
ถาดปลาหมึก TC-T1 (PET)
ขนาด 11.9*16.9*1.1 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 445 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 84 บาท
ราคา sme/แพ็ค 82 บาท

รหัส 8859420003038
ถาดปลาหมึก TC-T2 (PET)
ขนาด 13.1*18.6*1.1 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 575 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 89 บาท
ราคา sme/แพ็ค 87 บาท

รหัส 22000-1
ถาด PET ใส TR-T207
ขนาด 11x19x1 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 826 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 80 บาท
ราคา sme/แพ็ค 78 บาท

รหัส 8859420003052
ถาดปลาหมึก TC-T3 (PET)
ขนาด 14.2*21.2*1.2 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 660 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 83 บาท
ราคา sme/แพ็ค 81 บาท

รหัส 8859420003076
ถาดปลาหมึก TC-T4 (PET)
ขนาด 15.7*21.1*1.2 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 730 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 85 บาท
ราคา sme/แพ็ค 83 บาท

รหัส 8859420003090
ถาดปลาหมึก TC-T5 (PET)
ขนาด 16.0*24.6*1.0 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 920 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 88 บาท
ราคา sme/แพ็ค 86 บาท

รหัส 8859420003113
ถาดปลาหมึก TC-T6 (PET)
ขนาด 19.5*30.6*1.0 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 1360 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 134 บาท
ราคา sme/แพ็ค 132 บาท

รหัส 8859420003137
ถาดปลาหมึก TC-T42 (PET)
ขนาด 12.7*17.3*1.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 545 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 56 บาท
ราคา sme/แพ็ค 55 บาท

รหัส 8859709200059
ถาด PG-T400 (PET)
ขนาด 15x21x5 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
น้ำหนัก/แพ็ค 1768 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 204 บาท
ราคา sme/แพ็ค 196 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวน
น้ำหนัก/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859420002994
ถาดปลาหมึก TC-T0 (PET) ขนาด 11.4*15.4*0.5 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 370 กรัม 50 49
2
8859420003014
ถาดปลาหมึก TC-T1 (PET) ขนาด 11.9*16.9*1.1 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 445 กรัม 84 82
3
8859420003038
ถาดปลาหมึก TC-T2 (PET) ขนาด 13.1*18.6*1.1 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 575 กรัม 89 87
4
22000-1
ถาด PET ใส TR-T207 ขนาด 11x19x1 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 826 กรัม 80 78
5
8859420003052
ถาดปลาหมึก TC-T3 (PET) ขนาด 14.2*21.2*1.2 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 660 กรัม 83 81
6
8859420003076
ถาดปลาหมึก TC-T4 (PET) ขนาด 15.7*21.1*1.2 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 730 กรัม 85 83
7
8859420003090
ถาดปลาหมึก TC-T5 (PET) ขนาด 16.0*24.6*1.0 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 920 กรัม 88 86
8
8859420003113
ถาดปลาหมึก TC-T6 (PET) ขนาด 19.5*30.6*1.0 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 1360 กรัม 134 132
9
8859420003137
ถาดปลาหมึก TC-T42 (PET) ขนาด 12.7*17.3*1.5 ซม. 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 545 กรัม 56 55
10
8859709200059
ถาด PG-T400 (PET) ขนาด 15x21x5 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 1768 กรัม 204 196