ที่สไลด์ผัก-ผลไม้
- ทำจากสแตนเลส เนื้อหนา แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
1 60049-1 ที่สไลด์ผัก (แบบรูใหญ่ 0.5 ซม.) ขนาด 11.5 ซม.
33 กรัม
49 48
2 60049-2 ที่สไลด์ผัก (แบบรูเล็ก 0.3 ซม.) ขนาด 11.5 ซม.
42 กรัม
49 48
3 60049-3 ที่สไลด์ผัก (แบบช่อง 6 ซม.) ขนาด 11.5 ซม.
31 กรัม
49 48
4 6926292591795 อุปกรณ์ขูดผักผลไม้ คละสี ขนาด 8.5x23 ซม.
126 กรัม
59 58
5 6926292591795-1 อุปกรณ์ขูดผักผลไม้ สีส้ม ขนาด 8.5x23 ซม.
126 กรัม
59 58
6 6926292591795-2 อุปกรณ์ขูดผักผลไม้ สีเขียว ขนาด 8.5x23 ซม.
126 กรัม
59 58
7 5668882301667 ที่ขูดมะพร้าวสแตนเลส ขนาด ยาว 18.5 ซม.
85 กรัม
27 26


รหัส 60049-1
ที่สไลด์ผัก (แบบรูใหญ่ 0.5 ซม.)
ขนาด 11.5 ซม.
น้ำหนัก 33 กรัม
ราคาปลีก 49 บาท
ราคา sme 48 บาท

รหัส 60049-2
ที่สไลด์ผัก (แบบรูเล็ก 0.3 ซม.)
ขนาด 11.5 ซม.
น้ำหนัก 42 กรัม
ราคาปลีก 49 บาท
ราคา sme 48 บาท

รหัส 60049-3
ที่สไลด์ผัก (แบบช่อง 6 ซม.)
ขนาด 11.5 ซม.
น้ำหนัก 31 กรัม
ราคาปลีก 49 บาท
ราคา sme 48 บาท

รหัส 6926292591795
อุปกรณ์ขูดผักผลไม้ คละสี
ขนาด 8.5x23 ซม.
น้ำหนัก 126 กรัม
ราคาปลีก 59 บาท
ราคา sme 58 บาท

รหัส 6926292591795-1
อุปกรณ์ขูดผักผลไม้ สีส้ม
ขนาด 8.5x23 ซม.
น้ำหนัก 126 กรัม
ราคาปลีก 59 บาท
ราคา sme 58 บาท

รหัส 6926292591795-2
อุปกรณ์ขูดผักผลไม้ สีเขียว
ขนาด 8.5x23 ซม.
น้ำหนัก 126 กรัม
ราคาปลีก 59 บาท
ราคา sme 58 บาท

รหัส 5668882301667
ที่ขูดมะพร้าวสแตนเลส
ขนาด ยาว 18.5 ซม.
น้ำหนัก 85 กรัม
ราคาปลีก 27 บาท
ราคา sme 26 บาท

Lights
Lights
Lights
Lights