ไม้เสียบอนามัย/ไม้สะเต๊ะอนามัย/ตะเกียบอนามัย
- ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 100 องศาเซลเซียส
- ผลิตจากไม้ไผ่ที่สะอาด คุณภาพดี
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 60003-1
ไม้เสียบอนามัย ยาว 5 นิ้ว หนา 3 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-2
ไม้เสียบอนามัย ยาว 6 นิ้ว หนา 3 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-3
ไม้เสียบอนามัย ยาว 7 นิ้ว หนา 3 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-4
ไม้เสียบอนามัย ยาว 8 นิ้ว หนา 3 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-5
ไม้เสียบอนามัย ยาว 9 นิ้ว หนา 3 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-6
ไม้เสียบอนามัย ยาว 10 นิ้ว หนา 3 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-7
ไม้เสียบอนามัย ยาว 10 นิ้ว หนา 4 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-8
ไม้เสียบอนามัย ยาว 12 นิ้ว หนา 4 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60003-9
ไม้เสียบอนามัย ยาว 12 นิ้ว หนา 5 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคาsme/แพ็ค 16 บาท

รหัส 60004-1
ไม้สะเต๊ะอนามัย ยาว 5 นิ้ว หนา 2.5 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 21 บาท
ราคาsme/แพ็ค 20 บาท

รหัส 60004-2
ไม้สะเต๊ะอนามัย ยาว 6 นิ้ว หนา 2 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 21 บาท
ราคาsme/แพ็ค 20 บาท

รหัส 60004-3
ไม้สะเต๊ะอนามัย ยาว 6 นิ้ว หนา 2.5 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 21 บาท
ราคาsme/แพ็ค 20 บาท

รหัส 60004-4
ไม้สะเต๊ะอนามัย ยาว 7 นิ้ว หนา 2.5 มิล
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 21 บาท
ราคาsme/แพ็ค 20 บาท

รหัส 8854203004646
ไม้เสียบสะเต๊ะ 2.5 mm. 250 g. No.6 BENLY ยาว 15 ซม.
จำนวน 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 20 บาท
ราคาsme/แพ็ค 19 บาท

รหัส 60005-1
ไม้เสียบหัวธง ยาว 15 ซม.
จำนวน 100 ชิ้น/ห่อ(100 ห่อ/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคาsme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 8857126206968
ตะเกียบอนามัย ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล
จำนวน 40 คู่/แพ็ค(120 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 16 บาท
ราคาsme/แพ็ค 15 บาท

รหัส 8857126206975
ตะเกียบอนามัย ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล
จำนวน 100 คู่/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39 บาท
ราคาsme/แพ็ค 38 บาท

รหัส 60116
ตะเกียบ ยาว 18.5 ซม. หนา 3.5 มิล
จำนวน 100 คู่/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคาsme/แพ็ค 46 บาท

รหัส 5668882400018
ไม้ปัก ธงนานาชาติ ยาว 8 ซม.
จำนวน 24 ชิ้น/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคาsme/แพ็ค 27 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
60003-1
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 5 นิ้ว หนา 3 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
2
60003-2
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 6 นิ้ว หนา 3 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
3
60003-3
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 7 นิ้ว หนา 3 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
4
60003-4
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 8 นิ้ว หนา 3 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
5
60003-5
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 9 นิ้ว หนา 3 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
6
60003-6
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 10 นิ้ว หนา 3 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
7
60003-7
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 10 นิ้ว หนา 4 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
8
60003-8
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 12 นิ้ว หนา 4 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
9
60003-9
ไม้เสียบอนามัย ขนาด ยาว 12 นิ้ว หนา 5 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
10
60004-1
ไม้สะเต๊ะอนามัย ขนาด ยาว 5 นิ้ว หนา 2.5 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 21 20
11
60004-2
ไม้สะเต๊ะอนามัย ขนาด ยาว 6 นิ้ว หนา 2 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 21 20
12
60004-3
ไม้สะเต๊ะอนามัย ขนาด ยาว 6 นิ้ว หนา 2.5 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 21 20
13
60004-4
ไม้สะเต๊ะอนามัย ขนาด ยาว 7 นิ้ว หนา 2.5 มิล 250 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 21 20
14
8854203004646
ไม้เสียบสะเต๊ะ 2.5 mm. 250 g. No.6 BENLY ขนาด ยาว 15 ซม. 286 กรัม 2 ขีดครึ่ง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 20 19
15
60005-1
ไม้เสียบหัวธง ขนาด ยาว 15 ซม. 186 กรัม 100 ชิ้น/ห่อ 100 ห่อ/ลัง 30 29
16
8857126206968
ตะเกียบอนามัย ขนาด ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล 250 กรัม 40 คู่/แพ็ค 120 แพ็ค/ลัง 16 15
17
8857126206975
ตะเกียบอนามัย ขนาด ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล 625 กรัม 100 คู่/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 39 38
18
60116
ตะเกียบ ขนาด ยาว 18.5 ซม. หนา 3.5 มิล 400 กรัม 100 คู่/แพ็ค 10 แพ็ค 47 46
19
5668882400018
ไม้ปัก ธงนานาชาติ ขนาด ยาว 8 ซม. 48 กรัม 24 ชิ้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 28 27