เครื่องชั่งน้ำหนัก
- หน่วยวัดเป็นกรัม
- ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 80100
เครื่องชั่งน้ำหนัก SF-400
ขนาด 16x23x3 ซม.
น้ำหนัก 290 กรัม
20 เครื่อง/ลัง
ราคาปลีก 121 บาท
ราคา sme 112 บาท

รหัส 80101
เครื่องชั่งน้ำหนัก I-3000
ขนาด 13x16x3 ซม.
น้ำหนัก 270 กรัม
10 เครื่อง/ลัง
ราคาปลีก 121 บาท
ราคา sme 112 บาท

รหัส 80102
เครื่องชั่งน้ำหนัก B05
ขนาด 11x16 ซม.
น้ำหนัก 230 กรัม
10 เครื่อง/ลัง
ราคาปลีก 101 บาท
ราคา sme 94 บาท