ถุงแซนด์วิช
- ถุงแซนวิส 1 กก. มีประมาณ 700 ใย
- ราคา sme แบบถุง ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป แบบกล่องซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

11944-1
ถุงแซนด์วิช ลายคุณค่าอาหาร สีเขียว
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-11
ราคา 1 กก. 305.-

11944-2
ถุงแซนด์วิช ลายคุณค่าอาหาร สีชมพู
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-22
ราคา 1 กก. 305.-

11944-3
ถุงแซนด์วิช ลายDelicious สีเขียว
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-33
ราคา 1 กก. 305.-

11944-4
ถุงแซนด์วิช ลายDelicious สีชมพู
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-44
ราคา 1 กก. 305.-

11944-5
ถุงแซนด์วิช ลายDelicious สีม่วง
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-55
ราคา 1 กก. 305.-

11944-6
ถุงแซนด์วิช ลายหมีแพนด้าชมพู
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-66
ราคา 1 กก. 305.-

11944-7
ถุงแซนด์วิช ลายสิงโตส้ม
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-77
ราคา 1 กก. 305.-

11944-8
ถุงแซนด์วิช ลายยีราฟเหลือง
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-
รหัส 1 กก. 11944-88
ราคา 1 กก. 305.-

11944-9
ถุงแซนด์วิชใส
ฐาน17 สูง23 ซม.
50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 29.-
ราคา sme/แพ็ค 28.-
รหัส 1 กก. 11944-99
ราคา 1 กก. 305.-

8859272750500
กล่องแซนวิสเล็ก สีขาว
5x10x10 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(3 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 156.-
ราคา sme/แพ็ค 153.-

8859272750517
กล่องแซนวิสเล็ก คราฟท์
5x10x10 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(3 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 156.-
ราคา sme/แพ็ค 153.-

8859272750562
กล่องแซนวิสใหญ่ สีขาว
6.5x13x13 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(3 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 240.-
ราคา sme/แพ็ค 236.-

8859272750548
กล่องแซนวิสใหญ่ คราฟท์
6.5x13x13 ซม.
100 ใบ/แพ็ค(3 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 237.-
ราคา sme/แพ็ค 233.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
รหัส 1 กก.
ราคา 1 กก.
1
11944-1
ถุงแซนด์วิช ลายคุณค่าอาหาร สีเขียว ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-11
305
2
11944-2
ถุงแซนด์วิช ลายคุณค่าอาหาร สีชมพู ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-22
305
3
11944-3
ถุงแซนด์วิช ลายDelicious สีเขียว ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-33
305
4
11944-4
ถุงแซนด์วิช ลายDelicious สีชมพู ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-44
305
5
11944-5
ถุงแซนด์วิช ลายDelicious สีม่วง ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-55
305
6
11944-6
ถุงแซนด์วิช ลายหมีแพนด้าชมพู ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-66
305
7
11944-7
ถุงแซนด์วิช ลายสิงโตส้ม ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-77
305
8
11944-8
ถุงแซนด์วิช ลายยีราฟเหลือง ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 31 30
11944-88
305
9
11944-9
ถุงแซนด์วิชใส ขนาด ฐาน17 สูง23 ซม. 75 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค 29 28
11944-99
305
10
8859272750500
กล่องแซนวิสเล็ก สีขาว ขนาด 5x10x10 ซม. 1085 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 3 แพ็ค/ลัง 156 153
11
8859272750517
กล่องแซนวิสเล็ก คราฟท์ ขนาด 5x10x10 ซม. 825 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 3 แพ็ค/ลัง 156 153
12
8859272750562
กล่องแซนวิสใหญ่ สีขาว ขนาด 6.5x13x13 ซม. 1980 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 3 แพ็ค/ลัง 240 236
13
8859272750548
กล่องแซนวิสใหญ่ คราฟท์ ขนาด 6.5x13x13 ซม. 1327 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 3 แพ็ค/ลัง 237 233