สาหร่าย
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8854579004141 สินค้าหมด!!
สาหร่ายแบบแผ่น (25 แผ่น) ตรา OK
96 ซอง
ราคาปลีก/ถุง 93.-
ราคา sme/ถุง 91.-

รหัส 8854579004158 สินค้าหมด!!
สาหร่ายแบบตัดเส้น (1 ขีด) ตรา OK
50 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 147.-
ราคา sme/ถุง 144.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ถุง
จำนวน
ราคาปลีก/ถุง
ราคา sme/ถุง
8854579004141
สาหร่ายแบบแผ่น (25 แผ่น) ตรา OK สินค้าหมด!! 80 กรัม 96 ซอง 93 91
8854579004158
สาหร่ายแบบตัดเส้น (1 ขีด) ตรา OK สินค้าหมด!! 100 กรัม 50 ถุง/ลัง 147 144