บรรจุภัณฑ์ เซฟตี้ซิล
- พลาสติกเนื้อ PP
- เหมาะสำหรับใส่อาหารแห้ง
- ปลอดภัยใช้กับอาหาร
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 10115-01
ถังเซฟตี้ซิล+หูหิ้ว (RW1679)
ขนาด 6.5x6.5x5.5 ซม. 150 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 94.-
ราคา sme/แพ็ค 92.-

รหัส 10115-14
ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1865)
ขนาด 6.5x8.5x7 ซม. 250 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1525 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10115-02
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1636)
ขนาด 7.5x8x6 ซม. 280 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 625 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 180.-
ราคา sme/แพ็ค 176.-

รหัส 10115-06
ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1864)
ขนาด 10x8.5x5.5 ซม. 350 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 750 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 173.-
ราคา sme/แพ็ค 170.-

รหัส 10115-05
ถังเซฟตี้ซิลเหลี่ยมมีหูหิ้ว+ฝา (RW1866)
ขนาด 10x8.5x7 ซม. 420 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 173.-
ราคา sme/แพ็ค 170.-

รหัส 10115-03
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1681)
ขนาด 9x10x8 ซม. 450 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10115-12
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1681)
ขนาด 9x10x8 ซม. 450 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10115-10
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาใส (RW1883)
ขนาด 9x9x7.5 ซม. 500 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 173.-
ราคา sme/แพ็ค 170.-

รหัส 10115-11
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1883)
ขนาด 9x9x7.5 ซม. 500 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 173.-
ราคา sme/แพ็ค 170.-

รหัส 10115-07
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1682)
ขนาด 13x10x7 ซม. 650 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
20 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 161.-
ราคา sme/แพ็ค 159.-

รหัส 10115-04
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1625)
ขนาด 11.3x11.3x10 ซม. 840 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 460 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 96.-
ราคา sme/แพ็ค 94.-

รหัส 10115-08
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1692)
ขนาด 15.5x14x13 ซม. 1900 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 810 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 184.-
ราคา sme/แพ็ค 181.-

รหัส 10115-13
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1695)
ขนาด 18x14.5x16 ซม. 3000 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1330 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 230.-
ราคา sme/แพ็ค 226.-

รหัส 10115-09
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1696)
ขนาด 19.5x18.5x15 ซม. 3800 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1700 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 276.-
ราคา sme/แพ็ค 272.-

รหัส 10115-15
ถังเครื่องดื่มกลม 32oz.+ตัวใสฝาเจาะรูหูหิ้วสีฟ้า (RW1687+1)
ขนาด 12.5x12.6x10.3 ซม. 1100 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 674 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 96.-
ราคา sme/แพ็ค 94.-

รหัส 10116-02
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1635)
ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม. 180 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 87.-
ราคา sme/แพ็ค 85.-

รหัส 10116-07
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1604)
ขนาด 9x6.5x5 ซม. 200 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 90.-
ราคา sme/แพ็ค 88.-

รหัส 10116-04
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1641)
ขนาด 7x7.5x6 ซม. 230 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 88.-
ราคา sme/แพ็ค 86.-

รหัส 10116-03
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1642)
ขนาด 9x7.5x6 280 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 120.-
ราคา sme/แพ็ค 117.-

รหัส 10116-06
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1643)
ขนาด 10x8x6 ซม. 330 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 120.-
ราคา sme/แพ็ค 117.-

รหัส 10116-09
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1659)
ขนาด 10.5x9x7 ซม. 350 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 625 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10116-08
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1608)
ขนาด 9x10.5x8.5 ซม. 500 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 575 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10116-01
ถังเซฟตี้ซิลขอบเรียบ+ฝา (RW1638)
ขนาด 12x12x9.5 ซม. 1000 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 625 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 230.-
ราคา sme/แพ็ค 226.-

รหัส 10116-05
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1662)
ขนาด 13x13x10.3 ซม. 1100 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 510 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108.-
ราคา sme/แพ็ค 106.-

รหัส 10116-11
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1610)
ขนาด 12x14x12 ซม. 1500 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1040 กรัม
20 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 207.-
ราคา sme/แพ็ค 204.-

รหัส 10116-10
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1667)
ขนาด 14x15.5x13 ซม. 1900 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 750 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 161.-
ราคา sme/แพ็ค 159.-

รหัส 10117-03
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1645)
ขนาด 5x8.5x7.5 ซม. 220 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 93.-
ราคา sme/แพ็ค 91.-

รหัส 10117-06
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1622)
ขนาด 5.5x11x9.5 ซม. 350 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10117-05
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1623)
ขนาด 7x11x9.5 ซม. 500 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 10117-07
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1624)
ขนาด 8x11x9 ซม. 550 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 750 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 173.-
ราคา sme/แพ็ค 170.-

รหัส 10117-01
กล่องเซฟตี้ซิล+ฝาใส (RW1617)
ขนาด 6.5x14x12 ซม. 780 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1025 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 202.-
ราคา sme/แพ็ค 198.-

รหัส 10117-04
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1869)
ขนาด 11.5x11.5x9 ซม. 1000 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 550 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108.-
ราคา sme/แพ็ค 106.-

รหัส 10117-08
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1869)
ขนาด 11.5x11.5x9 ซม. 1000 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 550 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108.-
ราคา sme/แพ็ค 106.-

รหัส 10117-02
กล่องเซฟตี้ซิลจัตุรัส (RW1349)
ขนาด 15x9x16.5 ซม. 4200 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 1820 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 288.-
ราคา sme/แพ็ค 283.-

รหัส 10118-01
ถ้วยเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1631)
ขนาด 3x5x4 ซม. 30 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 250 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 62.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 10118-02
ถ้วยเซฟตี้ซิลเหลี่ยม+ฝาน้ำตาล (RW1862)
ขนาด 6.5x6x4 ซม. 120 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 77.-
ราคา sme/แพ็ค 74.-

รหัส 10118-03
ถ้วยเซฟตี้ซิลเหลี่ยม+ฝาใส (RW1862)
ขนาด 6.5x6x4 ซม. 120 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 77.-
ราคา sme/แพ็ค 74.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
10115-01 ถังเซฟตี้ซิล+หูหิ้ว (RW1679) ขนาด 6.5x6.5x5.5 ซม.
400 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
94 92
10115-14 ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1865) ขนาด 6.5x8.5x7 ซม.
1525 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10115-02 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1636) ขนาด 7.5x8x6 ซม.
625 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
180 176
10115-06 ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1864) ขนาด 10x8.5x5.5 ซม.
750 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
173 170
10115-05 ถังเซฟตี้ซิลเหลี่ยมมีหูหิ้ว+ฝา (RW1866) ขนาด 10x8.5x7 ซม.
1375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
173 170
10115-03 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1681) ขนาด 9x10x8 ซม.
775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10115-12 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1681) ขนาด 9x10x8 ซม.
775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10115-10 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาใส (RW1883) ขนาด 9x9x7.5 ซม.
775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
173 170
10115-11 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1883) ขนาด 9x9x7.5 ซม.
775 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
173 170
10115-07 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1682) ขนาด 13x10x7 ซม.
800 กรัม
20 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
161 159
10115-04 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1625) ขนาด 11.3x11.3x10 ซม.
460 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
96 94
10115-08 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1692) ขนาด 15.5x14x13 ซม.
810 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
184 181
10115-13 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1695) ขนาด 18x14.5x16 ซม.
1330 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
6 แพ็ค/ลัง
230 226
10115-09 ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1696) ขนาด 19.5x18.5x15 ซม.
1700 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
6 แพ็ค/ลัง
276 272
10115-15 ถังเครื่องดื่มกลม 32oz.+ตัวใสฝาเจาะรูหูหิ้วสีฟ้า (RW1687+1) ขนาด 12.5x12.6x10.3 ซม.
674 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
96 94
10116-02 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1635) ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม.
375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
87 85
10116-07 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1604) ขนาด 9x6.5x5 ซม.
375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
90 88
10116-04 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1641) ขนาด 7x7.5x6 ซม.
400 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
88 86
10116-03 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1642) ขนาด 9x7.5x6
500 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
120 117
10116-06 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1643) ขนาด 10x8x6 ซม.
500 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
120 117
10116-09 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1659) ขนาด 10.5x9x7 ซม.
625 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10116-08 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1608) ขนาด 9x10.5x8.5 ซม.
575 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10116-01 ถังเซฟตี้ซิลขอบเรียบ+ฝา (RW1638) ขนาด 12x12x9.5 ซม.
625 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
8 แพ็ค/ลัง
230 226
10116-05 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1662) ขนาด 13x13x10.3 ซม.
510 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
108 106
10116-11 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1610) ขนาด 12x14x12 ซม.
1040 กรัม
20 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
207 204
10116-10 ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1667) ขนาด 14x15.5x13 ซม.
750 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
161 159
10117-03 กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1645) ขนาด 5x8.5x7.5 ซม.
400 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
93 91
10117-06 กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1622) ขนาด 5.5x11x9.5 ซม.
650 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10117-05 กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1623) ขนาด 7x11x9.5 ซม.
800 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
144 142
10117-07 กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1624) ขนาด 8x11x9 ซม.
750 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
12 แพ็ค/ลัง
173 170
10117-01 กล่องเซฟตี้ซิล+ฝาใส (RW1617) ขนาด 6.5x14x12 ซม.
1025 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
8 แพ็ค/ลัง
202 198
10117-04 กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1869) ขนาด 11.5x11.5x9 ซม.
550 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
108 106
10117-08 กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1869) ขนาด 11.5x11.5x9 ซม.
550 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
108 106
10117-02 กล่องเซฟตี้ซิลจัตุรัส (RW1349) ขนาด 15x9x16.5 ซม.
1820 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
6 แพ็ค/ลัง
288 283
10118-01 ถ้วยเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1631) ขนาด 3x5x4 ซม.
250 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
40 แพ็ค/ลัง
62 60
10118-02 ถ้วยเซฟตี้ซิลเหลี่ยม+ฝาน้ำตาล (RW1862) ขนาด 6.5x6x4 ซม.
375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
77 74
10118-03 ถ้วยเซฟตี้ซิลเหลี่ยม+ฝาใส (RW1862) ขนาด 6.5x6x4 ซม.
375 กรัม
25 ใบ/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
77 74