เชือกฟาง
การใช้งาน
- เชือกฟาง2 ขนาด2-3 นิ้วเป็นที่นิยมใช้ทั่วไป เหมาะกับรัดของทั่วๆ ไป
- เชือกฟางใหญ่ ขนาด 6 นิ้ว เหมาะสำหรับรัดของที่มีน้ำหนักมากๆ
- เชือกฟางลวด เหมาะสำหรับนำไปเย็บกระสอบสินค้าเกษตร มีคุณสมบัติ แข็งและเหนียมทนทาน
- ราคา sme ซื้อ 24 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1 11504-1 เชือกฟาง2 สีน้ำเงิน ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว 200 กรัม 25 24
2 11504-4 เชือกฟาง2 สีขาว ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว 200 กรัม 25 24
3 11504-2 เชือกฟาง2 สีเขียว ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว 200 กรัม 25 24
4 11504-3 เชือกฟาง2 สีเหลือง ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว 200 กรัม 25 24
5 11504-5 เชือกฟาง2 สีแดง ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว 200 กรัม 25 24
6 11504-11 เชือกฟางลวด สีแดง ขนาด กว้าง 1 นิ้ว 200 กรัม 25 24
7 11504-12 เชือกฟางลวด สีเขียว ขนาด กว้าง 1 นิ้ว 200 กรัม 25 24
8 11504-13 เชือกฟางลวด สีน้ำเงิน ขนาด กว้าง 1 นิ้ว 200 กรัม 25 24
9 11504-14 เชือกฟางลวด สีเขียวมรกต ขนาด กว้าง 1 นิ้ว 200 กรัม 25 24
10 11504-10 เชือกฟางใหญ่ สีขาว ขนาด กว้าง 6 นิ้ว 200 กรัม 25 24
11 11504-7 เชือกฟางใหญ่ สีน้ำเงิน ขนาด กว้าง 6 นิ้ว 200 กรัม 25 24
12 11504-8 เชือกฟางใหญ่ สีเขียว ขนาด กว้าง 6 นิ้ว 200 กรัม 25 24
13 11504-9 เชือกฟางใหญ่ สีเหลือง ขนาด กว้าง 6 นิ้ว 200 กรัม 25 24
14 11504-6 เชือกฟางใหญ่ สีแดง ขนาด กว้าง 6 นิ้ว 200 กรัม 25 24


11504-1
เชือกฟาง2 สีน้ำเงิน
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-4
เชือกฟาง2 สีขาว
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-2
เชือกฟาง2 สีเขียว
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-3
เชือกฟาง2 สีเหลือง
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-5
เชือกฟาง2 สีแดง
ขนาด กว้าง 2-3 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-11
เชือกฟางลวด สีแดง
ขนาด กว้าง 1 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-12
เชือกฟางลวด สีเขียว
ขนาด กว้าง 1 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-13
เชือกฟางลวด สีน้ำเงิน
ขนาด กว้าง 1 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-14
เชือกฟางลวด สีเขียวมรกต
ขนาด กว้าง 1 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-10
เชือกฟางใหญ่ สีขาว
ขนาด กว้าง 6 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-7
เชือกฟางใหญ่ สีน้ำเงิน
ขนาด กว้าง 6 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-8
เชือกฟางใหญ่ สีเขียว
ขนาด กว้าง 6 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-9
เชือกฟางใหญ่ สีเหลือง
ขนาด กว้าง 6 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-

11504-6
เชือกฟางใหญ่ สีแดง
ขนาด กว้าง 6 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 25.-
ราคา sme 24.-