กล่องบรรจุอาหาร เข้าไมโครเวฟได้
- ทำจากพลาสติกคุณภาพดี พอลิโพรไพลีน (Polypropylene PP)
- พลาสติหนา 0.36 - 0.39 มม.
- ใช้ได้กับอุณหภูมิ -20 ถึง 180 องศาเซลเซียส
- Food Grade สัมผัสอาหารได้
- เกรดพรี่เมี่ยม พลาสติกจะหนากว่าปกติ
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
Lights
รหัส 8859008403588
กล่องใส 1 ช่อง ฝาพับ SW-001
ขนาด 10.5x15.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 565 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 58 บาท
ราคา sme/แพ็ค 57 บาท
Lights
รหัส 8859008403595
กล่องใส 2 ช่อง ฝาพับ SW-002
ขนาด 10.5x15.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 590 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 55 บาท
ราคา sme/แพ็ค 54 บาท
Lights
รหัส 8858915531759 ราคาโปรฯ
กล่องใส PP ฝาพับ SB912
ขนาด 11x14x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 37 บาท
Lights
รหัส 8859420007883
กล่องข้าวไมโครเวฟฝาติด (2 ช่อง)TCL-002
ขนาด 9x14.5x6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 53 บาท
ราคา sme/แพ็ค 52 บาท
Lights
รหัส 30111-8
กล่องสีดำST1 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 6.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 325 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 74 บาท
ราคา sme/แพ็ค 72 บาท
Lights
รหัส 8850021000006
กล่องสีดำST2 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 8.5x21x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 455 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 76 บาท
ราคา sme/แพ็ค 74 บาท
Lights
รหัส 8851515002506
ชามสีดำกลม +ฝาใส G128 (เกรดพรีเมี่ยม)
ขนาด 15x7.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 114 บาท
ราคา sme/แพ็ค 112 บาท
Lights
รหัส 8859326212879
ชามสีดำกลม PP Excel
ขนาด 17x6x8.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 625 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 110 บาท
ราคา sme/แพ็ค 107 บาท
Lights
รหัส 8850124025005
ชามสีดำกลม (PP) G124+ฝา
ขนาด 16x16x6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 625 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 122 บาท
ราคา sme/แพ็ค 120 บาท
Lights
รหัส 8859368800546 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z300
ขนาด ปาก 12 สูง 4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 352 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 33 บาท
ราคา sme/แพ็ค 33 บาท
Lights
รหัส 8859368800553 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z450
ขนาด ปาก 11.5 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 440 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 35 บาท
ราคา sme/แพ็ค 35 บาท
Lights
รหัส 8859368800850 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z450-B
ขนาด ปาก 11.7 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 440 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 42 บาท
ราคา sme/แพ็ค 42 บาท
Lights
รหัส 8859368800867 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z750
ขนาด ปาก 14.6 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 626 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 56 บาท
ราคา sme/แพ็ค 56 บาท
Lights
รหัส 8859368800560 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z800
ขนาด ปาก 15 สูง 7.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 603 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 62 บาท
ราคา sme/แพ็ค 62 บาท
Lights
รหัส 8859368800270 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1000
ขนาด ปาก 14 สูง 9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 749 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท
Lights
รหัส 8859368800287 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1250
ขนาด ปาก 17 สูง 9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 972 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 95 บาท
ราคา sme/แพ็ค 95 บาท
Lights
รหัส 8859368800294 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1500
ขนาด ปาก 17 สูง 9.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1098 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 96 บาท
ราคา sme/แพ็ค 96 บาท
Lights
รหัส 8859368800300 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1750
ขนาด ปาก 17 สูง 13 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1098 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคา sme/แพ็ค 105 บาท
Lights
รหัส 8859368800317 ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z2000
ขนาด ปาก 17 สูง 12.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1476 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 120 บาท
ราคา sme/แพ็ค 120 บาท
Lights
รหัส 8859484300074
ถ้วย 300 cc+ฝา PP007 (EF)
ขนาด ปาก 11.5 ฐาน 7 สูง 4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 401 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 50 บาท
Lights
รหัส 8859484300081
ถ้วย 450 cc+ฝา PP008 (EF)
ขนาด ปาก 11.5 ฐาน 7.2 สูง 6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 468 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 56 บาท
ราคา sme/แพ็ค 55 บาท
Lights
รหัส 8859484300050
ถ้วย 750 cc+ฝา PP009 (EF)
ขนาด ปาก 15 ฐาน 11.5 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 662 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคา sme/แพ็ค 68 บาท
Lights
รหัส 8859484300067
ถ้วย 1000 cc+ฝา PP010 (EF)
ขนาด ปาก 15 ฐาน 10 สูง 8.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 709 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 78 บาท
ราคา sme/แพ็ค 77 บาท
Lights
รหัส 8859368800249
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2000
ขนาด ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1117 กรัม
จำนวน 15 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 124 บาท
ราคา sme/แพ็ค 121 บาท
Lights
รหัส 8859368800256
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2500
ขนาด ปาก 24.4 สูง 7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1145 กรัม
จำนวน 15 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 127 บาท
ราคา sme/แพ็ค 125 บาท
Lights
รหัส 9556456005638
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB
ขนาด 8x8x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 720 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 132 บาท
ราคา sme/แพ็ค 129 บาท
Lights
รหัส 9556456008936
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB
ขนาด 9x9x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 720 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 143 บาท
ราคา sme/แพ็ค 141 บาท
Lights
รหัส 8859484300012
กล่องข้าว EF 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 7x12x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 445 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท
Lights
รหัส 8858969000058
กล่องข้าวสีขาว 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201)
ขนาด 9.5x10.5x5.5ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 440 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
ราคา sme/แพ็ค 80 บาท
Lights
รหัส 8858969000065
กล่องสีดำ 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201)
ขนาด 9.5x10.5x5.5ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 435 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
ราคา sme/แพ็ค 80 บาท
Lights
รหัส 8859368800171 ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0500
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 552 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 8859368800690
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F500-B
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 563 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 50 บาท
Lights
รหัส 8859748800012 ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส 500 ml. (เหมือน F0500)
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 552 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 8850108002503
กล่องสีดำG108 1 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม)
ขนาด 13.5x19x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 89 บาท
ราคา sme/แพ็ค 87 บาท
Lights
รหัส 8859368800188 ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0650
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 554 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท
Lights
รหัส 8859368800706 ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F650-B
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 609 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท
Lights
รหัส 8858651295014 ราคาโปรฯ
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (PJ601)
ขนาด 10x16x5.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 700 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 75 บาท
Lights
รหัส 8859484300029
กล่องใส EF 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 8x13x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 73 บาท
Lights
รหัส 30103-8
กล่องใส KT 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 13x7.5x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท
Lights
รหัส 8850121002504
กล่องสีดำG121 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 11.5x18x6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 720 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 120 บาท
ราคา sme/แพ็ค 117 บาท
Lights
รหัส 30111-12 สินค้าหมด!!
กล่องสีดำST3(J-05) 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 11x16x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 395 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 73 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท
Lights
รหัส 30111-9 สินค้าหมด!!
กล่องสีดำST5(J-110) 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 11x19.5x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 680 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 106 บาท
ราคา sme/แพ็ค 103 บาท
Lights
รหัส 8859368800195 ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 8859368800713
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F750-B
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 54 บาท
ราคา sme/แพ็ค 53 บาท
Lights
รหัส 8859094610297
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 8x13.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1050 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 137 บาท
ราคา sme/แพ็ค 135 บาท
Lights
รหัส 8859748800036
กล่องเวฟ+ฝา 750 ml. SP (G750-X)
ขนาด 9x14x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1310 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 129 บาท
ราคา sme/แพ็ค 127 บาท
Lights
รหัส 8850120002505
กล่องสีดำG120 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 10.5x15.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 96 บาท
ราคา sme/แพ็ค 94 บาท
Lights
รหัส 8859368800201 ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 690 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 54 บาท
ราคา sme/แพ็ค 54 บาท
Lights
รหัส 8859368800720
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F1000-B
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 683 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท
Lights
รหัส 8859094610303
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 11x16x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1155 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 138 บาท
ราคา sme/แพ็ค 136 บาท
Lights
รหัส 8859748800050
กล่องเวฟ+ฝา 1000 ml. SP (G1000-X)
ขนาด 12x17x6.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1404 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 133 บาท
ราคา sme/แพ็ค 130 บาท
Lights
รหัส 8859368800837
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1500
ขนาด 15x17x7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1125 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 126 บาท
ราคา sme/แพ็ค 124 บาท
Lights
รหัส 9556456009636
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB
ขนาด 11.5x17x7.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 2225 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(3 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 325 บาท
ราคา sme/แพ็ค 319 บาท
Lights
รหัส 8858805236894
กล่องข้าวโค้งสีขาว PP 2 ช่อง ฝาใส (L-23)
ขนาด 21x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 610 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 100 บาท
ราคา sme/แพ็ค 98 บาท
Lights
รหัส 8858805236894-1
กล่องสีดำ S&C-L2-3 2 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 14x17x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 105 บาท
Lights
รหัส 8852020002500
กล่องสีดำBOX-20 2 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม)
ขนาด 13x18.5x4.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 550 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 86 บาท
ราคา sme/แพ็ค 84 บาท
Lights
รหัส 8858651295021
กล่องใส 2 ช่อง+ฝาใส (PJ602)
ขนาด 10x15x5.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 97 บาท
ราคา sme/แพ็ค 94 บาท
Lights
รหัส 8859326212107
กล่องสีดำ 2 ช่อง+ฝาใส Excel
ขนาด 15.5x22x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 825 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคา sme/แพ็ค 103 บาท
Lights
รหัส 9956456008172
กล่องใส DS 750 2 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 10x9.3x6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1002 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 110 บาท
ราคา sme/แพ็ค 107 บาท
Lights
รหัส 8859368800652
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 689 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 65 บาท
ราคา sme/แพ็ค 64 บาท
Lights
รหัส 8859368800942
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F750-B
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 730 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 66 บาท
ราคา sme/แพ็ค 65 บาท
Lights
รหัส 8858651250211
กล่องสีดำPP 2 ช่อง+ฝาใส (P612BK)
ขนาด 13x19x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 97 บาท
Lights
รหัส 8859368800669
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F1000
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 725 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 71 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท
Lights
รหัส 8859368800676
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F1000-B
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 713 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท
Lights
รหัส 8859368800638
กล่องอาหาร+ฝา 1ช่อง ใส F2800
ขนาด 13.5x31.5x7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1357 กรัม
จำนวน 15 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 184 บาท
ราคา sme/แพ็ค 180 บาท
Lights
รหัส 8850257710458
กล่องสีดำ 3 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 15.5x22x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1670 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(4 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 242 บาท
ราคา sme/แพ็ค 238 บาท
Lights
รหัส 8853003002500
กล่องสีดำ 3 ช่องL+ฝาใส (BOX-3) (เกรดพรีเมี่ยม)
ขนาด 13.5x22x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 740 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 125 บาท
ราคา sme/แพ็ค 122 บาท
Lights
รหัส 30111-7
กล่องสีดำG123 3 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 13x19x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1030 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 132 บาท
ราคา sme/แพ็ค 129 บาท
Lights
รหัส 30111-13
กล่องสีดำG125 3 ช่อง+ฝาใส (แทน G123)
ขนาด 13x19x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1030 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 122 บาท
ราคา sme/แพ็ค 120 บาท
Lights
รหัส 8858651250204
กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P610BK)
ขนาด 15x16x5.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 900 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคา sme/แพ็ค 110 บาท
Lights
รหัส 8858651250228
กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P614BK)
ขนาด 11x20x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 98 บาท
ราคา sme/แพ็ค 96 บาท
Lights
รหัส 8858651250235
กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P616BK)
ขนาด 12x20x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 900 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 117 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท
Lights
รหัส 8859420003786
กล่องสีดำ TC A503 3 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 20x18x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 670 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 121 บาท
ราคา sme/แพ็ค 119 บาท
Lights
รหัส 8859420003786-1
กล่องใส TC A503 3 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 18x24x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 870 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 121 บาท
ราคา sme/แพ็ค 119 บาท
Lights
รหัส 8859420007760
กล่องสีดำ TCL-003 3 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 18x24x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 870 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 115 บาท
ราคา sme/แพ็ค 112 บาท
Lights
รหัส 9956456009391
กล่องใส TC 1200 3 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 10.5x15.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 3373 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(3 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 403 บาท
ราคา sme/แพ็ค 396 บาท
Lights
รหัส 8859368800621
กล่องอาหาร G1250 + ฝา สีใส
ขนาด 15.5x24.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1134 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 120 บาท
ราคา sme/แพ็ค 118 บาท
Lights
รหัส 8854698351799
กล่องกลม BY200 200 ml.
ขนาด 10x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 365 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 38 บาท
ราคา sme/แพ็ค 37 บาท
Lights
รหัส 8854697813281
กล่องกลม BY360 360 ml.
ขนาด 12x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 394 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 54 บาท
ราคา sme/แพ็ค 53 บาท
Lights
รหัส 8851051052485
กล่องเหลี่ยม F4G 4 ช่อง 1000 ml.
ขนาด 19.5x20.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1277 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 159 บาท
ราคา sme/แพ็ค 153 บาท
Lights
รหัส 8850274659549
กล่องฝาล็อค SLY-16OZ 16 oz.
ขนาด 11x11x7.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1071 กรัม
จำนวน 30 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคา sme/แพ็ค 150 บาท
Lights
รหัส 8858908603326
กล่องเหลี่ยมใสฝาพับ LT-650 650 ml.
ขนาด 11x11x7.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 713 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 67 บาท
ราคา sme/แพ็ค 64 บาท
Lights
รหัส 8850126490290
กล่องเหลี่ยม BF2000 2000 ml.
ขนาด 16x30x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 633 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 72 บาท
Lights
รหัส 8850911119860
กล่องกลม TY3G 3 ช่อง 1000 ml.
ขนาด 22x22x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1309 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 153 บาท
ราคา sme/แพ็ค 147 บาท
Lights
รหัส 8850211119655
กล่องกลม TY3G/B 3 ช่อง 1000 ml.
ขนาด 22x22x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1309 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคา sme/แพ็ค 150 บาท
Lights
รหัส 8850102116091
ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม+ฝา BP1 1 oz.
ขนาด 5.5x5.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 94 บาท
ราคา sme/แพ็ค 90 บาท
Lights
รหัส 8851021052538
ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม+ฝา BP2 2 oz.
ขนาด 6.5x6.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 719 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 95 บาท
Lights
รหัส 8851021052569
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP1 1 oz.
ขนาด 4x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 260 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท
Lights
รหัส 8851021091505
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP2 2 oz.
ขนาด 6x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 275 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท
Lights
รหัส 8851021052545
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP3 3 oz.
ขนาด 7.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 334 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคา sme/แพ็ค 49 บาท
Lights
รหัส 8851021052514
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP4 4 oz.
ขนาด 7.5x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 361 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 8859368800263
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y3000
ขนาด ปาก 25 สูง 9.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1168 กรัม
จำนวน 15 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 143 บาท
ราคา sme/แพ็ค 137 บาท
Lights
รหัส 8857124495104
กล่องอาหาร PG-001 ล็อค
ขนาด 9x14x7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1150 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท
Lights
รหัส 8857124495159
กล่องอาหาร PG-002 ล็อค
ขนาด 9x13.5x7.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1049 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท
Lights
รหัส 8857124495050
กล่องอาหาร PG-450 ล็อค
ขนาด 9x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1036 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท
Lights
รหัส 8857124495975
กล่องอาหาร PG-600 ล็อค
ขนาด 9x14x9.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1107 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท
Lights
รหัส 8857124495982
กล่องอาหาร PG-601 ล็อค
ขนาด 9x14x8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1150 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท
Lights
รหัส 8857124495999
กล่องอาหาร PG-602 ล็อค
ขนาด 9x14x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1100 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท
Lights
รหัส 8858908604057
กล่องเหลี่ยม BSF5G 5 ช่อง 900 ml.
ขนาด 18x21x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1330 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 155 บาท
ราคา sme/แพ็ค 149 บาท
Lights
รหัส 8858908604163
กล่องกลม BY200 200 ml.
ขนาด 10x7x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 365 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 38 บาท
ราคา sme/แพ็ค 37 บาท
Lights
รหัส 8858908604187
กล่องกลม BY360 360 ml.
ขนาด 12x 9.5x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 394 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 54 บาท
ราคา sme/แพ็ค 53 บาท
Lights
รหัส 8858908604521
กล่องเหลี่ยม F4G 4 ช่อง 1000 ml.
ขนาด 19x22x3.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1277 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 159 บาท
ราคา sme/แพ็ค 153 บาท
Lights
รหัส 885898601605
กล่องฝาล็อค SLY-16OZ 16 oz.
ขนาด 10.2x9.2x7.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1071 กรัม
จำนวน 30 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคา sme/แพ็ค 150 บาท
Lights
รหัส 8858908603296
กล่องเหลี่ยม BF2000 2000 ml.
ขนาด 15x30x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 633 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 72 บาท
Lights
รหัส 8858908604491
กล่องเหลี่ยม TY3G 3 ช่อง 1000 ml.
ขนาด 21.5x18x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1309 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 153 บาท
ราคา sme/แพ็ค 147 บาท
Lights
รหัส 8858908604507
กล่องเหลี่ยม TY3G/B 3 ช่อง 1000 ml.
ขนาด 21.5x18x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1309 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคา sme/แพ็ค 150 บาท
Lights
รหัส 8858908603197
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP1 1 oz.
ขนาด 3.8x3.2x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 260 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 24 บาท
Lights
รหัส 8858908603203
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP2 2 oz.
ขนาด 6x4.6x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 275 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท
Lights
รหัส 8858908603210
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP3 3 oz.
ขนาด 7.4x5.8x2.8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 334 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคา sme/แพ็ค 49 บาท
Lights
รหัส 858908603227
ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP4 4 oz. x ซม.
ขนาด 7.4x6x3.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 361 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 8854122002501
กล่องสีดำG122 4 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 14.5x20x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1070 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 132 บาท
ราคา sme/แพ็ค 129 บาท
Lights
รหัส 8851688015518 ราคาโปรฯ
กล่องใส่อาหาร 1 ช่อง+ฝา สีใส TLH-051 500 Ml.
ขนาด 9.5x15x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 597 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 36 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท
Lights
รหัส 8851688001009
ถาดอาหารสีดำ TLH-B011 700 Ml.
ขนาด 13x19.5x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1180 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 114 บาท
ราคา sme/แพ็ค 110 บาท
Lights
รหัส 8859688904023
กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยมรุ่น SAVE-F650
ขนาด 11.7x17.2x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 450 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 8859688904047
กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยมรุ่น SAVE-F750
ขนาด 11.7x17.2x5.1 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 478 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 49 บาท
ราคา sme/แพ็ค 48 บาท
Lights
รหัส 8859688904061
กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยมรุ่น SAVE-F1000
ขนาด 11.7x17.2x6.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 565 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights
รหัส 30103-7
กล่องสีดำPP 5 ช่อง+ฝาใส
ขนาด 20x26x3.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1260 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(4 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 177 บาท
ราคา sme/แพ็ค 174 บาท
Lights
รหัส 8859326212589
กล่องสีดำ 5 ช่อง+ฝาใส Excel
ขนาด 21x27x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1250 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(4 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 177 บาท
ราคา sme/แพ็ค 174 บาท
Lights
รหัส 8859368800959 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z300 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 12 สูง 4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7040 กรัม
จำนวน 0 (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 649 บาท
ราคา sme/แพ็ค 649 บาท
Lights
รหัส 8859368800973 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z450 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 11.5 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8800 กรัม
จำนวน 0 (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 679 บาท
ราคา sme/แพ็ค 679 บาท
Lights
รหัส 8859368800997 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z750 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 14.6 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7512 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 661 บาท
ราคา sme/แพ็ค 661 บาท
Lights
รหัส 8859368801017 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z800 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 15 สูง 7.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7236 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 720 บาท
ราคา sme/แพ็ค 720 บาท
Lights
รหัส 8859368801024 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1000 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 14 สูง 9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8988 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 697 บาท
ราคา sme/แพ็ค 697 บาท
Lights
รหัส 8859368801048 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1250 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 17 สูง 9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7776 กรัม
จำนวน 0 (8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 744 บาท
ราคา sme/แพ็ค 744 บาท
Lights
รหัส 8859368801062 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1500 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 17 สูง 9.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8784 กรัม
จำนวน 0 (8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 750 บาท
ราคา sme/แพ็ค 750 บาท
Lights
รหัส 8859368801086 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1750 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 17 สูง 12 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8784 กรัม
จำนวน 0 (8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 826 บาท
ราคา sme/แพ็ค 826 บาท
Lights
รหัส 8859368801093 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z2000 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 17 สูง 12.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 11808 กรัม
จำนวน 0 (8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 944 บาท
ราคา sme/แพ็ค 944 บาท
Lights
รหัส 8859368801635
กล่องกลมเตี้ย+ฝา ใส z2000 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6702 กรัม
จำนวน 0 (6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 775 บาท
ราคา sme/แพ็ค 744 บาท
Lights
รหัส 8859368801642
กล่องกลมเตี้ย+ฝา ใส Y2500 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 24.4 สูง 7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6870 กรัม
จำนวน 0 (6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 800 บาท
ราคา sme/แพ็ค 768 บาท
Lights
รหัส 8859368801659
กล่องกลมเตี้ย+ฝา ใส Y3000 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 25 สูง 9.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7008 กรัม
จำนวน 15 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 750 บาท
ราคา sme/แพ็ค 720 บาท
Lights
รหัส 8859368800980 ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา สีดำ z450 [ยกลัง]
ขนาด ปาก 11.5 สูง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7920 กรัม
จำนวน 0 (18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 738 บาท
ราคา sme/แพ็ค 738 บาท
Lights
รหัส 8851688101518 ราคาโปรฯ
กล่องใส่อาหาร 1 ช่อง+ฝา สีใส TLH-051 500 Ml. [ยกลัง]
ขนาด 9.5x15x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7164 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 432 บาท
ราคา sme/แพ็ค 432 บาท
Lights
รหัส 8859368800430 ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F0500 [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6000 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 545 บาท
ราคา sme/แพ็ค 545 บาท
Lights
รหัส 8859368800447 ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F0650 [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6648 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 585 บาท
ราคา sme/แพ็ค 585 บาท
Lights
รหัส 8859368800454 ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F0750 [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7800 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 574 บาท
ราคา sme/แพ็ค 574 บาท
Lights
รหัส 8859368800461 ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F1000 [ยกลัง]
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8280 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 597 บาท
ราคา sme/แพ็ค 597 บาท
Lights
รหัส 8859368801178
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F1500 [ยกลัง]
ขนาด 15x17x7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6750 กรัม
จำนวน 0 (6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 750 บาท
ราคา sme/แพ็ค 720 บาท
Lights
รหัส 8859368801185
กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750 [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8268 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 788 บาท
ราคา sme/แพ็ค 756 บาท
Lights
รหัส 8859368801208
กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง ใส 2F1000 [ยกลัง]
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8700 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 838 บาท
ราคา sme/แพ็ค 804 บาท
Lights
รหัส 8859368801130
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F500-B [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6756 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 613 บาท
ราคา sme/แพ็ค 588 บาท
Lights
รหัส 8859368801147
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F650-B [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7308 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 625 บาท
ราคา sme/แพ็ค 600 บาท
Lights
รหัส 8859368801154
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F750-B [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 7800 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 644 บาท
ราคา sme/แพ็ค 618 บาท
Lights
รหัส 8859368801161
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F1000-B [ยกลัง]
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8196 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 657 บาท
ราคา sme/แพ็ค 630 บาท
Lights
รหัส 8859368800638-6
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F2800 [ยกลัง]
ขนาด 13.5x31.5x7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8142 กรัม
จำนวน 15 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 1,063 บาท
ราคา sme/แพ็ค 1,020 บาท
Lights
รหัส 8859368801192
กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง สีดำ 2F750-B [ยกลัง]
ขนาด 11.5x14x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8760 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 807 บาท
ราคา sme/แพ็ค 774 บาท
Lights
รหัส 8859368801215
กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง สีดำ 2F1000-B [ยกลัง]
ขนาด 11.5x13.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 8556 กรัม
จำนวน 0 (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 857 บาท
ราคา sme/แพ็ค 822 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ความจุ
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859008403588 กล่องใส 1 ช่อง ฝาพับ SW-001 650 ml 10.5x15.5x5.5 ซม. 565 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 58 57
2 8859008403595 กล่องใส 2 ช่อง ฝาพับ SW-002 650 ml 10.5x15.5x5.5 ซม. 590 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 55 54
3 8858915531759
ราคาโปรฯ
กล่องใส PP ฝาพับ SB912 650 ml 11x14x4 ซม. 375 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 37 37
4 8859420007883 กล่องข้าวไมโครเวฟฝาติด (2 ช่อง)TCL-002 650 ml 9x14.5x6 ซม. 500 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 53 52
5 30111-8 กล่องสีดำST1 1 ช่อง+ฝาใส 0 ml 6.5x14x4.5 ซม. 325 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 74 72
6 8850021000006 กล่องสีดำST2 1 ช่อง+ฝาใส 0 ml 8.5x21x4.5 ซม. 455 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 76 74
7 8851515002506 ชามสีดำกลม +ฝาใส G128 (เกรดพรีเมี่ยม) 650 ml 15x7.0 ซม. 500 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 114 112
8 8859326212879 ชามสีดำกลม PP Excel 750 ml 17x6x8.5 ซม. 625 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 110 107
9 8850124025005 ชามสีดำกลม (PP) G124+ฝา 850 ml 16x16x6 ซม. 625 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 122 120
10 8859368800546
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z300 0 ml ปาก 12 สูง 4 ซม. 352 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 33 33
11 8859368800553
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z450 0 ml ปาก 11.5 สูง 6 ซม. 440 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 35 35
12 8859368800850
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z450-B 0 ml ปาก 11.7 สูง 6 ซม. 440 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 42 42
13 8859368800867
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z750 0 ml ปาก 14.6 สูง 6 ซม. 626 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 56 56
14 8859368800560
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z800 0 ml ปาก 15 สูง 7.3 ซม. 603 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 62 62
15 8859368800270
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1000 0 ml ปาก 14 สูง 9 ซม. 749 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 59 59
16 8859368800287
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1250 0 ml ปาก 17 สูง 9 ซม. 972 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 95 95
17 8859368800294
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1500 0 ml ปาก 17 สูง 9.5 ซม. 1098 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 96 96
18 8859368800300
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1750 0 ml ปาก 17 สูง 13 ซม. 1098 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 105 105
19 8859368800317
ราคาโปรฯ
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z2000 0 ml ปาก 17 สูง 12.5 ซม. 1476 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 120 120
20 8859484300074 ถ้วย 300 cc+ฝา PP007 (EF) 300 ml ปาก 11.5 ฐาน 7 สูง 4.5 ซม. 401 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 51 50
21 8859484300081 ถ้วย 450 cc+ฝา PP008 (EF) 450 ml ปาก 11.5 ฐาน 7.2 สูง 6.5 ซม. 468 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 56 55
22 8859484300050 ถ้วย 750 cc+ฝา PP009 (EF) 750 ml ปาก 15 ฐาน 11.5 สูง 6 ซม. 662 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 70 68
23 8859484300067 ถ้วย 1000 cc+ฝา PP010 (EF) 1000 ml ปาก 15 ฐาน 10 สูง 8.5 ซม. 709 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 78 77
24 8859368800249 กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2000 0 ml ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม. 1117 กรัม 15 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 124 121
25 8859368800256 กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2500 0 ml ปาก 24.4 สูง 7 ซม. 1145 กรัม 15 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 127 125
26 9556456005638 กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB 250 ml 8x8x4.5 ซม. 720 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 132 129
27 9556456008936 กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB 450 ml 9x9x5 ซม. 720 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 143 141
28 8859484300012 กล่องข้าว EF 1 ช่อง+ฝาใส 500 ml 7x12x3.5 ซม. 445 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 72 70
29 8858969000058 กล่องข้าวสีขาว 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) 500 ml 9.5x10.5x5.5ซม. 440 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 82 80
30 8858969000065 กล่องสีดำ 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) 500 ml 9.5x10.5x5.5ซม. 435 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 82 80
31 8859368800171
ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0500 0 ml 11.5x14x3.5 ซม. 552 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 51 51
32 8859368800690 กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F500-B 0 ml 11.5x14x3.5 ซม. 563 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 51 50
33 8859748800012
ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส 500 ml. (เหมือน F0500) 0 ml 11.5x14x3.5 ซม. 552 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 51 51
34 8850108002503 กล่องสีดำG108 1 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม) 650 ml 13.5x19x5 ซม. 600 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 89 87
35 8859368800188
ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0650 0 ml 11.5x14x4.5 ซม. 554 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 59 59
36 8859368800706
ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F650-B 0 ml 11.5x14x4.5 ซม. 609 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 59 59
37 8858651295014
ราคาโปรฯ
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (PJ601) 650 ml 10x16x5.0 ซม. 700 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 75 75
38 8859484300029 กล่องใส EF 1 ช่อง+ฝาใส 650 ml 8x13x4 ซม. 500 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 75 73
39 30103-8 กล่องใส KT 1 ช่อง+ฝาใส 650 ml 13x7.5x4 ซม. 500 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 72 71
40 8850121002504 กล่องสีดำG121 1 ช่อง+ฝาใส 750 ml 11.5x18x6 ซม. 720 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 120 117
41 30111-12
สินค้าหมด!!
กล่องสีดำST3(J-05) 1 ช่อง+ฝาใส 750 ml 11x16x4.5 ซม. 395 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 73 71
42 30111-9
สินค้าหมด!!
กล่องสีดำST5(J-110) 1 ช่อง+ฝาใส 750 ml 11x19.5x4 ซม. 680 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 106 103
43 8859368800195
ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 650 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 51 51
44 8859368800713 กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F750-B 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 650 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 54 53
45 8859094610297 กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส 750 ml 8x13.5x5 ซม. 1050 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 137 135
46 8859748800036 กล่องเวฟ+ฝา 750 ml. SP (G750-X) 750 ml 9x14x5 ซม. 1310 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 129 127
47 8850120002505 กล่องสีดำG120 1 ช่อง+ฝาใส 850 ml 10.5x15.5x4.5 ซม. 600 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 96 94
48 8859368800201
ราคาโปรฯ
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 690 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 54 54
49 8859368800720 กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F1000-B 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 683 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 59 58
50 8859094610303 กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส 1000 ml 11x16x6.5 ซม. 1155 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 138 136
51 8859748800050 กล่องเวฟ+ฝา 1000 ml. SP (G1000-X) 1000 ml 12x17x6.3 ซม. 1404 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 133 130
52 8859368800837 กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1500 0 ml 15x17x7 ซม. 1125 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 126 124
53 9556456009636 กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB 1500 ml 11.5x17x7.5 ซม. 2225 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 3 แพ็ค/ลัง 325 319
54 8858805236894 กล่องข้าวโค้งสีขาว PP 2 ช่อง ฝาใส (L-23) 600 ml 21x14x4.5 ซม. 610 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 100 98
55 8858805236894-1 กล่องสีดำ S&C-L2-3 2 ช่อง+ฝาใส 600 ml 14x17x4 ซม. 650 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 105
56 8852020002500 กล่องสีดำBOX-20 2 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม) 650 ml 13x18.5x4.0 ซม. 550 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 86 84
57 8858651295021 กล่องใส 2 ช่อง+ฝาใส (PJ602) 650 ml 10x15x5.0 ซม. 800 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 97 94
58 8859326212107 กล่องสีดำ 2 ช่อง+ฝาใส Excel 750 ml 15.5x22x4 ซม. 825 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 105 103
59 9956456008172 กล่องใส DS 750 2 ช่อง+ฝาใส 750 ml 10x9.3x6 ซม. 1002 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 110 107
60 8859368800652 กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 689 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 65 64
61 8859368800942 กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F750-B 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 730 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 66 65
62 8858651250211 กล่องสีดำPP 2 ช่อง+ฝาใส (P612BK) 800 ml 13x19x4.5 ซม. 800 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 99 97
63 8859368800669 กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F1000 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 725 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 71 70
64 8859368800676 กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F1000-B 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 713 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 72 71
65 8859368800638 กล่องอาหาร+ฝา 1ช่อง ใส F2800 0 ml 13.5x31.5x7 ซม. 1357 กรัม 15 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 184 180
66 8850257710458 กล่องสีดำ 3 ช่อง+ฝาใส 800 ml 15.5x22x3.5 ซม. 1670 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 4 แพ็ค/ลัง 242 238
67 8853003002500 กล่องสีดำ 3 ช่องL+ฝาใส (BOX-3) (เกรดพรีเมี่ยม) 800 ml 13.5x22x4.5 ซม. 740 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 125 122
68 30111-7 กล่องสีดำG123 3 ช่อง+ฝาใส 800 ml 13x19x4.5 ซม. 1030 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 132 129
69 30111-13 กล่องสีดำG125 3 ช่อง+ฝาใส (แทน G123) 800 ml 13x19x4.5 ซม. 1030 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 122 120
70 8858651250204 กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P610BK) 800 ml 15x16x5.0 ซม. 900 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 113 110
71 8858651250228 กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P614BK) 900 ml 11x20x5.5 ซม. 800 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 98 96
72 8858651250235 กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P616BK) 900 ml 12x20x4.5 ซม. 900 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 117 115
73 8859420003786 กล่องสีดำ TC A503 3 ช่อง+ฝาใส 1000 ml 20x18x3.5 ซม. 670 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 121 119
74 8859420003786-1 กล่องใส TC A503 3 ช่อง+ฝาใส 1000 ml 18x24x4 ซม. 870 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 121 119
75 8859420007760 กล่องสีดำ TCL-003 3 ช่อง+ฝาใส 1000 ml 18x24x4 ซม. 870 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 115 112
76 9956456009391 กล่องใส TC 1200 3 ช่อง+ฝาใส 1200 ml 10.5x15.5x4.5 ซม. 3373 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 3 แพ็ค/ลัง 403 396
77 8859368800621 กล่องอาหาร G1250 + ฝา สีใส 0 ml 15.5x24.5x5 ซม. 1134 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 120 118
78 8854698351799 กล่องกลม BY200 200 ml. 200 ml 10x5.5 ซม. 365 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 38 37
79 8854697813281 กล่องกลม BY360 360 ml. 360 ml 12x5 ซม. 394 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 54 53
80 8851051052485 กล่องเหลี่ยม F4G 4 ช่อง 1000 ml. 1000 ml 19.5x20.5x3.5 ซม. 1277 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 159 153
81 8850274659549 กล่องฝาล็อค SLY-16OZ 16 oz. 0 ml 11x11x7.5 ซม. 1071 กรัม 30 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 157 150
82 8858908603326 กล่องเหลี่ยมใสฝาพับ LT-650 650 ml. 650 ml 11x11x7.5 ซม. 713 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 67 64
83 8850126490290 กล่องเหลี่ยม BF2000 2000 ml. 2000 ml 16x30x5 ซม. 633 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 75 72
84 8850911119860 กล่องกลม TY3G 3 ช่อง 1000 ml. 1000 ml 22x22x5 ซม. 1309 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 153 147
85 8850211119655 กล่องกลม TY3G/B 3 ช่อง 1000 ml. 1000 ml 22x22x5 ซม. 1309 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 157 150
86 8850102116091 ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม+ฝา BP1 1 oz. 0 ml 5.5x5.5x3 ซม. 650 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 94 90
87 8851021052538 ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม+ฝา BP2 2 oz. 0 ml 6.5x6.5x3 ซม. 719 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 99 95
88 8851021052569 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP1 1 oz. 0 ml 4x3 ซม. 260 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 28 27
89 8851021091505 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP2 2 oz. 0 ml 6x3 ซม. 275 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 48 47
90 8851021052545 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP3 3 oz. 0 ml 7.5x3 ซม. 334 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 50 49
91 8851021052514 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP4 4 oz. 0 ml 7.5x4 ซม. 361 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 52 51
92 8859368800263 กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y3000 0 ml ปาก 25 สูง 9.5 ซม. 1168 กรัม 15 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 143 137
93 8857124495104 กล่องอาหาร PG-001 ล็อค 0 ml 9x14x7 ซม. 1150 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 104
94 8857124495159 กล่องอาหาร PG-002 ล็อค 0 ml 9x13.5x7.5 ซม. 1049 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 104
95 8857124495050 กล่องอาหาร PG-450 ล็อค 0 ml 9x13.5x6.5 ซม. 1036 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 104
96 8857124495975 กล่องอาหาร PG-600 ล็อค 0 ml 9x14x9.5 ซม. 1107 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 104
97 8857124495982 กล่องอาหาร PG-601 ล็อค 0 ml 9x14x8 ซม. 1150 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 104
98 8857124495999 กล่องอาหาร PG-602 ล็อค 0 ml 9x14x6.5 ซม. 1100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 108 104
99 8858908604057 กล่องเหลี่ยม BSF5G 5 ช่อง 900 ml. 0 ml 18x21x3 ซม. 1330 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 155 149
100 8858908604163 กล่องกลม BY200 200 ml. 0 ml 10x7x5 ซม. 365 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 38 37
101 8858908604187 กล่องกลม BY360 360 ml. 0 ml 12x 9.5x4 ซม. 394 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 54 53
102 8858908604521 กล่องเหลี่ยม F4G 4 ช่อง 1000 ml. 0 ml 19x22x3.2 ซม. 1277 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 159 153
103 885898601605 กล่องฝาล็อค SLY-16OZ 16 oz. 0 ml 10.2x9.2x7.5 ซม. 1071 กรัม 30 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 157 150
104 8858908603296 กล่องเหลี่ยม BF2000 2000 ml. 0 ml 15x30x4.5 ซม. 633 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 75 72
105 8858908604491 กล่องเหลี่ยม TY3G 3 ช่อง 1000 ml. 0 ml 21.5x18x5 ซม. 1309 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 153 147
106 8858908604507 กล่องเหลี่ยม TY3G/B 3 ช่อง 1000 ml. 0 ml 21.5x18x5 ซม. 1309 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 157 150
107 8858908603197 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP1 1 oz. 0 ml 3.8x3.2x3 ซม. 260 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 25 24
108 8858908603203 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP2 2 oz. 0 ml 6x4.6x3 ซม. 275 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 48 47
109 8858908603210 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP3 3 oz. 0 ml 7.4x5.8x2.8 ซม. 334 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 50 49
110 858908603227 ถ้วยน้ำจิ้มกลม+ฝา TP4 4 oz. x ซม. 0 ml 7.4x6x3.7 ซม. 361 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 52 51
111 8854122002501 กล่องสีดำG122 4 ช่อง+ฝาใส 800 ml 14.5x20x4 ซม. 1070 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 132 129
112 8851688015518
ราคาโปรฯ
กล่องใส่อาหาร 1 ช่อง+ฝา สีใส TLH-051 500 Ml. 500 ml 9.5x15x4.5 ซม. 597 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 36 36
113 8851688001009 ถาดอาหารสีดำ TLH-B011 700 Ml. 700 ml 13x19.5x4 ซม. 1180 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 114 110
114 8859688904023 กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยมรุ่น SAVE-F650 650 ml 11.7x17.2x4.5 ซม. 450 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 52 51
115 8859688904047 กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยมรุ่น SAVE-F750 750 ml 11.7x17.2x5.1 ซม. 478 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 49 48
116 8859688904061 กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยมรุ่น SAVE-F1000 1000 ml 11.7x17.2x6.2 ซม. 565 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 52 51
117 30103-7 กล่องสีดำPP 5 ช่อง+ฝาใส 1000 ml 20x26x3.0 ซม. 1260 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 4 แพ็ค/ลัง 177 174
118 8859326212589 กล่องสีดำ 5 ช่อง+ฝาใส Excel 1000 ml 21x27x4.5 ซม. 1250 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 4 แพ็ค/ลัง 177 174
119 8859368800959
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z300 [ยกลัง] 0 ml ปาก 12 สูง 4 ซม. 7040 กรัม 0 20 แพ็ค/ลัง 649 649
120 8859368800973
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z450 [ยกลัง] 0 ml ปาก 11.5 สูง 6 ซม. 8800 กรัม 0 20 แพ็ค/ลัง 679 679
121 8859368800997
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z750 [ยกลัง] 0 ml ปาก 14.6 สูง 6 ซม. 7512 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 661 661
122 8859368801017
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z800 [ยกลัง] 0 ml ปาก 15 สูง 7.3 ซม. 7236 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 720 720
123 8859368801024
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1000 [ยกลัง] 0 ml ปาก 14 สูง 9 ซม. 8988 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 697 697
124 8859368801048
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1250 [ยกลัง] 0 ml ปาก 17 สูง 9 ซม. 7776 กรัม 0 8 แพ็ค/ลัง 744 744
125 8859368801062
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1500 [ยกลัง] 0 ml ปาก 17 สูง 9.5 ซม. 8784 กรัม 0 8 แพ็ค/ลัง 750 750
126 8859368801086
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z1750 [ยกลัง] 0 ml ปาก 17 สูง 12 ซม. 8784 กรัม 0 8 แพ็ค/ลัง 826 826
127 8859368801093
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา ใส z2000 [ยกลัง] 0 ml ปาก 17 สูง 12.5 ซม. 11808 กรัม 0 8 แพ็ค/ลัง 944 944
128 8859368801635 กล่องกลมเตี้ย+ฝา ใส z2000 [ยกลัง] 0 ml ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม. 6702 กรัม 0 6 แพ็ค/ลัง 775 744
129 8859368801642 กล่องกลมเตี้ย+ฝา ใส Y2500 [ยกลัง] 0 ml ปาก 24.4 สูง 7 ซม. 6870 กรัม 0 6 แพ็ค/ลัง 800 768
130 8859368801659 กล่องกลมเตี้ย+ฝา ใส Y3000 [ยกลัง] 0 ml ปาก 25 สูง 9.5 ซม. 7008 กรัม 15 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 750 720
131 8859368800980
ราคาโปรฯ
กล่องกลมสูง+ฝา สีดำ z450 [ยกลัง] 0 ml ปาก 11.5 สูง 6 ซม. 7920 กรัม 0 18 แพ็ค/ลัง 738 738
132 8851688101518
ราคาโปรฯ
กล่องใส่อาหาร 1 ช่อง+ฝา สีใส TLH-051 500 Ml. [ยกลัง] 0 ml 9.5x15x4.5 ซม. 7164 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 432 432
133 8859368800430
ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F0500 [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x3.5 ซม. 6000 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 545 545
134 8859368800447
ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F0650 [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x4.5 ซม. 6648 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 585 585
135 8859368800454
ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F0750 [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 7800 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 574 574
136 8859368800461
ราคาโปรฯ
กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F1000 [ยกลัง] 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 8280 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 597 597
137 8859368801178 กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F1500 [ยกลัง] 0 ml 15x17x7 ซม. 6750 กรัม 0 6 แพ็ค/ลัง 750 720
138 8859368801185 กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750 [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 8268 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 788 756
139 8859368801208 กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง ใส 2F1000 [ยกลัง] 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 8700 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 838 804
140 8859368801130 กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F500-B [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x3.5 ซม. 6756 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 613 588
141 8859368801147 กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F650-B [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x4.5 ซม. 7308 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 625 600
142 8859368801154 กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F750-B [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x4.5 ซม. 7800 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 644 618
143 8859368801161 กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง สีดำ F1000-B [ยกลัง] 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 8196 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 657 630
144 8859368800638-6 กล่องเหลี่ยม+ฝา 1 ช่อง ใส F2800 [ยกลัง] 0 ml 13.5x31.5x7 ซม. 8142 กรัม 15 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 1,063 1,020
145 8859368801192 กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง สีดำ 2F750-B [ยกลัง] 0 ml 11.5x14x5.5 ซม. 8760 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 807 774
146 8859368801215 กล่องเหลี่ยม+ฝา 2 ช่อง สีดำ 2F1000-B [ยกลัง] 0 ml 11.5x13.5x6.5 ซม. 8556 กรัม 0 12 แพ็ค/ลัง 857 822