เทปกาวกว้าง 1 นิ้ว
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
แกนแดง หนา 40 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43314 เทปกาว 1 นิ้ว แกนแดงสีใส ยาว 45 หลา 52 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 8 7
2 43318 เทปกาว 1 นิ้ว แกนแดงสีน้ำตาล ยาว 45 หลา 52 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 8 7
3 43315 เทปกาว 1 นิ้ว แกนแดงสีใส ยาว 100 หลา 115 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 15 14
4 43320 เทปกาว 1 นิ้ว แกนแดงสีน้ำตาล ยาว 100 หลา 115 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 15 14

แกนฟ้า หนา 45 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43313 เทปกาว 1 นิ้ว แกนฟ้าสีใส ยาว 45 หลา 60 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 8
2 43317 เทปกาว 1 นิ้ว แกนฟ้าสีน้ำตาล ยาว 45 หลา 60 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 8
3 43316 เทปกาว 1 นิ้ว แกนฟ้าสีใส ยาว 100 หลา 120 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 18 16
4 43319 เทปกาว 1 นิ้ว แกนฟ้าสีน้ำตาล ยาว 100 หลา 120 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 18 16

Lights
Lights
Lights
Lights