เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
แกนดำ หนา 50 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43436
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส ยาว 20 หลา 62 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
2 43409
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล ยาว 20 หลา 62 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
3 43412 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีใส 45 หลา 125 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 16 14
4 43408 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล 45 หลา 125 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 16 14
5 43411 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีใส 100 หลา 235 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 35 31
6 43407 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล 100 หลา 235 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 35 31

แกนแดง หนา 40 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43422
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 20 หลา 65 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
2 43417
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 20 หลา 65 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
3 43421 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 45 หลา 115 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 14 12
4 43416 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 45 หลา 115 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 14 12
5 43420
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 100 หลา 225 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 18 18
6 43415
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 100 หลา 225 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 18 18
7 43419 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 250 หลา 505 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 70 63
8 43414 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 250 หลา 505 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 70 63
9 43418 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 300 หลา 595 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 72 64
10 43413 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 300 หลา 595 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 72 64

แกนฟ้า หนา 45 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43432
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
2 43427
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
3 43431 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 15 14
4 43426 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 15 14
5 43430 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 28 25
6 43425 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 28 25
7 43429 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 69 62
8 43424 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 69 62
9 43401 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 82 73
10 43423 เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 82 73

Lights
Lights
Lights