เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
แกนดำ หนา 50 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43436
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส ยาว 20 หลา 62 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 7 7
2 43409
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล ยาว 20 หลา 62 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 7 7
3 43412
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีใส 45 หลา 125 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 13 13
4 43408
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล 45 หลา 125 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 13 13
5 43411
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีใส 100 หลา 235 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 24 24
6 43407
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล 100 หลา 235 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 24 24
7 43436-72
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส (ยกลัง) 20 หลา 5,900 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 448 448
8 43409-72
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล (ยกลัง) 20 หลา 5,900 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 448 448
9 43412-72
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส (ยกลัง) 45 หลา 8,600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 850 850
10 43408-72
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล (ยกลัง) 45 หลา 8,600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 850 850
11 43411-72
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีใส (ยกลัง) 100 หลา 15,500 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,610 1,610
12 43407-72
ราคาโปรฯ
เทปกาว 2 นิ้ว แกนดำ สีน้ำตาล (ยกลัง) 100 หลา 15,500 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,610 1,610

แกนแดง หนา 40 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43422
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 20 หลา 65 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 5 5
2 29003-01
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 20 หลา 92 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 5 5
3 43417
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 20 หลา 65 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 5 5
4 43421
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 45 หลา 115 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
5 29003-02
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 45 หลา 137 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 9 9
6 43416
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 45 หลา 115 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
7 43420
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 100 หลา 225 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 16 16
8 29003-03
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 100 หลา 225 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 17 17
9 43415
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 100 หลา 225 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 16 16
10 43419
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 250 หลา 505 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 41 41
11 29003-04
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว Y สีใส 250 หลา 467 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 41 41
12 43414
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 250 หลา 505 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 41 41
13 43418
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส 300 หลา 595 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 49 49
14 43413
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล 300 หลา 595 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 49 49
15 43417-72
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ขุ่น แกนแดง (ยกลัง) 20 หลา 4,680 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 349 349
16 43422-72
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ใส แกนแดง (ยกลัง) 20 หลา 4,680 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 349 349
17 29003-0172
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 20 หลา [ยกลัง] 4,500 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 350 350
18 43416-72
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ขุ่น แกนแดง (ยกลัง) 45 หลา 8,280 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 595 595
19 43421-72
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ใส แกนแดง (ยกลัง) 45 หลา 8,280 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 595 595
20 29003-0272
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 45 หลา [ยกลัง] 8,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 595 595
21 43415-72
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ขุ่น แกนแดง (ยกลัง) 100 หลา 16,200 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,126 1,126
22 43420-72
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ใส แกนแดง (ยกลัง) 100 หลา 16,200 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,126 1,126
23 29003-0372
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 100 หลา [ยกลัง] 14,500 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,127 1,127
24 43414-36
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ขุ่น แกนแดง (ยกลัง) 250 หลา 18,180 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,419 1,419
25 43419-36
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ใส แกนแดง (ยกลัง) 250 หลา 18,180 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,419 1,419
26 29003-0436
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกน Y สีใส 250 หลา [ยกลัง] 15,900 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,416 1,416
27 43413-36
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ขุ่น แกนแดง (ยกลัง) 300 หลา 21,420 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,721 1,721
28 43418-36
ราคาโปรฯ
เทปใส 2 นิ้ว ใส แกนแดง (ยกลัง) 300 หลา 21,420 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,721 1,721

แกนฟ้า หนา 45 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43432
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 6 6
2 43427
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 6 6
3 43431
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 11 11
4 43426
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 11 11
5 43430
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 19
6 43425
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 19
7 43429
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 49 49
8 43424
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 49 49
9 43401
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 58 58
10 43423
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 58 58
11 43432-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส (ยกลัง) 20 หลา 5,300 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 403 403
12 43427-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล (ยกลัง) 20 หลา 5,300 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 403 403
13 43431-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส (ยกลัง) 45 หลา 7,900 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 733 733
14 43426-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล (ยกลัง) 45 หลา 7,900 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 733 733
15 43430-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส (ยกลัง) 100 หลา 14,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,296 1,296
16 43425-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล (ยกลัง) 100 หลา 14,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,296 1,296
17 43429-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส (ยกลัง) 250 หลา 17,100 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,699 1,699
18 43424-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล (ยกลัง) 250 หลา 17,100 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 1,699 1,699
19 43401-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีใส (ยกลัง) 300 หลา 19,600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 2,011 2,011
20 43423-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนฟ้า สีน้ำตาล (ยกลัง) 300 หลา 19,600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 2,011 2,011

Lights
Lights
Lights