เทปกาวพิมพ์ระวังแตก หนา 45 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก+ตัวตัด
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43311
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นแดง ยาว 40 หลา 130 กรัม 72 ม้วน/ลัง 44 39
43312
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นขาว ยาว 40 หลา 130 กรัม 72 ม้วน/ลัง 44 39


รหัส 43311
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นแดง ยาว 40 หลา
จำนวน 72 ม้วน/ลัง(0 )
ราคาปลีก/ม้วน 44 บาท
ราคา sme/ม้วน 39.-

รหัส 43312
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นขาว ยาว 40 หลา
จำนวน 72 ม้วน/ลัง(0 )
ราคาปลีก/ม้วน 44 บาท
ราคา sme/ม้วน 39.-

เทปกาวพิมพ์ระวังแตก
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43306-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ (ยกลัง) 20 หลา 5,040 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 564 564
2 43305-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 20 หลา 5,040 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 564 564
3 43327-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ (ยกลัง) 20 หลา 5,040 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 564 564
4 43324-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (ยกลัง) 20 หลา 5,040 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 564 564
5 43307-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ (ยกลัง) 45 หลา 8,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,064 1,064
6 43304-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 45 หลา 8,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,064 1,064
7 43328-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ (ยกลัง) 45 หลา 8,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,064 1,064
8 43325-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (ยกลัง) 45 หลา 8,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,064 1,064
9 43308-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) (ยกลัง) 100 หลา 17,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 2,101 2,101
10 43303-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ) (ยกลัง) 100 หลา 17,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 2,101 2,101
11 43329-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ (ยกลัง) 100 หลา 17,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 2,101 2,101
12 43326-72
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (ยกลัง) 100 หลา 17,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 2,101 2,101
13 43309-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) (ยกลัง) 250 หลา 18,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 3,129 3,129
14 43302-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 250 หลา 18,400 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 3,129 3,129
15 43310-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) (ยกลัง) 300 หลา 22,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 3,928 3,928
16 43301-36
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 300 หลา 22,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 36 ม้วน/ลัง 3,928 3,928
17 43306 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
18 43305 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
19 43327 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
20 43324 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
21 29000-01 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (BANNER) ยาว 20 หลา 96 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 5 5
22 43307 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
23 43304 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
24 43328 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
25 43325 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
26 43308 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
27 43303 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ) ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
28 43329 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
29 43326 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
30 43309 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 95 84
31 43302 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 95 84
32 43310 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 174 155
33 43301 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 174 155


รหัส 43306-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ (ยกลัง) 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 564 บาท
ราคา sme/ม้วน 564.-

รหัส 43305-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 564 บาท
ราคา sme/ม้วน 564.-

รหัส 43327-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ (ยกลัง) 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 564 บาท
ราคา sme/ม้วน 564.-

รหัส 43324-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (ยกลัง) 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 564 บาท
ราคา sme/ม้วน 564.-

รหัส 43307-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ (ยกลัง) 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,064 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,064.-

รหัส 43304-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,064 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,064.-

รหัส 43328-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ (ยกลัง) 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,064 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,064.-

รหัส 43325-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (ยกลัง) 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,064 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,064.-

รหัส 43308-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) (ยกลัง) 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 2,101 บาท
ราคา sme/ม้วน 2,101.-

รหัส 43303-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ) (ยกลัง) 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 2,101 บาท
ราคา sme/ม้วน 2,101.-

รหัส 43329-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ (ยกลัง) 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 2,101 บาท
ราคา sme/ม้วน 2,101.-

รหัส 43326-72
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (ยกลัง) 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 2,101 บาท
ราคา sme/ม้วน 2,101.-

รหัส 43309-36
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) (ยกลัง) 250 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(36 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 3,129 บาท
ราคา sme/ม้วน 3,129.-

รหัส 43302-36
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 250 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(36 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 3,129 บาท
ราคา sme/ม้วน 3,129.-

รหัส 43310-36
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) (ยกลัง) 300 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(36 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 3,928 บาท
ราคา sme/ม้วน 3,928.-

รหัส 43301-36
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (ยกลัง) 300 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(36 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 3,928 บาท
ราคา sme/ม้วน 3,928.-

รหัส 43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43327
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43324
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 29000-01
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง (BANNER) ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 5 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 43307
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43304
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43328
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43325
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43308
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43303
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ) ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43329
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43326
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43309
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 250 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 95 บาท
ราคา sme/ม้วน 84.-

รหัส 43302
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 250 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 95 บาท
ราคา sme/ม้วน 84.-

รหัส 43310
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 300 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 174 บาท
ราคา sme/ม้วน 155.-

รหัส 43301
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 300 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 174 บาท
ราคา sme/ม้วน 155.-