เทปกาวพิมพ์ระวังแตก หนา 45 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก+ตัวตัด
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43311
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นแดง ยาว 40 หลา 130 กรัม 72 ม้วน/ลัง 44 39
43312
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นขาว ยาว 40 หลา 130 กรัม 72 ม้วน/ลัง 44 39


รหัส 43311
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นแดง ยาว 40 หลา
จำนวน 72 ม้วน/ลัง(0 )
ราคาปลีก/ม้วน 44 บาท
ราคา sme/ม้วน 39.-

รหัส 43312
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นขาว ยาว 40 หลา
จำนวน 72 ม้วน/ลัง(0 )
ราคาปลีก/ม้วน 44 บาท
ราคา sme/ม้วน 39.-

เทปกาวพิมพ์ระวังแตก
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 43306
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
2 43305
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
3 43327
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
4 43324
ราคาโปรฯ
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 20 หลา 70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
5 43307 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
6 43304 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
7 43328 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
8 43325 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 45 หลา 120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
9 43308 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
10 43303 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ) ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
11 43329 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
12 43326 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 100 หลา 230 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
13 43309 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 95 84
14 43302 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 250 หลา 510 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 95 84
15 43310 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 174 155
16 43301 เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 300 หลา 600 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 174 155


รหัส 43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43327
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43324
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43307
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43304
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43328
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43325
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43308
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43303
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ) ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43329
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43326
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 43309
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 250 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 95 บาท
ราคา sme/ม้วน 84.-

รหัส 43302
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 250 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 95 บาท
ราคา sme/ม้วน 84.-

รหัส 43310
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ) ยาว 300 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 174 บาท
ราคา sme/ม้วน 155.-

รหัส 43301
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว ยาว 300 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 174 บาท
ราคา sme/ม้วน 155.-