เทปกาวย่น
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ยาว
น้ำหนัก/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
1
43801
เทปกาวย่น 1 นิ้ว
ยาว 20 หลา
44 กรัม 9 12 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 8
2
43802
เทปกาวย่น 1 นิ้ว
ยาว 40 หลา
80 กรัม 16 12 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 15
3
43803
เทปกาวย่น 1.5 นิ้ว
ยาว 20 หลา
67 กรัม 13 8 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 11
4
43804
เทปกาวย่น 1.5 นิ้ว
ยาว 40 หลา
135 กรัม 24 8 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 22
5
43805
เทปกาวย่น 2 นิ้ว
ยาว 20 หลา
85 กรัม 16 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 15
6
43806
เทปกาวย่น 2 นิ้ว
ยาว 40 หลา
185 กรัม 32 6 ม้วน/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 29

Lights
Lights