เทปผ้า
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)

เทปผ้า สีเขียว

เทปผ้า สีฟ้า

เทปผ้า สีชมพูเข้ม

เทปผ้า สีดำ

เทปผ้า สีส้ม

เทปผ้า สีม่วง

เทปผ้า สีน้ำตาล

เทปผ้า สีเหลือง

เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน

เทปผ้า สีเขียวอ่อน

เทปผ้า สีเทา

เทปผ้า สีแดง

เทปผ้า สีน้ำเงิน

เทปผ้า สีขาว

เทปผ้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว 5 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44001-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
2
44001-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
3
44001-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
4
44001-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
5
44001-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
6
44001-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
7
44001-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
8
44001-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
9
44001-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
10
44001-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
11
44001-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9
12
44001-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 1นิ้ว x 5หลา 40 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 8 9


เทปผ้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว 8 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44002-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
2
44002-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
3
44002-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
4
44002-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
5
44002-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
6
44002-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
7
44002-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
8
44002-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
9
44002-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
10
44002-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
11
44002-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
12
44002-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12
13
44002-13
เทปผ้า สีน้ำเงิน ขนาด 1นิ้ว x 8หลา 55 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 11 12


เทปผ้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว 10 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44003-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
2
44003-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
3
44003-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
4
44003-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
5
44003-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
6
44003-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
7
44003-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
8
44003-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
9
44003-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
10
44003-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
11
44003-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
12
44003-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14
13
44003-13
เทปผ้า สีน้ำเงิน ขนาด 1นิ้ว x 10หลา 65 กรัม 12 ม้วน/แพ็ค 13 14


เทปผ้ากว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 5 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44004-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
2
44004-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
3
44004-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
4
44004-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
5
44004-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
6
44004-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
7
44004-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
8
44004-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
9
44004-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
10
44004-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
11
44004-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10
12
44004-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 1.5นิ้ว x 5หลา 60 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 9 10


เทปผ้ากว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 8 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44008-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
2
44008-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
3
44008-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
4
44008-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
5
44008-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
6
44008-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
7
44008-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
8
44008-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
9
44008-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
10
44008-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
11
44008-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
12
44008-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15
13
44008-13
เทปผ้า สีน้ำเงิน ขนาด 1.5นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 13 15


เทปผ้ากว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 10 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44005-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
2
44005-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
3
44005-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
4
44005-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
5
44005-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
6
44005-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
7
44005-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
8
44005-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
9
44005-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
10
44005-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
11
44005-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
12
44005-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20
13
44005-13
เทปผ้า สีน้ำเงิน ขนาด 1.5นิ้ว x 10หลา 100 กรัม 8 ม้วน/แพ็ค 18 20


เทปผ้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 5 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44010-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
2
44010-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
3
44010-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
4
44010-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
5
44010-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
6
44010-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
7
44010-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
8
44010-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
9
44010-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
10
44010-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
11
44010-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
12
44010-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
13
44010-13
เทปผ้า สีน้ำเงิน ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14
14
44010-14
เทปผ้า สีขาว ขนาด 2นิ้ว x 5หลา 80 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 14


เทปผ้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 8 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44009-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
2
44009-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
3
44009-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
4
44009-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
5
44009-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
6
44009-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
7
44009-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
8
44009-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
9
44009-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
10
44009-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
11
44009-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21
12
44009-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 2นิ้ว x 8หลา 85 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 19 21


เทปผ้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 10 หลา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1
44006-1
เทปผ้า สีเขียว ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
2
44006-2
เทปผ้า สีฟ้า ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
3
44006-3
เทปผ้า สีชมพูเข้ม ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
4
44006-4
เทปผ้า สีดำ ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
5
44006-5
เทปผ้า สีส้ม ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
6
44006-6
เทปผ้า สีม่วง ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
7
44006-7
เทปผ้า สีน้ำตาล ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
8
44006-8
เทปผ้า สีเหลือง ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
9
44006-9
เทปผ้า สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
10
44006-10
เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
11
44006-11
เทปผ้า สีเทา ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
12
44006-12
เทปผ้า สีแดง ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26
13
44006-13
เทปผ้า สีน้ำเงิน ขนาด 2นิ้ว x 10หลา 110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 23 26