เทปกาวไร้เสียง
- เทปกาวอะคริลิคคุณภาพเยี่ยม ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่มีเสียงขณะดึงเทปกาว
- เนื้อฟิล์มมีความเหนี่ยว ติดแน่น ทนนาน
- เหมาะกับการปิดกล่องกระดาษ
- รับน้ำหนักและแรงดึงได้ดี เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
เทปกาวไร้เสียงงานเกาหลี
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43501
เทปกาวไร้เสียง 2 นิ้ว สีใส ยาว ยาว 50 หลา 250 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 29 26
43502
เทปกาวไร้เสียง 2 นิ้ว สีน้ำตาล ยาว ยาว 50 หลา 250 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 29 26


รหัส 43501
เทปกาวไร้เสียง 2 นิ้ว สีใส ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 29 บาท
ราคา sme/ม้วน 26.-

รหัส 43502
เทปกาวไร้เสียง 2 นิ้ว สีน้ำตาล ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 29 บาท
ราคา sme/ม้วน 26.-

เทปกาวไร้เสียงงานไทย
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ยาว
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43504
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีน้ำตาล แกนเขียว 50 ไมครอน
ยาว 50 หลา
135 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 24 24
43504-72
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีน้ำตาล แกนเขียว 50 ไมครอน (ยกลัง)
ยาว 50 หลา
10,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 1,633 1,633
43505
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีใส แกนเขียว 50 ไมครอน
ยาว 50 หลา
135 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 24 24
43505-72
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีใส แกนเขียว 50 ไมครอน (ยกลัง)
ยาว 50 หลา
10,000 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 1,633 1,633
43506
เทปไร้เสียงพรีเมี่ยม 2 นิ้ว สีใส
ยาว 50 หลา
130 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 24 24
43507
เทปกาวเงียบ 2 นิ้ว แกน COSMOS 50 ไมครอน
ยาว 50 หลา
178 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 22 22
43507-72
เทปกาวเงียบ 2 นิ้ว แกน COSMOS 50 ไมครอน (ยกลัง)
ยาว 50 หลา
11,156 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 72 ม้วน/ลัง 1,520 1,520


รหัส 43504
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีน้ำตาล แกนเขียว 50 ไมครอน ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 24 บาท
ราคา sme/ม้วน 24.-

รหัส 43504-72
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีน้ำตาล แกนเขียว 50 ไมครอน (ยกลัง) ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,633 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,633.-

รหัส 43505
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีใส แกนเขียว 50 ไมครอน ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 24 บาท
ราคา sme/ม้วน 24.-

รหัส 43505-72
เทปไร้เสียง 2 นิ้ว สีใส แกนเขียว 50 ไมครอน (ยกลัง) ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,633 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,633.-

รหัส 43506
เทปไร้เสียงพรีเมี่ยม 2 นิ้ว สีใส ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 24 บาท
ราคา sme/ม้วน 24.-

รหัส 43507
เทปกาวเงียบ 2 นิ้ว แกน COSMOS 50 ไมครอน ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 22 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 43507-72
เทปกาวเงียบ 2 นิ้ว แกน COSMOS 50 ไมครอน (ยกลัง) ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(72 ม้วน/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 1,520 บาท
ราคา sme/ม้วน 1,520.-