ที่ตัดเทป
- ราคา sme ซื้อ 12 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
1
51605
ที่ตัดเทปพลาสติก 150 กรัม 22 19
2
6935205369857
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีฟ้า 200 กรัม 69 61
3
6935205369840
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีส้ม 200 กรัม 69 61
4
41602
ที่ตัดเทปกาวขนาด 2 นิ้ว รุ่นเหล็ก 135 กรัม 35 31
5
6935205335210
ที่ตัดเทปกาวขนาด 18 มม. No.811 สีฟ้า 350 กรัม 52 46
6
41604
ที่ตัดเทปพลาสติก หน้ากว้าง 2.5 นิ้ว สีชมพูฟ้า 136 กรัม 25 22
7
77000-01
ที่ตัดเทปกาวขนาด 2.5 นิ้ว รุ่นเหล็ก สีแดง 212 กรัม 52 46
8
6971274770064
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 คละสี 173 กรัม 56 49
9
6971274770064-1
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีส้ม 173 กรัม 56 49
10
6971274770064-2
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีฟ้า 173 กรัม 56 49
11
6971274770057
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว คละสี PS8051 157 กรัม 47 42
12
6971274770057-1
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีเหลือง PS8051 157 กรัม 47 42
13
6971274770057-2
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีส้ม PS8051 157 กรัม 47 42
14
6971274770057-3
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีฟ้า PS8051 157 กรัม 47 42
15
6971274770057-4
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีแดง PS8051 157 กรัม 47 42
16
6935205335197
แท่นตัดเทปกาว 18 มม. No.810 สีฟ้า Deli 838 กรัม 75 67


รหัส 51605
ที่ตัดเทปพลาสติก

รหัส 6935205369857
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีฟ้า

รหัส 6935205369840
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีส้ม

รหัส 41602
ที่ตัดเทปกาวขนาด 2 นิ้ว รุ่นเหล็ก

รหัส 6935205335210
ที่ตัดเทปกาวขนาด 18 มม. No.811 สีฟ้า

รหัส 41604
ที่ตัดเทปพลาสติก หน้ากว้าง 2.5 นิ้ว สีชมพูฟ้า

รหัส 77000-01
ที่ตัดเทปกาวขนาด 2.5 นิ้ว รุ่นเหล็ก สีแดง

รหัส 6971274770064
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 คละสี

รหัส 6971274770064-1
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีส้ม

รหัส 6971274770064-2
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีฟ้า

รหัส 6971274770057
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว คละสี PS8051

รหัส 6971274770057-1
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีเหลือง PS8051

รหัส 6971274770057-2
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีส้ม PS8051

รหัส 6971274770057-3
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีฟ้า PS8051

รหัส 6971274770057-4
ที่ตัดเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว สีแดง PS8051

รหัส 6935205335197
แท่นตัดเทปกาว 18 มม. No.810 สีฟ้า Deli