ที่ตัดเทป
- ราคา sme ซื้อ 12 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
1
51605
ที่ตัดเทปพลาสติก 150 กรัม 22 19
2
6935205369857
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีฟ้า 200 กรัม 69 61
3
6935205369840
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีส้ม 200 กรัม 69 61
4
41602
ที่ตัดเทปกาวขนาด 2 นิ้ว รุ่นเหล็ก 135 กรัม 35 31
5
6935205335210
ที่ตัดเทปกาวขนาด 18 มม. No.811 สีฟ้า 350 กรัม 52 46
6
41604
ที่ตัดเทปพลาสติก หน้ากว้าง 2.5 นิ้ว สีชมพูฟ้า 136 กรัม 25 22
7
6971274770064
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 คละสี 173 กรัม 56 49
8
6971274770064-1
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีส้ม 173 กรัม 56 49
9
6971274770064-2
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีฟ้า 173 กรัม 56 49


รหัส 51605
ที่ตัดเทปพลาสติก

รหัส 6935205369857
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีฟ้า

รหัส 6935205369840
ที่ตัดเทปพรีเมี่ยมสีส้ม

รหัส 41602
ที่ตัดเทปกาวขนาด 2 นิ้ว รุ่นเหล็ก

รหัส 6935205335210
ที่ตัดเทปกาวขนาด 18 มม. No.811 สีฟ้า

รหัส 41604
ที่ตัดเทปพลาสติก หน้ากว้าง 2.5 นิ้ว สีชมพูฟ้า

รหัส 6971274770064
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 คละสี

รหัส 6971274770064-1
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีส้ม

รหัส 6971274770064-2
ที่ตัดเทป หน้ากว้าง 2.5นิ้ว NO.PS8061 สีฟ้า