บับเบิ้ลแบบแผ่น
- ราคา sme ซื้อ 100 แผ่นขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แผ่น
ราคา sme/แผ่น
ราคาปลีก/แผ่น
10231-1
บับเบิ้ลแบบแผ่น
25 ซม. x 1 เมตร
15 กรัม
1 2
10231-2
บับเบิ้ลแบบแผ่น
32.5 ซม. x 1 เมตร
15 กรัม
1 2
10231-3
บับเบิ้ลแบบแผ่น
65 ซม. x 1 เมตร
25 กรัม
3 4
10231-4
บับเบิ้ลแบบแผ่น
130 ซม. x 1 เมตร
50 กรัม
6 7

Lights
Lights
Lights
Lights