Lights
Lights
Lights
บับเบิ้ลแบบฉีกได้
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ความยาว 90 เมตร บวกลบประมาณ 5-10 เมตร ต่อการผลิต
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
10209
บับเบิ้ลกันกระแทก แบบฉีก เม็ดอากาศ 10 มม.
32 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
105 118
10210
บับเบิ้ลกันกระแทก แบบฉีก เม็ดอากาศ 10 มม.
65 ซม. x 100 ม.
2800 กรัม
204 230
10311
บับเบิ้ลกันกระแทก แบบฉีก เม็ดอากาศ 10 มม.
130 ซม. x 100 ม.
4700 กรัม
408 459
10312
กันกระแทกเม็ดโต (HLP-001)
37x27 ซม. ยาว 300 เมตร
4295 กรัม
370 416

Lights