บับเบิ้ลกันกระแทก
- รุ่น 4 ดาว หนา 32 แกรม ความยาว 90 เมตร บวกลบประมาณ 5-10 เมตร ต่อการผลิต
- รุ่น 5 ดาว หนา 40 แกรม ความยาว 100 เมตร บวกลบประมาณ 5-10 เมตร ต่อการผลิต
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1 10207
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 25 ซม. x 90 เมตร
800 กรัม
65 65
2 20207-01
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีฟ้า ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
3 20207-02
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูอ่อน ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
4 20207-03
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเขียว ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
5 20207-04
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเหลือง ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
6 20207-05
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
7 20207-06
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีม่วง ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
8 20207-07
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีดำ ขนาด 25 ซม. x 90 ม.
800 กรัม
69 69
9 10206
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 32.5 ซม. x 90 เมตร
1100 กรัม
85 85
10 20307-01
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีฟ้า ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
11 20307-02
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูอ่อน ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
12 20307-03
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเขียว ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
13 20307-04
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเหลือง ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
14 20307-05
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
15 20307-06
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีม่วง ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
16 20307-07
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีดำ ขนาด 32.5 ซม.x 90 ม.
1100 กรัม
82 82
17 10204
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 65 ซม. x 90 เมตร
2100 กรัม
139 139
18 20407-01
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีฟ้า ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
19 20407-02
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูอ่อน ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
20 20407-03
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเขียว ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
21 20407-04
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีเหลือง ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
22 20407-05
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
23 20407-06
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีม่วง ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
24 20407-07
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว สีดำ ขนาด 65 ซม. x 90 ม.
2100 กรัม
155 155
25 10202 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 130 ซม. x 90 เมตร
4100 กรัม
360 405
26 10208 บับเบิ้ล 5 ดาว ขนาด 25 ซม. x 100 เมตร
1200 กรัม
104 117
27 30401-1 บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
28 30401-2 บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
29 30401-3 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
30 30401-4 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเหลือง ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
31 30401-5 บับเบิ้ล 5 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
32 30401-6 บับเบิ้ล 5 ดาว สีม่วง ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
33 30401-7 บับเบิ้ล 5 ดาว สีดำ ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
34 10205 บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว ขนาด 32.5 ซม. x 100 เมตร
1600 กรัม
129 145
35 30201-1 บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
36 30201-2 บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
37 30201-3 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
38 30201-4 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเหลือง ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
39 30201-5 บับเบิ้ล 5 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
40 30201-6 บับเบิ้ล 5 ดาว สีม่วง ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
41 30201-7 บับเบิ้ล 5 ดาว สีดำ ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
42 10203 บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว ขนาด 65 ซม. x 100 เมตร
2600 กรัม
207 233
43 30301-1 บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
44 30301-2 บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
45 30301-3 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
46 30301-4 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเหลือง ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
47 30301-5 บับเบิ้ล 5 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
48 30301-6 บับเบิ้ล 5 ดาว สีม่วง ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
49 30301-7 บับเบิ้ล 5 ดาว สีดำ ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
50 10201 บับเบิ้ล 5 ดาว ขนาด 130 ซม. x 100 เมตร
5100 กรัม
416 468


Lights
Lights