บับเบิ้ลกันกระแทก
- รุ่น 4 ดาว หนา 32 แกรม ความยาว 90 เมตร บวกลบประมาณ 5-10 เมตร ต่อการผลิต
- รุ่น 5 ดาว หนา 40 แกรม ความยาว 100 เมตร บวกลบประมาณ 5-10 เมตร ต่อการผลิต
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
1 10302-01 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 25 ซม. x 70 เมตร
1328 กรัม
48 52
2 10302-02 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 32.5 ซม. x 70 เมตร
1578 กรัม
57 61
3 10302-03 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 65 ซม. x 70 เมตร
2728 กรัม
110 119
4 10207 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 25 ซม. x 90 เมตร
800 กรัม
90 102
5 10206 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 32.5 ซม. x 90 เมตร
1100 กรัม
122 137
6 10204
ราคาโปรฯ
บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 65 ซม. x 90 เมตร
2100 กรัม
150 150
7 10202 บับเบิ้ล 4 ดาว ขนาด 130 ซม. x 90 เมตร
4100 กรัม
360 405
8 10208 บับเบิ้ล 5 ดาว ขนาด 25 ซม. x 100 เมตร
1200 กรัม
104 117
9 30401-1 บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
10 30401-2 บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
11 30401-3 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
12 30401-4 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเหลือง ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
13 30401-5 บับเบิ้ล 5 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
14 30401-6 บับเบิ้ล 5 ดาว สีม่วง ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
15 30401-7 บับเบิ้ล 5 ดาว สีดำ ขนาด 25 ซม. x 100 ม.
1200 กรัม
104 117
16 10205 บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว ขนาด 32.5 ซม. x 100 เมตร
1600 กรัม
129 145
17 30201-1 บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
18 30201-2 บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
19 30201-3 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
20 30201-4 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเหลือง ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
21 30201-5 บับเบิ้ล 5 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
22 30201-6 บับเบิ้ล 5 ดาว สีม่วง ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
23 30201-7 บับเบิ้ล 5 ดาว สีดำ ขนาด 32.5 ซม. x 100 ม.
1600 กรัม
129 145
24 10203 บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว ขนาด 65 ซม. x 100 เมตร
2600 กรัม
207 233
25 30301-1 บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
26 30301-2 บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
27 30301-3 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
28 30301-4 บับเบิ้ล 5 ดาว สีเหลือง ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
29 30301-5 บับเบิ้ล 5 ดาว สีชมพูเข้ม ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
30 30301-6 บับเบิ้ล 5 ดาว สีม่วง ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
31 30301-7 บับเบิ้ล 5 ดาว สีดำ ขนาด 65 ซม. x 100 ม.
2600 กรัม
207 233
32 10201 บับเบิ้ล 5 ดาว ขนาด 130 ซม. x 100 เมตร
5100 กรัม
416 468


Lights
Lights