กล่องโฟม
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12005
กล่องโฟม ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 กก.
16x15x11.5 ซม.
55 กรัม 17 15
2
12008-2
กล่องโฟม ทรงสี่่เหลี่ยมผืนผ้า 1 กก. New
16x21.5x10 ซม.
60 กรัม 19 17
3
12001
กล่องโฟม 3 กก.
20.5x26.5x14 ซม.
100 กรัม 32 28
4
12003
กล่องโฟม 5 กก.
21.5x30.5x23.8 ซม.
150 กรัม 48 42
5
12003-2
กล่องโฟม 5 กก. New
22x31x24 ซม.
430 กรัม 44 39
6
12004
กล่องโฟม 10 กก.
25.5x37.5x31.5 ซม.
250 กรัม 61 54
7
12004-2
กล่องโฟม 10 กก. New
30x40x25 ซม.
630 กรัม 57 51
8
12006-1
กล่องโฟม 15 กก. (ทรงเตี้ย)
34.5x47.5x23.5 ซม.
300 กรัม 69 62
9
12006-2
กล่องโฟม 15 กก. (ทรงสูง)
29.5x39x33.5 ซม.
320 กรัม 69 62
10
12007
กล่องโฟม 20 กก.
35x47.5x35 ซม.
400 กรัม 99 88
11
12007-2
กล่องโฟม 20 กก. New
35x48x35.5 ซม.
800 กรัม 79 70
12
12008
กล่องโฟม 25 กก.
45x60x30 ซม.
600 กรัม 114 101
13
12008-4
กล่องโฟม 25 กก. New
45.5x61x32 ซม.
1000 กรัม 94 83
14
12009-1
กล่องโฟม ปิคนิคเล็ก 5 กก.
20*33*20 ซม.
190 กรัม 59 52
15
12009-2
กล่องโฟม ปิคนิคกลาง 7.5 กก.
26x37x25 ซม.
250 กรัม 84 75
16
12009-4
กล่องโฟม ปิคนิคเตี้ย 10 กก.
26.5x45.5x26 ซม.
300 กรัม 99 88
17
12009-3
กล่องโฟม ปิคนิคสูง 10 กก.
25x37x32 ซม.
320 กรัม 99 88
18
12008-3
กล่องโฟม 35 กก.
48x70x34 ซม.
700 กรัม 153 136


รหัส 12005 กล่องโฟม ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 กก.
ขนาด 16x15x11.5 ซม.
น้ำหนัก 55 กรัม
ราคาปลีก 17 บาท
ราคา sme 15 บาท

รหัส 12008-2 กล่องโฟม ทรงสี่่เหลี่ยมผืนผ้า 1 กก. New
ขนาด 16x21.5x10 ซม.
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคาปลีก 19 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12001 กล่องโฟม 3 กก.
ขนาด 20.5x26.5x14 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
ราคาปลีก 32 บาท
ราคา sme 28 บาท

รหัส 12003 กล่องโฟม 5 กก.
ขนาด 21.5x30.5x23.8 ซม.
น้ำหนัก 150 กรัม
ราคาปลีก 48 บาท
ราคา sme 42 บาท

รหัส 12003-2 กล่องโฟม 5 กก. New
ขนาด 22x31x24 ซม.
น้ำหนัก 430 กรัม
ราคาปลีก 44 บาท
ราคา sme 39 บาท

รหัส 12004 กล่องโฟม 10 กก.
ขนาด 25.5x37.5x31.5 ซม.
น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาปลีก 61 บาท
ราคา sme 54 บาท

รหัส 12004-2 กล่องโฟม 10 กก. New
ขนาด 30x40x25 ซม.
น้ำหนัก 630 กรัม
ราคาปลีก 57 บาท
ราคา sme 51 บาท

รหัส 12006-1 กล่องโฟม 15 กก. (ทรงเตี้ย)
ขนาด 34.5x47.5x23.5 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาปลีก 69 บาท
ราคา sme 62 บาท

รหัส 12006-2 กล่องโฟม 15 กก. (ทรงสูง)
ขนาด 29.5x39x33.5 ซม.
น้ำหนัก 320 กรัม
ราคาปลีก 69 บาท
ราคา sme 62 บาท

รหัส 12007 กล่องโฟม 20 กก.
ขนาด 35x47.5x35 ซม.
น้ำหนัก 400 กรัม
ราคาปลีก 99 บาท
ราคา sme 88 บาท

รหัส 12007-2 กล่องโฟม 20 กก. New
ขนาด 35x48x35.5 ซม.
น้ำหนัก 800 กรัม
ราคาปลีก 79 บาท
ราคา sme 70 บาท

รหัส 12008 กล่องโฟม 25 กก.
ขนาด 45x60x30 ซม.
น้ำหนัก 600 กรัม
ราคาปลีก 114 บาท
ราคา sme 101 บาท

รหัส 12008-4 กล่องโฟม 25 กก. New
ขนาด 45.5x61x32 ซม.
น้ำหนัก 1000 กรัม
ราคาปลีก 94 บาท
ราคา sme 83 บาท

รหัส 12009-1 กล่องโฟม ปิคนิคเล็ก 5 กก.
ขนาด 20*33*20 ซม.
น้ำหนัก 190 กรัม
ราคาปลีก 59 บาท
ราคา sme 52 บาท

รหัส 12009-2 กล่องโฟม ปิคนิคกลาง 7.5 กก.
ขนาด 26x37x25 ซม.
น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาปลีก 84 บาท
ราคา sme 75 บาท

รหัส 12009-4 กล่องโฟม ปิคนิคเตี้ย 10 กก.
ขนาด 26.5x45.5x26 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาปลีก 99 บาท
ราคา sme 88 บาท

รหัส 12009-3 กล่องโฟม ปิคนิคสูง 10 กก.
ขนาด 25x37x32 ซม.
น้ำหนัก 320 กรัม
ราคาปลีก 99 บาท
ราคา sme 88 บาท

รหัส 12008-3 กล่องโฟม 35 กก.
ขนาด 48x70x34 ซม.
น้ำหนัก 700 กรัม
ราคาปลีก 153 บาท
ราคา sme 136 บาท