ถุง OPP ฝากาว
ความหนา ประมาณ 0.5 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
51103-9
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 3x5 ซม. 15 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 14 13
2
51103-10
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 4x6 ซม. 25 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 15 14
3
51103-13
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 6x10 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 21 20
4
51103-1
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 8x12 ซม. 80 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 23 22
5
51103-2
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 15x20 ซม. 120 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 28 27
6
51103-3
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 16x25 ซม. 160 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 29
7
51103-4
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 18x30 ซม. 220 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 42 41
8
51103-5
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 20x30 ซม. 240 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 43 42
9
51103-6
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 22x24 ซม. 310 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 49
10
51103-15
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 22x34 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 46 45
11
51102
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 25x34 ซม. 420 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 77 71
12
51103-7
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 28x40 ซม. 470 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 68 67
13
51103-8
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 32x45 ซม. 470 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 83 77
14
51101
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 35x45 ซม. 650 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 108 100
15
51103-14
ถุง OPP ฝากาว ขนาด 45x65 ซม. 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 158 147

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights