ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้
- ราคา sme ซื้อ 1 กก. ขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (ไทย)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคา
1
11931-20
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 3x5 ซม.
100 กรัม
20 บาท/ขีด
2
11931-1
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 4x6 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
3
11931-2
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 5x7 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
4
11931-3
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 6x8 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
5
11931-4
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 7x10 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
6
11931-5
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 8x12 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
7
11931-6
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 9x13 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
8
11931-7
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 10x15 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
9
11931-8
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 12x17 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
10
11931-9
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 13x20 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
11
11931-10
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 15x23 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
12
11931-11
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 16x22 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
13
11931-12
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 18x28 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
14
11931-13
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 20x30 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
15
11931-14
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 23x35 ซม. (9x14 นิ้ว)
100 กรัม
16 บาท/ขีด
16
11931-15
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 25x38 ซม. (10x15 นิ้ว)
100 กรัม
16 บาท/ขีด
17
11931-16
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 30x42 ซม. (12x16 นิ้ว)
100 กรัม
16 บาท/ขีด
18
11931-17
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 30x46 ซม. (12x18 นิ้ว)
100 กรัม
16 บาท/ขีด
19
11931-18
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 33x51 ซม. (13x20 นิ้ว)
100 กรัม
16 บาท/ขีด
20
11931-19
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 36*56 ซม. (14x22 นิ้ว)
100 กรัม
16 บาท/ขีด
21
11931-21
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 ขีด) ขนาด 19x28 ซม.
100 กรัม
16 บาท/ขีด
22
11931-020
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 3x5 ซม.
1000 กรัม
157 บาท/กก.
23
11931-01
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 4x6 ซม.
1000 กรัม
119 บาท/กก.
24
11931-02
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 5x7 ซม.
1000 กรัม
119 บาท/กก.
25
11931-03
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 6x8 ซม.
1000 กรัม
119 บาท/กก.
26
11931-04
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 7x10 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
27
11931-05
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 8x12 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
28
11931-06
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 9x13 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
29
11931-07
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 10x15 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
30
11931-08
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 12x17 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
31
11931-09
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 13x20 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
32
11931-010
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 15x23 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
33
11931-011
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 16x22 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
34
11931-012
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 18x28 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
35
11931-013
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 20x30 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.
36
11931-014
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 23x35 ซม. (9x14 นิ้ว)
1000 กรัม
117 บาท/กก.
37
11931-015
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 25x38 ซม. (10x15 นิ้ว)
1000 กรัม
117 บาท/กก.
38
11931-016
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 30x42 ซม. (12x16 นิ้ว)
1000 กรัม
117 บาท/กก.
39
11931-017
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 30x46 ซม. (12x18 นิ้ว)
1000 กรัม
117 บาท/กก.
40
11931-018
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 33x51 ซม. (13x20 นิ้ว)
1000 กรัม
117 บาท/กก.
41
11931-019
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 36*56 ซม. (14x22 นิ้ว)
1000 กรัม
117 บาท/กก.
42
11931-021
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (1 กก.) ขนาด 19x28 ซม.
1000 กรัม
117 บาท/กก.

Lights
Lights
Lights
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ (นำเข้า)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
11933-1
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ ขนาด 12*18 ซม.
190 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 37 35
2
11933-2
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ ขนาด 13*19 ซม.
220 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 43 40
3
11933-3
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ ขนาด 15*20 ซม.
245 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 50 47
4
11933-4
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ ขนาด 16*24 ซม.
320 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 62 58
5
11933-5
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ ขนาด 18*26 ซม.
370 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 75 70
6
11933-6
ถุงซิปล็อคใสตั้งไม่ได้ ขนาด 20*30 ซม.
505 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 96 89

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights