ถุงซิปล็อคแบบมีหูหิ้ว
- สำหรับใส่ขนมปัง เบเกอรี่ พลาสติกหนา แบบมีหูหิ้ว
- สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมสร้างเอกลักษณ์ให้มีความแตกต่างมากขึ้น
- สินค้าขายใบ ราคา sme ซื้อ 50 ใบขึ้นไป สินค้าขายแพ็ค ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
11929-1
ถุงซิปล็อคแบบหูหิ้ว ขนาด 17x24x8 ซม.
100 กรัม
50 ใบ 7 บาท/ใบ 6 บาท/ใบ
2
11929-2
ถุงซิปล็อคแบบหูหิ้ว ขนาด 19x26x8 ซม.
100 กรัม
50 ใบ 9 บาท/ใบ 8 บาท/ใบ
3
11929-3
ถุงซิปล็อคแบบหูหิ้ว ขนาด 21x28x8 ซม.
100 กรัม
50 ใบ 12 บาท/ใบ 11 บาท/ใบ
4
11937-1
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว พิมพ์ลาย hellow toast สีขาว ขนาด 30x27x10 ซม.
670 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 236 บาท/แพ็ค 219 บาท/แพ็ค
5
11937-2
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว พิมพ์ลาย love you ใส ขนาด 30x27x10 ซม.
670 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 236 บาท/แพ็ค 219 บาท/แพ็ค
6
11937-3
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว พิมพ์ลาย bakery สีเหลืองอ่อน ขนาด 30x27x10 ซม.
670 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 236 บาท/แพ็ค 219 บาท/แพ็ค
7
11940-1
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 10x20 ซม.
350 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 118 บาท/แพ็ค 110 บาท/แพ็ค
8
11940-2
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 12x22 ซม.
430 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 135 บาท/แพ็ค 125 บาท/แพ็ค
9
11940-3
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 14x24 ซม.
550 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 149 บาท/แพ็ค 138 บาท/แพ็ค
10
11940-4
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 16x26 ซม.
670 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 203 บาท/แพ็ค 189 บาท/แพ็ค
11
11940-5
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 18x28 ซม.
740 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 227 บาท/แพ็ค 211 บาท/แพ็ค
12
11940-6
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 20x30 ซม.
860 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 252 บาท/แพ็ค 234 บาท/แพ็ค
13
11940-7
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด 23x33 ซม.
900 กรัม
50 ใบ/แพ็ค 304 บาท/แพ็ค 283 บาท/แพ็ครหัส 11929-1
ถุงซิปล็อคแบบหูหิ้ว
ขนาด 17x24x8 ซม.

รหัส 11929-2
ถุงซิปล็อคแบบหูหิ้ว
ขนาด 19x26x8 ซม.

รหัส 11929-3
ถุงซิปล็อคแบบหูหิ้ว
ขนาด 21x28x8 ซม.

รหัส 11937-1
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว พิมพ์ลาย hellow toast สีขาว
ขนาด 30x27x10 ซม.

รหัส 11937-2
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว พิมพ์ลาย love you ใส
ขนาด 30x27x10 ซม.

รหัส 11937-3
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว พิมพ์ลาย bakery สีเหลืองอ่อน
ขนาด 30x27x10 ซม.

รหัส 11940-1
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 10x20 ซม.

รหัส 11940-2
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 12x22 ซม.

รหัส 11940-3
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 14x24 ซม.

รหัส 11940-4
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 16x26 ซม.

รหัส 11940-5
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 18x28 ซม.

รหัส 11940-6
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 20x30 ซม.

รหัส 11940-7
ถุงซิปล็อค มีหูหิ้ว สีขาวขุ่น
ขนาด 23x33 ซม.