ถุง ปณ หนา 50 ไมครอน
- 1 มัดมีประมาณ 100 ใบ +-5 ใบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
1-99 ใบ
100-999 ใบ
1000-9999 ใบ
10000 ใบขึ้นไป
1
51738
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 13*30 ซม. 4 กรัม 1 0.35 0.34 0.33
2
51748
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 17*30 ซม. 5 กรัม 1 0.35 0.34 0.33
3
51754
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 20*30 ซม. 6 กรัม 1 0.40 0.39 0.38
4
51747
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 20*35 ซม. 7 กรัม 2 0.48 0.47 0.46
5
51746
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 25*35 ซม. 4 กรัม 2 0.59 0.57 0.56
6
51745
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 28*42 ซม. 11 กรัม 3 0.82 0.80 0.78
7
51757
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 30*42 ซม. 12 กรัม 3 0.88 0.85 0.84
8
51764
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 32*45 ซม. 14 กรัม 3 0.98 0.96 0.94
9
51744
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 35*45 ซม. 15 กรัม 3 1.09 1.06 1.05
10
51743
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 35*50 ซม. 18 กรัม 6 2.18 2.13 2.09
11
51742
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 38*52 ซม. 18 กรัม 4 1.52 1.49 1.46
12
51762-1
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 45x55 ซม. 27 กรัม 5 1.80 1.76 1.73
13
51741
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 45*60 ซม. 25 กรัม 6 2.08 2.02 1.99
14
51740
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 50*60 ซม. 29 กรัม 6 2.32 2.26 2.22
15
51739
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว ขนาด 60*80 ซม. 45 กรัม 10 3.71 3.62 3.55

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
1-99 ใบ
100-999 ใบ
1000-9999 ใบ
10000 ใบขึ้นไป
1
51752
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 17*30 ซม. 4 กรัม 3 0.88 0.85 0.84
2
51737
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 17*30 ซม. 4 กรัม 3 0.88 0.85 0.84
3
51736
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 17*30 ซม. 4 กรัม 3 0.88 0.85 0.84
4
51772
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 17*30 ซม. 4 กรัม 3 0.88 0.85 0.84
5
51721
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 20*30 ซม. 4 กรัม 2 0.58 0.56 0.55
6
51753
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 20*30 ซม. 4 กรัม 2 0.58 0.56 0.55
7
51759
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 20*30 ซม. 4 กรัม 2 0.58 0.56 0.55
8
51760
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 20*35 ซม. 4 กรัม 3 0.86 0.84 0.83
9
51735
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 20*35 ซม. 4 กรัม 3 0.86 0.84 0.83
10
51734
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 20*35 ซม. 4 กรัม 3 0.86 0.84 0.83
11
51720
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 25*35 ซม. 5 กรัม 4 1.44 1.40 1.38
12
51755
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 25*35 ซม. 5 กรัม 4 1.44 1.40 1.38
13
51756
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 25*35 ซม. 5 กรัม 4 1.44 1.40 1.38
14
51773
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 25*35 ซม. 5 กรัม 4 1.44 1.40 1.38
15
51761
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 28*42 ซม. 6 กรัม 5 1.93 1.88 1.85
16
51732
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 28*42 ซม. 6 กรัม 5 1.93 1.88 1.85
17
51729
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 28*42 ซม. 6 กรัม 5 1.93 1.88 1.85
18
51774
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 28*42 ซม. 6 กรัม 5 1.93 1.88 1.85
19
51733
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 30*42 ซม. 6 กรัม 4 1.26 1.23 1.21
20
51728
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 30*42 ซม. 6 กรัม 4 1.26 1.23 1.21
21
51719
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 32*45 ซม. 6 กรัม 5 1.81 1.77 1.74
22
51758
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 32*45 ซม. 6 กรัม 5 1.81 1.77 1.74
23
51763
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 32*45 ซม. 6 กรัม 5 1.81 1.77 1.74
24
51769
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีดำ ขนาด 32*45 ซม. 6 กรัม 5 1.81 1.77 1.74
25
51771
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 35*45 ซม. 6 กรัม 5 1.87 1.83 1.79
26
51778
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 32*45 ซม. 6 กรัม 5 1.81 1.77 1.74
27
51765
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 35*45 ซม. 6 กรัม 5 1.87 1.83 1.79
28
51727
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 35*45 ซม. 6 กรัม 5 1.87 1.83 1.79
29
51775
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 35*45 ซม. 6 กรัม 5 1.87 1.83 1.79
30
51767
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 38*52 ซม. 7 กรัม 9 3.25 3.17 3.12
31
51731
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 38*52 ซม. 7 กรัม 9 3.25 3.17 3.12
32
51725
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 38*52 ซม. 7 กรัม 9 3.25 3.17 3.12
33
51776
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 38*52 ซม. 7 กรัม 9 3.25 3.17 3.12
34
51768
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเหลือง ขนาด 45*60 ซม. 8 กรัม 8 3.12 3.04 2.99
35
51730
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า ขนาด 45*60 ซม. 8 กรัม 8 3.12 3.04 2.99
36
51724
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 45*60 ซม. 8 กรัม 8 3.12 3.04 2.99
37
51777
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีเขียว ขนาด 45*60 ซม. 8 กรัม 8 3.12 3.04 2.99
38
51723
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีชมพู ขนาด 50*60 ซม. 8 กรัม 9 3.59 3.50 3.44