กล่องพิซซ่า
- กระดาษ ki 125 ผลิตจากกระดาษลูกฟูกลอน E
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป
- ราคารับโรงงาน = เต็มคันรถ 4 ล้อกลาง ยอด 50,000-70,000 นำรถไปรับเองที่โรงงาน
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคา ปลีก
ราคา sme
33264
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว
8นิ้วx8นิ้วx4ซม.
60 กรัม 9 8
33265
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว
10นิ้วx10นิ้วx4ซม.
80 กรัม 12 11
33266
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว
12นิ้วx12นิ้วx4ซม.
120 กรัม 15 14
8859272750098
กล่องพิซซ่า ลูกฟูก 4 เหลี่ยม 7.5 นิ้ว
7.5x7.5x1.5 นิ้ว
53 กรัม 7 6
8859272750159
กล่องพิซซ่า ลูกฟูก 4เหลี่ยม 8.5 นิ้ว
8.5x8.5x1.5 นิ้ว
70 กรัม 8 7
8859272750210
กล่องพิซซ่า ลูกฟูก 4 เหลี่ยม 10.5 นิ้ว
7.5x7.5x1.5 นิ้ว
81 กรัม 12 11

Lights
Lights

กล่องพิซซ่าพิมพ์ลาย
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859272750029-1
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม A1 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 340 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 40.-
ราคา sme/แพ็ค 39.-

รหัส 8859272750029-2
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม A2 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 340 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 40.-
ราคา sme/แพ็ค 39.-

รหัส 8859272750029-3
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม A3 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 340 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 40.-
ราคา sme/แพ็ค 39.-

รหัส 8859272750050-1
กล่องพิซซ่า 4เหลี่ยม D1 7 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 520 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 42.-
ราคา sme/แพ็ค 41.-

รหัส 8859272750050-2
กล่องพิซซ่า 4เหลี่ยม D2 7 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 520 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 42.-
ราคา sme/แพ็ค 41.-

รหัส 8859272750081-1
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม B1 7.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 430 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 50.-
ราคา sme/แพ็ค 48.-

รหัส 8859272750081-2
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม B2 7.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 430 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 50.-
ราคา sme/แพ็ค 48.-

รหัส 8859272750081-3
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม B3 7.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 430 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 50.-
ราคา sme/แพ็ค 48.-

รหัส 8859272750142-1
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม C1 8.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 560 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 63.-
ราคา sme/แพ็ค 61.-

รหัส 8859272750142-2
กล่องพิซซ่า 8เหลี่ยม C2 8.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 560 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 63.-
ราคา sme/แพ็ค 61.-

รหัส 8859272750203-1
กล่องพิซซ่า 4เหลี่ยม E1 10.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 1100 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 92.-
ราคา sme/แพ็ค 90.-

รหัส 8859272750203-2
กล่องพิซซ่า 4เหลี่ยม E2 10.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 1100 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 92.-
ราคา sme/แพ็ค 90.-