กระดาษรองนึ่ง
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 51104-1 กระดาษรองนึ่งทรงกลม 7.5 ซม. 10 กรัม 50 แผ่น/แพ็ค 19 18
2 51104-2 กระดาษรองนึ่งทรงกลม 11 ซม. 20 กรัม 50 แผ่น/แพ็ค 23 22
3 51104-3 กระดาษรองนึ่งทรงกลม 16 ซม. 40 กรัม 50 แผ่น/แพ็ค 32 31
4 51104-4 กระดาษรองนึ่งทรงกลม 21.6 ซม. 80 กรัม 50 แผ่น/แพ็ค 37 36
5 51104-5 กระดาษรองนึ่งทรงกลม แบบเจาะรู 4 นิ้ว 40 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 30 29
6 51104-6 กระดาษรองนึ่งทรงกลม แบบเจาะรู 6 นิ้ว 75 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 39 38
7 51104-8 กระดาษรองนึ่งทรงกลม แบบเจาะรู 8 นิ้ว 140 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 62 61
8 51104-9 กระดาษรองนึ่งทรงกลม แบบเจาะรู 9 นิ้ว 165 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 71 66
9 51104-10 กระดาษรองนึ่งทรงกลม แบบเจาะรู 13 นิ้ว 325 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 116 108
10 51104-11 กระดาษรองนึ่งสี่เหลี่ยม 6x6 ซม. 80 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 21 20
11 51104-12 กระดาษรองนึ่งสี่เหลี่ยม 7x7 ซม. 100 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 27 26
12 51104-13 กระดาษรองนึ่งสี่เหลี่ยม 8x8 ซม. 130 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 34 33

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights