กระดาษห่ออาหาร
- สำหรับห่อขนม / อาหาร
- food grade ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ราคา sme ซื้อยกลัง(คละได้ในราคาเท่ากัน)
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859469414420 กระดาษห่ออาหาร ลายอาหารเช้า ขนาด 30x30 ซม. 485 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 99 97
2 8859469414437 กระดาษห่ออาหาร ลายใบไม้ ขนาด 30x30 ซม. 475 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 99 97
3 8859469413010 กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์อังกฤษ ขนาด 30x30 ซม. 495 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 99 97
4 8859469413379 กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์ไทย ขนาด 30x30 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 99 97
5 8859469413386 กระดาษห่ออาหาร ลายเบเกอรี่ ขนาด 30x30 ซม. 480 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 99 97
6 8859469412310 กระดาษห่ออาหาร ลายใบตองเทียม ขนาด 30x30 ซม. 790 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 169 166
7 8859469409365 กระดาษห่ออาหาร สีขาว ขนาด 30x30 ซม. 420 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 72 71
8 6922976536243 กระดาษห่ออาหาร ลาย DAILY LIFE สีน้ำตาล ขนาด 30x30 ซม. 375 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 118 110
9 8859024602002 กระดาษห่ออาหาร(เบอร์เกอร์) คละลาย ขนาด 30x30 ซม. 405 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 114 112
10 8859438800223 กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์12x12ลาย Tasty Hot Fresh UTRAY ขนาด 30x30 ซม. 534 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 82 78
11 50309-1 กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์ สีขาว ขนาด 30x30 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 134 125
12 50309-2 กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์ สีน้ำตาล ขนาด 30x30 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 134 125
13 50309-3 กระดาษห่ออาหาร ลายขนมสีส้ม ขนาด 28.5x29.5 ซม. 175 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 34 33
14 50309-4 กระดาษห่ออาหาร ลายนกฟามิงโก้สีชมพู ขนาด 28.5x29.5 ซม. 175 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 34 33
15 50309-5 กระดาษไขห่ออาหาร ลายหัวใจเล็กแดง ขนาด 21.5x25 ซม. 195 กรัม 50 แผ่น/กล่อง 10 กล่อง 47 46
16 50309-6 กระดาษไขห่ออาหาร ลายโลโก้เหลือง ขนาด 21.5x25 ซม. 195 กรัม 50 แผ่น/กล่อง 10 กล่อง 47 46
17 50309-7 กระดาษไขห่ออาหาร ลายมาการองชมพู ขนาด 21.5x25 ซม. 195 กรัม 50 แผ่น/กล่อง 10 กล่อง 47 46
18 50309-8 กระดาษห่ออาหารซับน้ำมัน ลายตารางเหลือง ขนาด 30x30 ซม. 350 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 10 แพ็ค 105 98
19 50309-9 กระดาษห่ออาหารซับน้ำมัน ลายตารางน้ำเงิน ขนาด 30x30 ซม. 350 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 10 แพ็ค 105 98รหัส 8859469414420
กระดาษห่ออาหาร ลายอาหารเช้า
100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 97 บาท

รหัส 8859469414437
กระดาษห่ออาหาร ลายใบไม้
100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 97 บาท

รหัส 8859469413010
กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์อังกฤษ
100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 97 บาท

รหัส 8859469413379
กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์ไทย
100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 97 บาท

รหัส 8859469413386
กระดาษห่ออาหาร ลายเบเกอรี่
100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 99 บาท
ราคา sme/แพ็ค 97 บาท

รหัส 8859469412310
กระดาษห่ออาหาร ลายใบตองเทียม
100 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 169 บาท
ราคา sme/แพ็ค 166 บาท

รหัส 8859469409365
กระดาษห่ออาหาร สีขาว
100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท

รหัส 6922976536243
กระดาษห่ออาหาร ลาย DAILY LIFE สีน้ำตาล
100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 118 บาท
ราคา sme/แพ็ค 110 บาท

รหัส 8859024602002
กระดาษห่ออาหาร(เบอร์เกอร์) คละลาย
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 114 บาท
ราคา sme/แพ็ค 112 บาท

รหัส 8859438800223
กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์12x12ลาย Tasty Hot Fresh UTRAY
100 แผ่น/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
ราคา sme/แพ็ค 78 บาท

รหัส 50309-1
กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์ สีขาว
100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 134 บาท
ราคา sme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 50309-2
กระดาษห่ออาหาร ลายหนังสือพิมพ์ สีน้ำตาล
100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 134 บาท
ราคา sme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 50309-3
กระดาษห่ออาหาร ลายขนมสีส้ม
50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 34 บาท
ราคา sme/แพ็ค 33 บาท

รหัส 50309-4
กระดาษห่ออาหาร ลายนกฟามิงโก้สีชมพู
50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 34 บาท
ราคา sme/แพ็ค 33 บาท

รหัส 50309-5
กระดาษไขห่ออาหาร ลายหัวใจเล็กแดง
50 แผ่น/กล่อง(10 กล่อง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท

รหัส 50309-6
กระดาษไขห่ออาหาร ลายโลโก้เหลือง
50 แผ่น/กล่อง(10 กล่อง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท

รหัส 50309-7
กระดาษไขห่ออาหาร ลายมาการองชมพู
50 แผ่น/กล่อง(10 กล่อง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท

รหัส 50309-8
กระดาษห่ออาหารซับน้ำมัน ลายตารางเหลือง
100 แผ่น/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคา sme/แพ็ค 98 บาท

รหัส 50309-9
กระดาษห่ออาหารซับน้ำมัน ลายตารางน้ำเงิน
100 แผ่น/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคา sme/แพ็ค 98 บาท