กระดาษฝอยกันกระแทก
- สามารถใช้กันกระแทกในการห่อพัสดุ หรือใช้รองสินค้า เช่น แก้ว น้ำหอม เครื่องสำอาง เป็นต้น
- ลดการใช้พลาสติก เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนได้
- ราคา sme ซื้อ 50 ถุง ขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัส
สินค้า
น้ำหนัก/ถุง
ราคา sme/ถุง
ราคาปลีก/ถุง
1
11306-8
กระดาษลัง
100 กรัม
17 19
2
11306-16
กระดาษฝอย (ลูกฟูก)
100 กรัม
17 19
3
11306-15
กระดาษคราฟท์ฝอย
100 กรัม
17 19
4
11306-4
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเหลืองอ่อน)
100 กรัม
17 19
5
11306-13
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเหลืองทอง)
100 กรัม
17 19
6
11306-2
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเขียวอ่อน)
100 กรัม
17 19
7
11306-10
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเขียว)
100 กรัม
17 19
8
11306-1
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีฟ้า)
100 กรัม
17 19
9
11306-3
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีชมพูอ่อน)
100 กรัม
17 19
10
11306-14
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีชมพูเข้ม)
100 กรัม
17 19
11
11306-12
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีส้ม)
100 กรัม
17 19
12
11306-5
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีม่วง)
100 กรัม
17 19
13
11306-7
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีครีม)
100 กรัม
17 19
14
11306-6
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีพีช)
100 กรัม
17 19รหัส 11306-8
กระดาษลัง

รหัส 11306-16
กระดาษฝอย (ลูกฟูก)

รหัส 11306-15
กระดาษคราฟท์ฝอย

รหัส 11306-4
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเหลืองอ่อน)

รหัส 11306-13
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเหลืองทอง)

รหัส 11306-2
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเขียวอ่อน)

รหัส 11306-10
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีเขียว)

รหัส 11306-1
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีฟ้า)

รหัส 11306-3
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีชมพูอ่อน)

รหัส 11306-14
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีชมพูเข้ม)

รหัส 11306-12
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีส้ม)

รหัส 11306-5
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีม่วง)

รหัส 11306-7
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีครีม)

รหัส 11306-6
กระดาษฝอยสีพาสเทล (สีพีช)