ขวด PP
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 20106-16
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา 100 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3150 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 220.-
ราคา sme/แพ็ค 216.-

รหัส 20106-15
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1800 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 220.-
ราคา sme/แพ็ค 216.-

รหัส 20106-20
ขวด PP ปากกด+ฝา 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1650 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 220.-
ราคา sme/แพ็ค 216.-

รหัส 20106-26
ขวด PP รังนก+ฝา 140 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 20106-13
ขวด PP ปากเกลียวดาว+ฝา 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1800 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 20106-9
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา 160 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 223.-
ราคา sme/แพ็ค 219.-

รหัส 20106-5
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา 180 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 242.-
ราคา sme/แพ็ค 238.-

รหัส 20106-8
ขวด PP ปากกลาง+ฝา 180 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2100 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 242.-
ราคา sme/แพ็ค 238.-

รหัส 20106-7
ขวด PP ปากกลาง+ฝา 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 245.-
ราคา sme/แพ็ค 241.-

รหัส 20106-21
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 247.-
ราคา sme/แพ็ค 243.-

รหัส 20106-6
ขวด PP ปากกลาง+ฝา 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 247.-
ราคา sme/แพ็ค 243.-

รหัส 20106-17
ขวด PP ทวิช+ฝา 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20106-27
ขวด PP โบลิ่งเรียบ+ฝาปาก 30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3280 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 290.-
ราคา sme/แพ็ค 285.-

รหัส 20106-3
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2400 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 275.-
ราคา sme/แพ็ค 270.-

รหัส 20106-1
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20106-18
ขวด PP ทวิช+ฝา 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 287.-
ราคา sme/แพ็ค 282.-

รหัส 20106-23
ขวด PP เหลี่ยมฝาเกลียว+ฝาปาก 30 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2400 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 316.-
ราคา sme/แพ็ค 308.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
20106-16
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา ขนาด 100 cc 3150 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 220 216
2
20106-15
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา ขนาด 120 cc 1800 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 220 216
3
20106-20
ขวด PP ปากกด+ฝา ขนาด 120 cc 1650 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 220 216
4
20106-26
ขวด PP รังนก+ฝา ขนาด 140 cc 1500 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 226 223
5
20106-13
ขวด PP ปากเกลียวดาว+ฝา ขนาด 150 cc 1800 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 226 223
6
20106-9
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา ขนาด 160 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 223 219
7
20106-5
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา ขนาด 180 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 242 238
8
20106-8
ขวด PP ปากกลาง+ฝา ขนาด 180 cc 2100 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 242 238
9
20106-7
ขวด PP ปากกลาง+ฝา ขนาด 200 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 245 241
10
20106-21
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา ขนาด 220 cc 2700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 247 243
11
20106-6
ขวด PP ปากกลาง+ฝา ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 247 243
12
20106-17
ขวด PP ทวิช+ฝา ขนาด 250 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
13
20106-27
ขวด PP โบลิ่งเรียบ+ฝาปาก 30 ขนาด 250 cc 3280 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 290 285
14
20106-3
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา ขนาด 250 cc 2400 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 275 270
15
20106-1
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา ขนาด 300 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
16
20106-18
ขวด PP ทวิช+ฝา ขนาด 300 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 287 282
17
20106-23
ขวด PP เหลี่ยมฝาเกลียว+ฝาปาก 30 ขนาด 300 cc 2400 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 316 308