ขวด PET
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 20108-39
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 50 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 299.-
ราคา sme/แพ็ค 294.-

รหัส 20108-40
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 80 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2100 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 299.-
ราคา sme/แพ็ค 294.-

รหัส 20108-41
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 100 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2400 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 290.-
ราคา sme/แพ็ค 285.-

รหัส 20108-45
ขวด PET แคปซูล+ฝาปาก 30 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 289.-

รหัส 20121-22
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 251.-
ราคา sme/แพ็ค 249.-

รหัส 20121-5
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 21119-1
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 21119-2
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 120 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-29
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 140 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20108-13
ขวด PET เหลี่ยมเรียบ+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 308.-
ราคา sme/แพ็ค 302.-

รหัส 20108-37
ขวด PET แม็กกี้+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 276.-
ราคา sme/แพ็ค 272.-

รหัส 20108-47
ขวด PET เหลี่ยมเรียบคอเว้า+ฝาปาก 30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3115 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 295.-
ราคา sme/แพ็ค 284.-

รหัส 20108-8
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 279.-
ราคา sme/แพ็ค 274.-

รหัส 20108-9
ขวด PET รังนก+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20121-1
ขวด PET แบนเรียบโค้งหรือมินิ+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 295.-
ราคา sme/แพ็ค 290.-

รหัส 21118-10
ขวด PET เหลี่ยมเรียบคอยาว+ฝาปาก34 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 313.-
ราคา sme/แพ็ค 307.-

รหัส 21118-12
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 276.-
ราคา sme/แพ็ค 272.-

รหัส 21118-2
ขวด PET โยเกิร์ต+ฝาปาก34 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 333.-
ราคา sme/แพ็ค 328.-

รหัส 21118-9
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 150 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20108-38
ขวด PET ครีมมี่+ฝาปาก30 160 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 290.-
ราคา sme/แพ็ค 285.-

รหัส 20108-4
ขวด PET เรดดี้เรียบ+ฝาปาก30 160 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-5
ขวด PET เอวเว้า+ฝาปาก30 160 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20121-11
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 160 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1950 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 259.-
ราคา sme/แพ็ค 255.-

รหัส 21119-10
ขวด PET เรดดี้ลายหรือเรดดี้+ฝาปาก30 160 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-20
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 180 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20121-10
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 180 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2100 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 285.-
ราคา sme/แพ็ค 280.-

รหัส 21119-20
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 180 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1950 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-28
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1950 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-3
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-36
ขวด PET มิรินหรือมิลิน+ฝาปาก30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 314.-
ราคา sme/แพ็ค 309.-

รหัส 20121-12
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2400 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 285.-
ราคา sme/แพ็ค 282.-

รหัส 21118-1
ขวด PET ทรงกลม+ฝาปาก34 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 308.-
ราคา sme/แพ็ค 302.-

รหัส 21119-16
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 21119-17
ขวด PET แบนเรียบ+ฝาปาก30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 21119-4
ขวด PET กรวยสามเหลี่ยม+ฝาปาก30 200 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 294.-
ราคา sme/แพ็ค 289.-

รหัส 20108-10
ขวด PET ลูกส้ม+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20108-16
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20108-23
ขวด PET กระปุกหรือกลมเรียบ+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 20108-31
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 20108-7
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 309.-
ราคา sme/แพ็ค 304.-

รหัส 20121-13
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2550 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 302.-
ราคา sme/แพ็ค 297.-

รหัส 20121-3
ขวด PET เพนกวิน+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 290.-
ราคา sme/แพ็ค 285.-

รหัส 21118-3
ขวด PET กระปุกNKหรือกระปุกลาย+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 21119-11
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 21119-12
ขวด PET หยดน้ำเรียบ+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-

รหัส 21119-18
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 21119-3
ขวด PET เอวสลิม+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 270.-
ราคา sme/แพ็ค 265.-

รหัส 21119-5
ขวด PET หมี+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 273.-
ราคา sme/แพ็ค 268.-

รหัส 21119-6
ขวด PET ช้าง+ฝาปาก30 220 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 280.-
ราคา sme/แพ็ค 275.-

รหัส 20108-11
ขวด PET วิสกี้หรือคอยาว+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 20108-12
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 320.-
ราคา sme/แพ็ค 314.-

รหัส 20108-15
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 20108-19
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 285.-
ราคา sme/แพ็ค 280.-

รหัส 20108-21
ขวด PET กลมเรียบสูงหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 285.-
ราคา sme/แพ็ค 280.-

รหัส 20108-25
ขวด PET ศรีสุขหรือหอคอย+ฝาปาก34 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 327.-
ราคา sme/แพ็ค 321.-

รหัส 20108-26
ขวด PET สามเหลี่ยม+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 20108-27
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2400 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 283.-
ราคา sme/แพ็ค 278.-

รหัส 20108-32
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 20108-35
ขวด PET แจกันหรือกรวยเรียบ+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 283.-
ราคา sme/แพ็ค 278.-

รหัส 20108-6
ขวด PET แบนหรือแบนเรียบ+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 295.-
ราคา sme/แพ็ค 290.-

รหัส 20121-14
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2550 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 302.-
ราคา sme/แพ็ค 297.-

รหัส 20121-20
ขวด PET แคปซูล+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3550 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 296.-
ราคา sme/แพ็ค 291.-

รหัส 20121-9
ขวด PET แบนเรียบเหลี่ยม+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 304.-
ราคา sme/แพ็ค 299.-

รหัส 21118-4
ขวด PET เหลี่ยมเรียบอ้วน+ฝาปาก29 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 320.-
ราคา sme/แพ็ค 314.-

รหัส 21118-5
ขวด PET เหลี่ยมคอสั้น+ฝาปาก34 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 320.-
ราคา sme/แพ็ค 314.-

รหัส 21118-6
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก34 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 333.-
ราคา sme/แพ็ค 328.-

รหัส 21118-7
ขวด PET แบนสวีท(หนา)หรือแบนเตี้ย+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3300 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 332.-
ราคา sme/แพ็ค 326.-

รหัส 21119-14
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3750 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 21119-21
ขวด PET ศรีสุขหรือทรงเหลี่ยมคอเว้า+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 21119-7
ขวด PET กรวยสี่เหลี่ยม+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 21119-8
ขวด PET มีเอว+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 294.-
ราคา sme/แพ็ค 289.-

รหัส 21119-9
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 250 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 313.-
ราคา sme/แพ็ค 307.-

รหัส 20108-18
ขวด PET กลมเรียบหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 309.-
ราคา sme/แพ็ค 304.-

รหัส 20108-42
ขวด PET แบนเรียบ+ฝาปาก30 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 328.-
ราคา sme/แพ็ค 320.-

รหัส 20108-43
ขวด PET เหลี่ยม + ฝาปาก 30 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 310.-
ราคา sme/แพ็ค 302.-

รหัส 20108-46
ขวด PET โออิชิ + ฝาปาก 30 300 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 4010 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 323.-
ราคา sme/แพ็ค 310.-

รหัส 20108-24
ขวด PET ศรีสุขหรือสุนารีPPI+ฝาปาก30 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 342.-
ราคา sme/แพ็ค 336.-

รหัส 20108-30
ขวด PET เพียวริคุ+ฝาปาก30 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 311.-
ราคา sme/แพ็ค 306.-

รหัส 20108-33
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 20121-15
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก 30 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2550 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 302.-
ราคา sme/แพ็ค 297.-

รหัส 20121-7
ขวด PET ศรีสุข+ฝาปาก34 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 342.-
ราคา sme/แพ็ค 336.-

รหัส 20121-8
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 309.-
ราคา sme/แพ็ค 304.-

รหัส 21119-13
ขวด PET โบว์ลิ่งเรียบ+ฝาปาก30 350 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3000 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 304.-
ราคา sme/แพ็ค 299.-

รหัส 20108-2
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 400 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 304.-
ราคา sme/แพ็ค 299.-

รหัส 20108-44
ขวด PET กลมลายเพชร+ฝาปาก 30 400 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2700 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 335.-
ราคา sme/แพ็ค 327.-

รหัส 21118-11
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 400 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3300 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 325.-
ราคา sme/แพ็ค 319.-

รหัส 20108-1
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก32 500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 323.-
ราคา sme/แพ็ค 317.-

รหัส 20108-14
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือโบว์ลิ่งลาย+ฝาปาก30 500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 304.-
ราคา sme/แพ็ค 299.-

รหัส 20121-17
ขวด PET โรมัน (สีฟ้า)+ฝาปาก 30 500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 4050 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 327.-
ราคา sme/แพ็ค 321.-

รหัส 20121-2
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูง+ฝาปาก30 500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3750 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 351.-
ราคา sme/แพ็ค 345.-

รหัส 20121-6
ขวด PET เหลี่ยม (หลอดใส)+ฝาปาก30 500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 349.-
ราคา sme/แพ็ค 335.-

รหัส 21119-15
ขวด PET กลมเรียบสูง+ฝาปาก30 500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3300 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 314.-
ราคา sme/แพ็ค 309.-

รหัส 20108-17
ขวด PET เกลียว+ฝาปาก30 600 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 297.-
ราคา sme/แพ็ค 292.-

รหัส 20108-22
ขวด PET กลม+ฝาปาก30 600 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2850 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 328.-
ราคา sme/แพ็ค 323.-

รหัส 20121-19
ขวด PET 750 (สีฟ้า) + ฝาปาก30 750 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 1275 กรัม
จำนวน 150 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 304.-
ราคา sme/แพ็ค 299.-

รหัส 20108-34
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 1000 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3430 กรัม
จำนวน 98 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 328.-
ราคา sme/แพ็ค 323.-

รหัส 20121-18
ขวด PET โออิชิใหม่+ฝาปาก30 1000 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 3038 กรัม
จำนวน 98 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 339.-
ราคา sme/แพ็ค 333.-

รหัส 20121-21
ขวด PET กลมเรียบ(คอตัด)+ฝาปาก 30 1000 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 4136 กรัม
จำนวน 98 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 331.-
ราคา sme/แพ็ค 328.-

รหัส 20121-4
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 1000 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2250 กรัม
จำนวน 75 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 335.-
ราคา sme/แพ็ค 329.-

รหัส 20121-16
ขวด PET ทรงตรง (สีฟ้า) +ฝาปาก30 1500 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 2325 กรัม
จำนวน 75 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 272.-
ราคา sme/แพ็ค 267.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
20108-39
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 ขนาด 50 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 299 294
2
20108-40
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 ขนาด 80 cc 2100 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 299 294
3
20108-41
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 ขนาด 100 cc 2400 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 290 285
4
20108-45
ขวด PET แคปซูล+ฝาปาก 30 ขนาด 120 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 289
5
20121-22
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 120 cc 3250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 251 249
6
20121-5
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 120 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
7
21119-1
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 ขนาด 120 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
8
21119-2
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 ขนาด 120 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
9
20108-29
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 ขนาด 140 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
10
20108-13
ขวด PET เหลี่ยมเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 308 302
11
20108-37
ขวด PET แม็กกี้+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 276 272
12
20108-47
ขวด PET เหลี่ยมเรียบคอเว้า+ฝาปาก 30 ขนาด 150 cc 3115 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 295 284
13
20108-8
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 279 274
14
20108-9
ขวด PET รังนก+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
15
20121-1
ขวด PET แบนเรียบโค้งหรือมินิ+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 295 290
16
21118-10
ขวด PET เหลี่ยมเรียบคอยาว+ฝาปาก34 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 313 307
17
21118-12
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 276 272
18
21118-2
ขวด PET โยเกิร์ต+ฝาปาก34 ขนาด 150 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 333 328
19
21118-9
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 ขนาด 150 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
20
20108-38
ขวด PET ครีมมี่+ฝาปาก30 ขนาด 160 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 290 285
21
20108-4
ขวด PET เรดดี้เรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 160 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
22
20108-5
ขวด PET เอวเว้า+ฝาปาก30 ขนาด 160 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
23
20121-11
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 ขนาด 160 cc 1950 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 259 255
24
21119-10
ขวด PET เรดดี้ลายหรือเรดดี้+ฝาปาก30 ขนาด 160 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
25
20108-20
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 180 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
26
20121-10
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 ขนาด 180 cc 2100 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 285 280
27
21119-20
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 ขนาด 180 cc 1950 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
28
20108-28
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 ขนาด 200 cc 1950 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
29
20108-3
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 200 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
30
20108-36
ขวด PET มิรินหรือมิลิน+ฝาปาก30 ขนาด 200 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 314 309
31
20121-12
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 ขนาด 200 cc 2400 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 285 282
32
21118-1
ขวด PET ทรงกลม+ฝาปาก34 ขนาด 200 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 308 302
33
21119-16
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 ขนาด 200 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
34
21119-17
ขวด PET แบนเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 200 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
35
21119-4
ขวด PET กรวยสามเหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 200 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 294 289
36
20108-10
ขวด PET ลูกส้ม+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
37
20108-16
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
38
20108-23
ขวด PET กระปุกหรือกลมเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
39
20108-31
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
40
20108-7
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 309 304
41
20121-13
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 ขนาด 220 cc 2550 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 302 297
42
20121-3
ขวด PET เพนกวิน+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 290 285
43
21118-3
ขวด PET กระปุกNKหรือกระปุกลาย+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
44
21119-11
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
45
21119-12
ขวด PET หยดน้ำเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 272 267
46
21119-18
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
47
21119-3
ขวด PET เอวสลิม+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 270 265
48
21119-5
ขวด PET หมี+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 273 268
49
21119-6
ขวด PET ช้าง+ฝาปาก30 ขนาด 220 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 280 275
50
20108-11
ขวด PET วิสกี้หรือคอยาว+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
51
20108-12
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 320 314
52
20108-15
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
53
20108-19
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 285 280
54
20108-21
ขวด PET กลมเรียบสูงหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 285 280
55
20108-25
ขวด PET ศรีสุขหรือหอคอย+ฝาปาก34 ขนาด 250 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 327 321
56
20108-26
ขวด PET สามเหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
57
20108-27
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2400 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 283 278
58
20108-32
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2250 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
59
20108-35
ขวด PET แจกันหรือกรวยเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 283 278
60
20108-6
ขวด PET แบนหรือแบนเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 295 290
61
20121-14
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 ขนาด 250 cc 2550 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 302 297
62
20121-20
ขวด PET แคปซูล+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3550 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 296 291
63
20121-9
ขวด PET แบนเรียบเหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 2700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 304 299
64
21118-4
ขวด PET เหลี่ยมเรียบอ้วน+ฝาปาก29 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 320 314
65
21118-5
ขวด PET เหลี่ยมคอสั้น+ฝาปาก34 ขนาด 250 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 320 314
66
21118-6
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก34 ขนาด 250 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 333 328
67
21118-7
ขวด PET แบนสวีท(หนา)หรือแบนเตี้ย+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3300 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 332 326
68
21119-14
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3750 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
69
21119-21
ขวด PET ศรีสุขหรือทรงเหลี่ยมคอเว้า+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
70
21119-7
ขวด PET กรวยสี่เหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
71
21119-8
ขวด PET มีเอว+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 294 289
72
21119-9
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 ขนาด 250 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 313 307
73
20108-18
ขวด PET กลมเรียบหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 ขนาด 300 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 309 304
74
20108-42
ขวด PET แบนเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 300 cc 3700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 328 320
75
20108-43
ขวด PET เหลี่ยม + ฝาปาก 30 ขนาด 300 cc 3700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 310 302
76
20108-46
ขวด PET โออิชิ + ฝาปาก 30 ขนาด 300 cc 4010 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 323 310
77
20108-24
ขวด PET ศรีสุขหรือสุนารีPPI+ฝาปาก30 ขนาด 350 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 342 336
78
20108-30
ขวด PET เพียวริคุ+ฝาปาก30 ขนาด 350 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 311 306
79
20108-33
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 ขนาด 350 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
80
20121-15
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก 30 ขนาด 350 cc 2550 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 302 297
81
20121-7
ขวด PET ศรีสุข+ฝาปาก34 ขนาด 350 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 342 336
82
20121-8
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 ขนาด 350 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 309 304
83
21119-13
ขวด PET โบว์ลิ่งเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 350 cc 3000 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 304 299
84
20108-2
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 ขนาด 400 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 304 299
85
20108-44
ขวด PET กลมลายเพชร+ฝาปาก 30 ขนาด 400 cc 2700 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 335 327
86
21118-11
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 ขนาด 400 cc 3300 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 325 319
87
20108-1
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก32 ขนาด 500 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 323 317
88
20108-14
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือโบว์ลิ่งลาย+ฝาปาก30 ขนาด 500 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 304 299
89
20121-17
ขวด PET โรมัน (สีฟ้า)+ฝาปาก 30 ขนาด 500 cc 4050 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 327 321
90
20121-2
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูง+ฝาปาก30 ขนาด 500 cc 3750 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 351 345
91
20121-6
ขวด PET เหลี่ยม (หลอดใส)+ฝาปาก30 ขนาด 500 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 349 335
92
21119-15
ขวด PET กลมเรียบสูง+ฝาปาก30 ขนาด 500 cc 3300 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 314 309
93
20108-17
ขวด PET เกลียว+ฝาปาก30 ขนาด 600 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 297 292
94
20108-22
ขวด PET กลม+ฝาปาก30 ขนาด 600 cc 2850 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 328 323
95
20121-19
ขวด PET 750 (สีฟ้า) + ฝาปาก30 ขนาด 750 cc 1275 กรัม 150 ใบ/แพ็ค 304 299
96
20108-34
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 ขนาด 1000 cc 3430 กรัม 98 ใบ/แพ็ค 328 323
97
20121-18
ขวด PET โออิชิใหม่+ฝาปาก30 ขนาด 1000 cc 3038 กรัม 98 ใบ/แพ็ค 339 333
98
20121-21
ขวด PET กลมเรียบ(คอตัด)+ฝาปาก 30 ขนาด 1000 cc 4136 กรัม 98 ใบ/แพ็ค 331 328
99
20121-4
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 ขนาด 1000 cc 2250 กรัม 75 ใบ/แพ็ค 335 329
100
20121-16
ขวด PET ทรงตรง (สีฟ้า) +ฝาปาก30 ขนาด 1500 cc 2325 กรัม 75 ใบ/แพ็ค 272 267