ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน (สติ๊กเกอร์ลาเบล)
- สติ๊กเกอร์ขนส่งสินค้าสำหรับติดข้างกล่อง เพื่อระบุชื่อสินค้า ชื่อลูกค้า ลอตนัมเบอร์ วันเดือนปี
- วัสดุ : กาวความร้อน
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 10501
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน 10x18 ซม.
500 แผ่น/แพ็ค
ราคาปลีก 297 บาท
ราคา sme 276 บาท

รหัส 10502
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน 10x10 ซม.
500 แผ่น/แพ็ค
ราคาปลีก 139 บาท
ราคา sme 129 บาท

รหัส 10503
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน 10x15 ซม.
500 แผ่น/แพ็ค
ราคาปลีก 181 บาท
ราคา sme 168 บาท

รหัส 10504
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน แบบม้วน 10x18 ซม.
300 แผ่น/ม้วน
ราคาปลีก 123 บาท
ราคา sme 115 บาท

รหัส 10505
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน แบบม้วน 10x15 ซม.
350 แผ่น/ม้วน
ราคาปลีก 113 บาท
ราคา sme 105 บาท

รหัส 10506
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน แบบม้วน 10x10 ซม.
500 แผ่น/ม้วน
ราคาปลีก 105 บาท
ราคา sme 98 บาท

รหัส 10507
ฉลากสติกเกอร์ความร้อน แบบม้วน 10x7.5 ซม.
500 แผ่น/ม้้วน
ราคาปลีก 117 บาท
ราคา sme 108 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
10501
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10x18 ซม. 1600 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 297 276
2
10502
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10x10 ซม. 785 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 139 129
3
10503
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10x15 ซม. 940 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 181 168
4
10504
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน แบบม้วน ขนาด 10x18 ซม. 730 กรัม 300 แผ่น/ม้วน 123 115
5
10505
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน แบบม้วน ขนาด 10x15 ซม. 690 กรัม 350 แผ่น/ม้วน 113 105
6
10506
ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน แบบม้วน ขนาด 10x10 ซม. 665 กรัม 500 แผ่น/ม้วน 105 98
7
10507
ฉลากสติกเกอร์ความร้อน แบบม้วน ขนาด 10x7.5 ซม. 525 กรัม 500 แผ่น/ม้้วน 117 108