กระดาษลูกฟูกลอน B 2ชั้น
- หนา 140 แกรม หน้ากว้าง 120 ซม.
- ราคา sme ขั้นต่ำ 10 ม้วน
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัส
สินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
ความยาว
ราคา sme/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
10403
กระดาษลูกฟูก 0.4 กก. ยาว 1 เมตร 0.4 กก. ยาว 1 เมตร 27 30
10402
กระดาษลูกฟูก 10 กก. ยาว 23 เมตร 10 กก. ยาว 23 เมตร 206 206
10401
กระดาษลูกฟูก 30 กก. ยาว 70 เมตร 30 กก. ยาว 70 เมตร 617 617

Lights