ถุง OPP ฝากาวแบบมีรูแขวน
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 51301-1 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 5x10 ซม. 35 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 11 10
2 51301-2 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 6x25 ซม. 110 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 26 25
3 51301-10 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 7x18 ซม. 146 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 29
4 51301-3 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 8x35 ซม. 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 46 45
5 51301-8 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 8x24 ซม. 130 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 29 28
6 51301-11 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 8x25 ซม. 173 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 34 33
7 51301-4 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 9x15 ซม. 95 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 29 28
8 51301-5 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 10x25 ซม. 195 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 41 40
9 51301-12 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 10x27 ซม. 175 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 34 33
10 51301-6 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 11x18 ซม. 105 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 34 33
11 51301-13 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 12x18 ซม. 166 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 29
12 51301-15 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 18x24 ซม. 175 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 59 58
13 51301-14 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 14x30.5 ซม. 310 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 54 53
14 51301-7 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน ขนาด 14x35 ซม. 335 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 74 69
15 51301-9 ถุง OPP ฝากาว+รูแขวน สีชมพูลายแมว ขนาด 14x17 ซม. 35 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 23 22

Lights
Lights
Lights