ถ้วยน้ำจิ้ม
- ใช้บรรจุอาหาร น้ำจิ้ม น้ำสลัด พร้อมฝาล็อค พลาสติก PET คุณภาพดี สามารถมองเห็นสินค้าได้
- ใช้บรรจุอาหารเพียงครั้งเดียว ห้ามบรรจุของร้อน
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 8859326270169
ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม 1 ออนซ์ ฝาพับ PET (1ozE)
ขนาด ฐาน4 สูง1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 150 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 27 บาท
ราคา sme/แพ็ค 26 บาท

รหัส 8859420001317
ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 1 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC
ขนาด กว้าง3 ยาว4 สูง2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 140 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8859420004349
ถ้วย+ฝา TR 2 ออนซ์
ขนาด 6x4.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 370 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 8859368800379
ถ้วยน้ำจิ้ม EL 1 Oz.
ขนาด 3.5x4.5x2.4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 133 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 24 บาท

รหัส 8857126789225
ถ้วยน้ำจิ้ม HUIYUAN PET-3 Oz. ( EL-3Oz.)
ขนาด 4.5x5.5x3.4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 215 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท

รหัส 8857124495555
กระปุกน้ำจิ้มฝาติด PG 1 Oz.
ขนาด 4.5x6x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 213 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 27 บาท
ราคา sme/แพ็ค 26 บาท

รหัส 6974595800113
ถ้วยน้ำจิ้ม PET LB 2 oz. ฝาติด
ขนาด 4.2x4.5x3.4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 294 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8855051076021
ถ้วย+ฝาในตัว 2Oz. PET EPP
ขนาด 6x5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 302 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 8859368800386
ถ้วยน้ำจิ้ม EL 2 Oz.
ขนาด 4x5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 173 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8859420001331
ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 2 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC
ขนาด กว้าง3.5 ยาว4.5 สูง3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 170 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8859709200271
กระปุกน้ำจิ้มฝาติด 2 oz. PG
ขนาด 4.5x4.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 172 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
8859326270169 ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม 1 ออนซ์ ฝาพับ PET (1ozE) ฐาน4 สูง1.5 ซม. 150 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 27 26
8859420001317 ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 1 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC กว้าง3 ยาว4 สูง2 ซม. 140 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
8859420004349 ถ้วย+ฝา TR 2 ออนซ์ 6x4.5x3 ซม. 370 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 30 29
8859368800379 ถ้วยน้ำจิ้ม EL 1 Oz. 3.5x4.5x2.4 ซม. 133 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 25 24
8857126789225 ถ้วยน้ำจิ้ม HUIYUAN PET-3 Oz. ( EL-3Oz.) 4.5x5.5x3.4 ซม. 215 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 28 27
8857124495555 กระปุกน้ำจิ้มฝาติด PG 1 Oz. 4.5x6x2.5 ซม. 213 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 27 26
6974595800113 ถ้วยน้ำจิ้ม PET LB 2 oz. ฝาติด 4.2x4.5x3.4 ซม. 294 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
8855051076021 ถ้วย+ฝาในตัว 2Oz. PET EPP 6x5x3 ซม. 302 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
8859368800386 ถ้วยน้ำจิ้ม EL 2 Oz. 4x5x3 ซม. 173 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
8859420001331 ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 2 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC กว้าง3.5 ยาว4.5 สูง3 ซม. 170 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
8859709200271 กระปุกน้ำจิ้มฝาติด 2 oz. PG 4.5x4.5x3 ซม. 172 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25