ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
- SM เนื้อโฟมหนา 1 มม.
- LT เนื้อโฟมหนา 2 มม.
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
บรรจุ
ราคาปลีก
ราคา sme
1 11943-1 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM สีขาว ยาว 10 ซม.
130 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 32 31
2 11943-2 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM สีขาว ยาว 12 ซม.
155 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 37 36
3 11943-3 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM สีขาว ยาว 15 ซม.
185 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 45 44
4 11943-4 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LT สีขาว ยาว 15 ซม.
250 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 58 56
5 11943-5 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LT สีขาว ยาว 17 ซม.
260 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 60 59
6 11943-6 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LT สีขาว ยาว 20 ซม.
350 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 76 74
7 11943-7 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LT สีขาว ยาว 24 ซม.
420 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 94 91
8 11943-8 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM สีเหลือง ยาว 10 ซม.
120 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 26 25
9 11943-9 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM สีเหลือง ยาว 12 ซม.
150 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 29 28
10 11943-10 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM สีเหลือง ยาว 15 ซม.
160 กรัม
100 ใบ/แพ็ค 49 48
11 75000-01 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM-10 สีขาว [1,000] ยาว 10 ซม.
1200 กรัม
1000 ใบ/ถุง 245 235
12 75000-02 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM-12 สีขาว [1,000] ยาว 12 ซม.
1600 กรัม
1000 ใบ/ถุง 270 259
13 75000-03 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ SM-15 สีขาว [1,000] ยาว 15 ซม.
1900 กรัม
1000 ใบ/ถุง 347 333

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights