ถุงกระดาษคราฟท์
- ถุงกระดาษคราฟท์ มีหูหิ้วร้อยเชือก แนวตั้ง แนวนอน
- ฐานรองถุงรับน้ำหนักได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย
- กระดาษหนา 260 แกรม
- วัสดุ กระดาษคราฟท์
- ราคา sme ซื้อ 20 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1
50100-1
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้วร้อยเชือก แนวตั้ง
16x22x8 ซม.
50 กรัม
8 7
2
50100-2
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้วร้อยเชือก แนวนอน
22x18x10 ซม.
50 กรัม
8 7
3
50100-3
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้วร้อยเชือก แนวนอน
32x28x11.5 ซม.
100 กรัม
10 9
4
50100-4
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้วร้อยเชือก แนวตั้ง
30x40x10 ซม.
100 กรัม
12 11
5
50100-5
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้วร้อยเชือก แนวนอน
43x32x13 ซม.
150 กรัม
15 14
6
50100-6
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้วร้อยเชือก แนวตั้ง
28x33x10 ซม.
100 กรัม
10 9

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights