ชามพลาสติก PP
- สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
- ใช้ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น อุณหภูมิ 5-90 องศา
- เหมาะกับใส่อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ก๊วยจั๊บ ขนมจีน ของทานเล่น ของหวาน ใส่อาหารได้ตามความต้องการ
- กล่องบรรจุอาหารสำหรับนำเข้าไมโครเวฟได้ อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Lights
รหัส 8859508709531
ชามคริสตัล 8 Oz. PET BKK
ขนาด ปาก 11.8 สูง 4.8 ฐาน 9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 713 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 115 บาท
ราคา sme/แพ็ค 111 บาท
Lights
รหัส 8859508709548
ชามคริสตัล 12 Oz. PET BKK
ขนาด ปาก 11.8 สูง 5.8 ฐาน 9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 881 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 132 บาท
ราคา sme/แพ็ค 126 บาท
Lights
รหัส 8859508709968
ฝาปิดชามคริสตัล 8,12,16,24 Oz. PET BKK
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค 433 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
ราคา sme/แพ็ค 78 บาท
Lights
รหัส 8858651250242
ชาม P213
ขนาด ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคา sme/แพ็ค 69 บาท
Lights
รหัส 8858651250310
ชาม P213BK สีดำ
ขนาด ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 90 บาท
ราคา sme/แพ็ค 88 บาท
Lights
รหัส 8859008403618
ฝาปิดชาม PP45(SWL-PET 45)
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค 435 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 58 บาท
ราคา sme/แพ็ค 57 บาท
Lights
รหัส 8859094607006
ชาม PP45
ขนาด ปาก16 ฐาน10 สูง8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 810 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 71 บาท
ราคา sme/แพ็ค 69 บาท
Lights
รหัส 8859094607181
ฝาปิดชาม PP45 SW
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค 220 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคา sme/แพ็ค 61 บาท
Lights
รหัส 8859094605613
ชาม PP52
ขนาด ปาก13 ฐาน8.3 สูง8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 420 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคา sme/แพ็ค 61 บาท
Lights
รหัส 8859094605613-1
ฝาปิดชาม PP52
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค 150 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 46 บาท
ราคา sme/แพ็ค 45 บาท
Lights
รหัส 8858915539038
ถ้วย SBPP56
ขนาด ปาก11.5 ฐาน5.5 สูง5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 560 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 49 บาท
ราคา sme/แพ็ค 48 บาท
Lights
รหัส 8859008402642
ชาม PP56
ขนาด ปาก10.5 ฐาน5.5 สูง6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 435 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 50 บาท
Lights
รหัส 8859420005162
ชาม PP56 TCL
ขนาด ปาก11.6 ฐาน6.5 สูง5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 370 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท
Lights
รหัส 8859008402659
ชาม PP57
ขนาด 10.5x6.5x8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 405 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคา sme/แพ็ค 39 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
นน./แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859508709531
ชามคริสตัล 8 Oz. PET BKK ปาก 11.8 สูง 4.8 ฐาน 9 ซม. 713 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง) 115 111
2
8859508709548
ชามคริสตัล 12 Oz. PET BKK ปาก 11.8 สูง 5.8 ฐาน 9 ซม. 881 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง) 132 126
3
8859508709968
ฝาปิดชามคริสตัล 8,12,16,24 Oz. PET BKK 433 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง) 82 78
4
8858651250242
ชาม P213 ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม. 800 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง) 70 69
5
8858651250310
ชาม P213BK สีดำ ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม. 800 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง) 90 88
6
8859008403618
ฝาปิดชาม PP45(SWL-PET 45) 435 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง) 58 57
7
8859094607006
ชาม PP45 ปาก16 ฐาน10 สูง8 ซม. 810 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง) 71 69
8
8859094607181
ฝาปิดชาม PP45 SW 220 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง) 63 61
9
8859094605613
ชาม PP52 ปาก13 ฐาน8.3 สูง8 ซม. 420 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง) 63 61
10
8859094605613-1
ฝาปิดชาม PP52 150 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง) 46 45
11
8858915539038
ถ้วย SBPP56 ปาก11.5 ฐาน5.5 สูง5.5 ซม. 560 กรัม 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง) 49 48
12
8859008402642
ชาม PP56 ปาก10.5 ฐาน5.5 สูง6 ซม. 435 กรัม 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง) 51 50
13
8859420005162
ชาม PP56 TCL ปาก11.6 ฐาน6.5 สูง5 ซม. 370 กรัม 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง) 48 47
14
8859008402659
ชาม PP57 10.5x6.5x8 ซม. 405 กรัม 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง) 40 39