กล่องโฟม
- ใช้สำหรับใส่อาหาร หรือขนม
- สะอาด ปลอดภัย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรองรับ
- อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศา
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 30100-1 กล่องข้าว Champ1 (101c) ขนาด 11.4x17.2x3.2 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 56 55
2 8858915531117 กล่องข้าว Champ1 (SBแชมป์)หรือแชมป์1 ขนาด 11.5x11.5x2.9 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 56 55
3 8858651210185 กล่องข้าว Champ5 (105) ขนาด 12.7x17.8x3.5 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 58 57
4 8858915531056 กล่องข้าว Champ5 (SB7) ขนาด 12x17.8x4 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 58 57
5 8858651210055 กล่องข้าว Champ6 (106) ขนาด 12.0x12.0x7.5 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 48 47
6 8858915531131 กล่องข้าว Champ6 (SB108)หรือแชมป์6 ขนาด 11.5x11.5x2.9 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 48 47
7 8858651210079 กล่องข้าว Champ8 (108) ขนาด 11.1x14.3x3.0 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 61 60
8 8858915531148 กล่องข้าว Champ8 (SB100)หรือแชมป์8 ขนาด 11x14x2.8 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 49
9 30100-7 กล่องข้าว Champ9 (109) ขนาด 11.4x17.2x3.0 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 56 55
10 8858915531032 กล่องข้าว Champ9 (พรีเมี่ยม99)หรือแชมป์9 ขนาด 11.2x16.8x2.8 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 56 55
11 30100-8 กล่องข้าว พีพี500 (104s) ขนาด 19.7x20.3x4.2 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 111 109
12 8858651210376 กล่องข้าว พีพี500 (SB500) ขนาด 18x17x4 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 99 98
13 8858802807530 กล่องโฟม K-500 ขนาด 12.5x12.5x7 ซม. 1200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 104 100
14 8858651211038 กล่องไก่ Champ4 (104c) ขนาด 19.7x17.5x3.5 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 117 115
15 8858802800203 กล่องไก่ Champ4 (K-9) ขนาด 7x7x1.5 นิ้ว 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 123 121
16 8858915531124 กล่องไก่พรีเมี่ยม 5 (SB-5)หรือแชมป์5 ขนาด 12x17.8x3.2 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 58 57
17 8858915531681 กล่องไก่ Champ4 (SB501)หรือPP104 ขนาด 18.3x18.3x4.2 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 101 99
18 30100-5 กล่องเป็ด (107) ขนาด 16.5x23.3x5.0 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 140 137
19 8858915531698 กล่องเป็ด (SB502)หรือPP107 ขนาด 16.5x23.3x5.0 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 138 136
20 8858915531742 กล่องข้าว 2 หลุม (SB222) ขนาด 14x19.8x4 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 89 88
21 30100-9 กล่องข้าว 3 หลุม (SB88) ขนาด 14x19.8x4 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 88 86


รหัส 30100-1
กล่องข้าว Champ1 (101c)
ขนาด 11.4x17.2x3.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท
ราคา sme 55.- บาท

รหัส 8858915531117
กล่องข้าว Champ1 (SBแชมป์)หรือแชมป์1
ขนาด 11.5x11.5x2.9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท
ราคา sme 55.- บาท

รหัส 8858651210185
กล่องข้าว Champ5 (105)
ขนาด 12.7x17.8x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 58 บาท
ราคา sme 57.- บาท

รหัส 8858915531056
กล่องข้าว Champ5 (SB7)
ขนาด 12x17.8x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 58 บาท
ราคา sme 57.- บาท

รหัส 8858651210055
กล่องข้าว Champ6 (106)
ขนาด 12.0x12.0x7.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 48 บาท
ราคา sme 47.- บาท

รหัส 8858915531131
กล่องข้าว Champ6 (SB108)หรือแชมป์6
ขนาด 11.5x11.5x2.9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 48 บาท
ราคา sme 47.- บาท

รหัส 8858651210079
กล่องข้าว Champ8 (108)
ขนาด 11.1x14.3x3.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 61 บาท
ราคา sme 60.- บาท

รหัส 8858915531148
กล่องข้าว Champ8 (SB100)หรือแชมป์8
ขนาด 11x14x2.8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 50 บาท
ราคา sme 49.- บาท

รหัส 30100-7
กล่องข้าว Champ9 (109)
ขนาด 11.4x17.2x3.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท
ราคา sme 55.- บาท

รหัส 8858915531032
กล่องข้าว Champ9 (พรีเมี่ยม99)หรือแชมป์9
ขนาด 11.2x16.8x2.8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท
ราคา sme 55.- บาท

รหัส 30100-8
กล่องข้าว พีพี500 (104s)
ขนาด 19.7x20.3x4.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 111 บาท
ราคา sme 109.- บาท

รหัส 8858651210376
กล่องข้าว พีพี500 (SB500)
ขนาด 18x17x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 99 บาท
ราคา sme 98.- บาท

รหัส 8858802807530
กล่องโฟม K-500
ขนาด 12.5x12.5x7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1200 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 104 บาท
ราคา sme 100.- บาท

รหัส 8858651211038
กล่องไก่ Champ4 (104c)
ขนาด 19.7x17.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 117 บาท
ราคา sme 115.- บาท

รหัส 8858802800203
กล่องไก่ Champ4 (K-9)
ขนาด 7x7x1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 123 บาท
ราคา sme 121.- บาท

รหัส 8858915531124
กล่องไก่พรีเมี่ยม 5 (SB-5)หรือแชมป์5
ขนาด 12x17.8x3.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 58 บาท
ราคา sme 57.- บาท

รหัส 8858915531681
กล่องไก่ Champ4 (SB501)หรือPP104
ขนาด 18.3x18.3x4.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 101 บาท
ราคา sme 99.- บาท

รหัส 30100-5
กล่องเป็ด (107)
ขนาด 16.5x23.3x5.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 140 บาท
ราคา sme 137.- บาท

รหัส 8858915531698
กล่องเป็ด (SB502)หรือPP107
ขนาด 16.5x23.3x5.0 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 138 บาท
ราคา sme 136.- บาท

รหัส 8858915531742
กล่องข้าว 2 หลุม (SB222)
ขนาด 14x19.8x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 89 บาท
ราคา sme 88.- บาท

รหัส 30100-9
กล่องข้าว 3 หลุม (SB88)
ขนาด 14x19.8x4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 88 บาท
ราคา sme 86.- บาท